Články / Aktuality Dnes je 4. 8. 2020  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek
Aktuality

         A     A     A

Jezuité reflektovali svoje působení mezi muslimy

Úterý, 13.8.2019
Libanon. Skupina „Jezuité mezi muslimy“ sdružuje dohromady asi šedesát členů Tovaryšstva Ježíšova z pěti kontinentů, kteří přijali poslání mezi muslimy a vzájemně reflektují a sdílejí své zkušenosti. Pracují v odlišných oblastech a scházejí se každé dva roky, aby společně přemýšleli o svých zkušenostech a dynamice v práci mezi muslimy. V červenci se jich v Libanonu sešlo dvacet osm a jejich hlavním tématem byl „Arabský islám na Středním východě a ve světě: Nové konfigurace“. Tomuto setkání ještě předcházelo dvoudenní setkání nejmladších členů pod názvem „Mladí jezuité v islámských studiích“.


Setkání „Jezuitů mezi muslimy“ začalo zaměřením na dvě skutečnosti, které globálně zasáhly oblast a muslimský svět: rozdělení mezi sunnity a šíity, které se vyvíjí ve studenou válku, a evoluce islámu v Saúdské Arábii, která se pomalu otevírá přístupu založenému na dialogu. Dále se jednalo o Egyptě, kde byl stěžejním rok 2014, kdy se šejk Al-Azharu odvážil říci: „Islámský stát je náš problém,“ což bylo povzbuzující pro hledání prostředků proti extremismu.

Účastníci se zabývali děním v Maghrebském regionu a ve Svaté zemi, ale převážně se zaměřili na Libanon. Celý den hovořili se spolubratry-jezuity, kteří jsou zodpovědní za několik institucí v Bejrútu. Ti s nimi sdíleli zajímavé aktivity, ale nejvíce působivé byly jejich osobní příběhy. To jim umožnilo porozumět, jak je ovlivnily události posledních let v jejich regionu. V důsledku toho vzrostla jejich touha setkat se s druhými, nikoli v duchu ohrožení, ale jako příslib do budoucnosti.

Ve svých rozhovorech se dostali do mnoha oblastí světa, dověděli se o situaci islámu v nich a o výzvách, se kterými se setkávají. Zabývali se dokumentem, který podepsali v únoru 2019 papež František a šejk Al-Azharu „o lidském bratrství pro světový mír a společné soužití“, nebo knihou, která v posledních letech vymezila oblast islámských studií.

Na závěr přítomní vyslechli shrnutí ze setkání „Mladých jezuitů v islámských studiích“, kde jezuité zdůrazňovali vztahovou rovinu: na prvním místě s muslimy; s Bohem, který je povolal ke službě smíření; mezi sebou; se spolubratry, kteří bohužel jejich volání vždy nechápou; s těmi, kteří pro ně byli zdrojem inspirace; a s těmi, kdo jim pomáhají najít, kudy se ubírat.

Setkání bylo zakončeno hodnocením, z kterého vyplynuly čtyři výzvy: 1. Věnovat pozornost formaci mladých jezuitů, kteří by všichni měli být seznámeni s tím, jak pracovat s muslimy a islámem; 2. V Tovaryšstvu a církvi podporovat spolupráci s muslimy; 3. Spolupracovat v této službě s ostatními (na setkání byl přítomen dominikán z IDEO); 4. Nalézt propagátora spolupráce s muslimy, který by ji koordinoval a administroval webové stránky věnované této angažovanosti.


Zdroj/Foto: Jesuits in Europe.

(aro)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
28.7.2020 Poslání Jezuitské služby uprchlíkům ve Středoafrické republice
24.7.2020 Východní Timor je pro Tovaryšstvo zemí výzev
13.7.2020 Gesto solidarity edinburghské komunity
30.6.2020 Jezuitské školy v Andalusii reagují na nouzovou situaci
29.6.2020 Webinář o migraciNáš tip

Na počátku nebyl koronavir, ale Bůh

Michal Altrichter

Text komentuje události duchovního života v kontextu koronaviru. Podstatná je Pánova vznešená přítomnost a hluboká zúčastněnost. Autor je přesvědčen, že žijeme v bezprostředním očekávání slavného Pánova příchodu a je nezbytné se na tuto událost připravovat…...
více »


Úmysly Apoštolátu modlitby

Evangelizační úmysl Svět moře
Modleme se za všechny, kteří pracují a žijí u moře: námořníky, rybáře a jejich rodiny.
Národní úmysl Za ochranu přírody, požehnanou úrodu a dostatek vody – ať se na přímluvu sv. Prokopa staráme o vše svěřené moudře a s vděčností vůči Bohu.
více »

Nejbližší akce

Výstava projektu "Telč a jezuité"


Varhanní koncert


více »

Nejbližší duchovní akce

Exercicie pro zasvěcené panny


Duchovní cvičení pro pedagogy a katechety


Duchovní obnova


Duchovní obnova pro varhaníky a chrámové zpěváky


více »

Kalendárium

Obnovení řádu v roce 1814


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil