Články / Aktuality Dnes je 4. 8. 2020  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek
Aktuality

         A     A     A

Svědectví o činnosti jezuitů na Tchaj-wanu

Pondělí, 12.8.2019
Tchaj-wan. Kolem roku 1950 přišlo na Tchaj-wan mnoho jezuitů, kteří museli rychle opustit čínský kontinent před postupujícími silami Mao Ce-tung. Brzy zjistili, že jednou z nejnaléhavějších potřeb je věnovat pozornost domorodým populacím.


Domorodci žili v horách, v podmínkách izolace a chudoby. Jezuité rozvinuli úsilí zlepšovat jejich situaci organizováním školního vyučování i nabízením evangelia, ale především vytvářením pout přátelství. Na Tchaj-wanu jsou to právě domorodé populace, které jsou nejvíce vnímavé k evangelizaci. Dodnes velká část tchajwanských katolíků pochází z domorodého obyvatelstva.

Pastorační a vzdělávací služby Tovaryšstva Ježíšova se rozvinuly zejména v horské oblasti diecéze Hsinchu, kde jezuité působili téměř v padesáti farnostech. Většina z nich byla od té doby předána diecézi. Ve městě Zhudong, kam mnoho mladých domorodců přichází na střední školu a kam jsou městským způsobem života přitahováni i další domorodí obyvatelé, se jezuitská farnost Neposkvrněného početí Panny Marie i nadále zaměřuje na potřeby domorodých obyvatel. Tam otec generál 28. července slavil eucharistii v anticipaci slavnosti svatého Ignáce z Loyoly. S ním koncelebrovali tchajwanští spolubratři, kostel byl zcela zaplněn věřícími z okolních domorodých komunit.

Bohoslužby se zúčastnila také Lin Pao-Kuei, kterou všichni nazývají rodným jménem Ho-ky. Více než třicet let je katechetkou a pastorační asistentkou zejména mezi domorodou mládeží. Vyprávěla o svém životě:

"Byla jsem vychována jezuity. Můj otec a matka viděli můj fyzický růst, ale církev mi umožnila růst duchovní. Jsem velmi vděčná Tovaryšstvu Ježíšovu za tento vzácný dar, který mi dalo.

V roce 1985 mě kněz pozval k práci v kostele. Řeholní sestra, která mi byla blízká, mi řekla: „Mnoho lidí může pracovat s jezuity, ale jen málo z nich může vykonávat misionářskou práci.“ Šla jsem na duchovní cvičení a rozhodla se stát misionářem: byl to výsledek ignaciánského rozlišování. Byla to výzva, protože jsem neprošla formální školou pro misijní práci, ale moje zkušenost mi umožnila zapojit se. V současné době pokračuji v přípravě, protože se účastním teologických kurzů.

Jezuité jsou kreativní, nalézají nové způsoby, jak kázat evangelium. Každý jezuita ve skutečnosti vynalézá svůj vlastní přístup a neopakuje jednoduše to, co bylo řečeno před ním. Ve svém apoštolátu také velmi dbají na sociální služby. Osobně se zabývám hlavně pastorační péčí o rodinu, což mi dobře vyhovuje, protože mám zkušenosti matky. Moje aktivity jsou velmi rozmanité. Čas od času doprovázím rodinu na policii nebo k soudu, když se vyskytnou problémy. Někdy uprostřed noci musím jít k páru, který se hádá, a situaci rozhodnout jako autorita.

Pro mě to není práce; je to poslání. A tak se necítím unavená. Je to smysl mého života.“


Zdroj/Foto: Světové Tovaryšstvo.

(aro)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
28.7.2020 Poslání Jezuitské služby uprchlíkům ve Středoafrické republice
24.7.2020 Východní Timor je pro Tovaryšstvo zemí výzev
13.7.2020 Gesto solidarity edinburghské komunity
30.6.2020 Jezuitské školy v Andalusii reagují na nouzovou situaci
29.6.2020 Webinář o migraciNáš tip

Na počátku nebyl koronavir, ale Bůh

Michal Altrichter

Text komentuje události duchovního života v kontextu koronaviru. Podstatná je Pánova vznešená přítomnost a hluboká zúčastněnost. Autor je přesvědčen, že žijeme v bezprostředním očekávání slavného Pánova příchodu a je nezbytné se na tuto událost připravovat…...
více »


Úmysly Apoštolátu modlitby

Evangelizační úmysl Svět moře
Modleme se za všechny, kteří pracují a žijí u moře: námořníky, rybáře a jejich rodiny.
Národní úmysl Za ochranu přírody, požehnanou úrodu a dostatek vody – ať se na přímluvu sv. Prokopa staráme o vše svěřené moudře a s vděčností vůči Bohu.
více »

Nejbližší akce

Výstava projektu "Telč a jezuité"


Varhanní koncert


více »

Nejbližší duchovní akce

Exercicie pro zasvěcené panny


Duchovní cvičení pro pedagogy a katechety


Duchovní obnova


Duchovní obnova pro varhaníky a chrámové zpěváky


více »

Kalendárium

Obnovení řádu v roce 1814


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil