Články / Aktuality Dnes je 15. 12. 2019  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek
Aktuality

         A     A     A

Jezuité reflektovali svoje působení mezi muslimy

Úterý, 13.8.2019
Libanon. Skupina „Jezuité mezi muslimy“ sdružuje dohromady asi šedesát členů Tovaryšstva Ježíšova z pěti kontinentů, kteří přijali poslání mezi muslimy a vzájemně reflektují a sdílejí své zkušenosti. Pracují v odlišných oblastech a scházejí se každé dva roky, aby společně přemýšleli o svých zkušenostech a dynamice v práci mezi muslimy. V červenci se jich v Libanonu sešlo dvacet osm a jejich hlavním tématem byl „Arabský islám na Středním východě a ve světě: Nové konfigurace“. Tomuto setkání ještě předcházelo dvoudenní setkání nejmladších členů pod názvem „Mladí jezuité v islámských studiích“.


Setkání „Jezuitů mezi muslimy“ začalo zaměřením na dvě skutečnosti, které globálně zasáhly oblast a muslimský svět: rozdělení mezi sunnity a šíity, které se vyvíjí ve studenou válku, a evoluce islámu v Saúdské Arábii, která se pomalu otevírá přístupu založenému na dialogu. Dále se jednalo o Egyptě, kde byl stěžejním rok 2014, kdy se šejk Al-Azharu odvážil říci: „Islámský stát je náš problém,“ což bylo povzbuzující pro hledání prostředků proti extremismu.

Účastníci se zabývali děním v Maghrebském regionu a ve Svaté zemi, ale převážně se zaměřili na Libanon. Celý den hovořili se spolubratry-jezuity, kteří jsou zodpovědní za několik institucí v Bejrútu. Ti s nimi sdíleli zajímavé aktivity, ale nejvíce působivé byly jejich osobní příběhy. To jim umožnilo porozumět, jak je ovlivnily události posledních let v jejich regionu. V důsledku toho vzrostla jejich touha setkat se s druhými, nikoli v duchu ohrožení, ale jako příslib do budoucnosti.

Ve svých rozhovorech se dostali do mnoha oblastí světa, dověděli se o situaci islámu v nich a o výzvách, se kterými se setkávají. Zabývali se dokumentem, který podepsali v únoru 2019 papež František a šejk Al-Azharu „o lidském bratrství pro světový mír a společné soužití“, nebo knihou, která v posledních letech vymezila oblast islámských studií.

Na závěr přítomní vyslechli shrnutí ze setkání „Mladých jezuitů v islámských studiích“, kde jezuité zdůrazňovali vztahovou rovinu: na prvním místě s muslimy; s Bohem, který je povolal ke službě smíření; mezi sebou; se spolubratry, kteří bohužel jejich volání vždy nechápou; s těmi, kteří pro ně byli zdrojem inspirace; a s těmi, kdo jim pomáhají najít, kudy se ubírat.

Setkání bylo zakončeno hodnocením, z kterého vyplynuly čtyři výzvy: 1. Věnovat pozornost formaci mladých jezuitů, kteří by všichni měli být seznámeni s tím, jak pracovat s muslimy a islámem; 2. V Tovaryšstvu a církvi podporovat spolupráci s muslimy; 3. Spolupracovat v této službě s ostatními (na setkání byl přítomen dominikán z IDEO); 4. Nalézt propagátora spolupráce s muslimy, který by ji koordinoval a administroval webové stránky věnované této angažovanosti.


Zdroj/Foto: Jesuits in Europe.

(aro)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
12.11.2019 Svědectví P. Ismaela Morena na konferenci o sociální spravedlnosti
7.11.2019 Konference k výročí Sekretariátu pro sociální spravedlnost a ekologii
18.9.2019 Studenti Maltské univerzity mezi chudými v zahraničí
28.8.2019 Na Filipínách byla zavražděna jezuitská dobrovolnice
16.8.2019 Nová zpráva o azylovém systémuNáš tip

Vyprávění o svátostech

Michal Altrichter

Text o jednotlivých svátostech církve nabízí podněty k duchovnímu životu. Opírá se o předchozí zkušenost klasiků spirituální teologie. Jde o praktické uchopení tématu...
více »


Otčenáš

Tomáš Špidlík

V modlitbě stále znovu opakujeme prosbu Ježíšových učedníků: „Pane, nauč nás modlit se.“ Stejně jako apoštolům Ježíš celé církvi dává modlitbu Otčenáš. Nesytí duši spousta vědomostí, ale vnitřní procítění a zakoušení pravdy. V Otčenáši najdeme podněty, které pomáhají upřímně a hluboce prožívat to, co je nejdůležitější...
více »

Úmysly Apoštolátu modlitby

Všeobecný úmysl: Budoucnost těch nejmladších
Aby každá země připravila nezbytné odpovídající kroky pro zajištění budoucnosti nejmladší generace, především těch, kteří nepřiměřeně strádají.
Národní úmysl: Ať se nám všem daří žít z moci Boží milosti a ať přinášíme dobré ovoce Božího Ducha pro tento svět.
více »

Nejbližší akce

Výstava o kardinálu Špidlíkovi


Adventní koncert


více »

Nejbližší duchovní akce

Víkendová duchovní obnova


Duchovní cvičení pro všechny, kteří přijali svátosti církve v dospělosti


Kněžské exercicie


Duchovní cvičení pro kostelníky a akolyty


více »

Kalendárium

Památka sv. Petra Kanisia


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil