Články / Aktuality Dnes je 4. 7. 2020  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek
Aktuality

         A     A     A

Myšlenky P. Sosy o křesťanství v sekularizované společnosti

Pondělí, 30.9.2019
Curych. Při nedávné návštěvě Švýcarska se P. generál Arturo Sosa na univerzitě v Curychu zapojil do panelové diskuze na téma, jak žít křesťanství ve společnosti, která je bez víry. Nabídl své myšlenky lidem, kteří přemýšleli o kulturní roli náboženství a o prvku stability, který může přinést společnosti.


Co to znamená být křesťanem v dnešní době? Kam směřuje naše církev? Jak najdeme Boha v těchto stále více sekularizovaných časech? Může naše víra znovu oslovit mladé? Kde nalezneme naději? K přístupu k těmto otázkám potřebujeme nejen znalosti, ale také moudrost.

V knize Moudrosti (7,16-28) v bibli čteme: „Moudrost je odleskem věčného světla, nezkaleným zrcadlem Božího působení a obrazem jeho dobrotivosti. Je jediná, ale může všechno, setrvává v sobě samé, a přece vše obnovuje, v každém pokolení vchází do svatých duší a vytváří Boží přátele a proroky. Bůh totiž miluje jen toho, kdo přebývá spolu s moudrostí.“

Jsme vyzváni, abychom četli „znamení doby“ a poté se ptali: „Jaký by mohl být život víry v sekularizované době?“ Naše doba se vyznačuje stále rostoucí sekularizací. Pouhé hledání „starých způsobů“ lze považovat za reakci na ohrožení. Můžeme se obávat sekularizace jako omezení. Můžeme truchlit nad ztrátou sdílených rytmů společné víry. Můžeme zoufat, zda náš křesťanský život má stále smysl.

Moudrost nás však vyzývá, abychom se pod vlivem sekularizace angažovali, nebáli se jí. Je to šance být přítomný novým způsobem: ptát se, jak Bůh pracuje tady a teď. Je to příležitost vybrat si ve svobodě a rozhodným způsobem žít naši víru. Toto obohacuje veškerou sekulární společnost - dokonce i ty, kteří jdou jinou cestou. Ne všichni lidé jsou umělci, ale všichni jsou obohaceni krásou, kterou oni produkují. Stejně tak ne všichni lidé mají víru, ale vše může být obohaceno naším životem v Duchu. V každé společnosti je potřeba transcendence, něčeho většího než já sám, uctívání. Je zapotřebí hodnot, které rozšiřují vlastní zájem a podporují velkodušnost, potřebu dávání sebe a naděje, které přicházejí od ukřižovaného a vzkříšeného Pána. Potřebu akce, která podporuje společné dobro.

Čtení znamení doby nás také vyzývá k zahájení „času modlitby a jednání“.

Musíme čelit výzvám, které máme před sebou: rostoucí nacionalismus a populismus, prohlubující se ekonomická nerovnost, rostoucí politická nestabilita, rostoucí ignorování společného dobra, zanedbávání nejzranitelnějších a přistěhovalců, počet rodin vysídlených válkou, trpící na okraji, zhoršující se životní prostředí. Co můžeme udělat inspirováni Moudrostí? My jezuité hledáme cesty k odpovědím, které spojují modlitbu a činnost.

Můžeme se stávat stále více Ježíšovými společníky díky naší blízkosti chudým.
Můžeme s nimi pracovat pro sociální spravedlnost a pro změnu ekonomických, politických a sociálních modelů a příčin.
Můžeme lépe porozumět procesům, které vytvářejí nespravedlnost, a pomáhat vyvinout alternativní modely.
Můžeme navrhnout proces globalizace, který je založen na interkulturalitě.
Můžeme se postarat o migranty, vysídlené osoby a ty, s kterými se obchoduje.
Můžeme posílit demokracii tím, že formujeme občany a podporujeme povolání ve veřejné službě a politice, která se zasazují o společné dobro.

Uvědomujeme si, že mnoho mladých lidí, kteří vyrůstají v našem rychle se měnícím světě, zpochybňuje, co může jejich životům poskytnout hodnotu a smysl. Mnozí se cítí ztraceni nebo bez naděje. Zároveň však nesou v sobě semena nové vize a nového způsobu života naší víry. Otázka pro nás zní: jak s nimi můžeme jít do této budoucnosti naplněné nadějí? Musíme tedy doprovázet mladé lidi v jejich situaci.

To jsou klíčová místa, ze kterých se církev snaží vnímat a rozlišovat hnutí Ducha svatého v těchto okamžicích lidské historie. Musíme si nechat pomáhat mladými lidmi, abychom lépe porozuměli epochálnímu posunu, který se dnes odehrává, a nové naději, kterou přináší.

Proto jsme vyzváni, abychom vytvořili prostor v našich apoštolských pracích, v církvi a občanské společnosti, aby mladí lidé mohli být vůdci; aby mohli růst v rozlišování a v zodpovědnosti.

Nakonec, ale je to velmi důležité, abychom mohli odpovědět na znamení doby moudrostí, musíme žít život integrálně, život hluboce duchovní a otevřený sdílení toho, kdo jsme a co motivuje naše životy.


Zdroj/Foto: Jezuitská generální kurie.

(aro)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
2.7.2020 Rekonstruované duchovní centrum ve Francii
26.6.2020 P. Lisbert D´Souza o své službě třem generálům Tovaryšstva Ježíšova
17.6.2020 Proběhlo jednání generální rady Tovaryšstva
1.6.2020 Jezuité pečují o nemocné spolubratry
6.5.2020 Webinář s otcem generálem o poslání Tovaryšstva JežíšovaNáš tip

Na počátku nebyl koronavir, ale Bůh

Michal Altrichter

Text komentuje události duchovního života v kontextu koronaviru. Podstatná je Pánova vznešená přítomnost a hluboká zúčastněnost. Autor je přesvědčen, že žijeme v bezprostředním očekávání slavného Pánova příchodu a je nezbytné se na tuto událost připravovat…...
více »


Úmysly Apoštolátu modlitby

Všeobecný úmysl Naše rodiny
Modleme se, aby rodiny dnešní doby byly doprovázeny s láskou, úctou a radou.
Národní úmysl Za rozpadající se rodiny a manžele v krizi – ať na přímluvu sv. Zdislavy vzájemnou láskou, úctou a věrností najdou cestu k sobě i k Bohu.
více »

Nejbližší akce

Výstava projektu "Telč a jezuité"


Poutní mše svatá


Koncert Pocta svatému Ignáci


více »

Nejbližší duchovní akce

Ignaciánská duchovní cvičení


Duchovní cvičení v tichu podle sv. Ignáce


Filmové exercicie


Duchovní cvičení pro všechny


více »

Kalendárium

Památka Lva Mangina a druhů


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil