Články / Aktuality Dnes je 14. 12. 2019  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek
Aktuality

         A     A     A

Myšlenky P. Sosy o křesťanství v sekularizované společnosti

Pondělí, 30.9.2019
Curych. Při nedávné návštěvě Švýcarska se P. generál Arturo Sosa na univerzitě v Curychu zapojil do panelové diskuze na téma, jak žít křesťanství ve společnosti, která je bez víry. Nabídl své myšlenky lidem, kteří přemýšleli o kulturní roli náboženství a o prvku stability, který může přinést společnosti.


Co to znamená být křesťanem v dnešní době? Kam směřuje naše církev? Jak najdeme Boha v těchto stále více sekularizovaných časech? Může naše víra znovu oslovit mladé? Kde nalezneme naději? K přístupu k těmto otázkám potřebujeme nejen znalosti, ale také moudrost.

V knize Moudrosti (7,16-28) v bibli čteme: „Moudrost je odleskem věčného světla, nezkaleným zrcadlem Božího působení a obrazem jeho dobrotivosti. Je jediná, ale může všechno, setrvává v sobě samé, a přece vše obnovuje, v každém pokolení vchází do svatých duší a vytváří Boží přátele a proroky. Bůh totiž miluje jen toho, kdo přebývá spolu s moudrostí.“

Jsme vyzváni, abychom četli „znamení doby“ a poté se ptali: „Jaký by mohl být život víry v sekularizované době?“ Naše doba se vyznačuje stále rostoucí sekularizací. Pouhé hledání „starých způsobů“ lze považovat za reakci na ohrožení. Můžeme se obávat sekularizace jako omezení. Můžeme truchlit nad ztrátou sdílených rytmů společné víry. Můžeme zoufat, zda náš křesťanský život má stále smysl.

Moudrost nás však vyzývá, abychom se pod vlivem sekularizace angažovali, nebáli se jí. Je to šance být přítomný novým způsobem: ptát se, jak Bůh pracuje tady a teď. Je to příležitost vybrat si ve svobodě a rozhodným způsobem žít naši víru. Toto obohacuje veškerou sekulární společnost - dokonce i ty, kteří jdou jinou cestou. Ne všichni lidé jsou umělci, ale všichni jsou obohaceni krásou, kterou oni produkují. Stejně tak ne všichni lidé mají víru, ale vše může být obohaceno naším životem v Duchu. V každé společnosti je potřeba transcendence, něčeho většího než já sám, uctívání. Je zapotřebí hodnot, které rozšiřují vlastní zájem a podporují velkodušnost, potřebu dávání sebe a naděje, které přicházejí od ukřižovaného a vzkříšeného Pána. Potřebu akce, která podporuje společné dobro.

Čtení znamení doby nás také vyzývá k zahájení „času modlitby a jednání“.

Musíme čelit výzvám, které máme před sebou: rostoucí nacionalismus a populismus, prohlubující se ekonomická nerovnost, rostoucí politická nestabilita, rostoucí ignorování společného dobra, zanedbávání nejzranitelnějších a přistěhovalců, počet rodin vysídlených válkou, trpící na okraji, zhoršující se životní prostředí. Co můžeme udělat inspirováni Moudrostí? My jezuité hledáme cesty k odpovědím, které spojují modlitbu a činnost.

Můžeme se stávat stále více Ježíšovými společníky díky naší blízkosti chudým.
Můžeme s nimi pracovat pro sociální spravedlnost a pro změnu ekonomických, politických a sociálních modelů a příčin.
Můžeme lépe porozumět procesům, které vytvářejí nespravedlnost, a pomáhat vyvinout alternativní modely.
Můžeme navrhnout proces globalizace, který je založen na interkulturalitě.
Můžeme se postarat o migranty, vysídlené osoby a ty, s kterými se obchoduje.
Můžeme posílit demokracii tím, že formujeme občany a podporujeme povolání ve veřejné službě a politice, která se zasazují o společné dobro.

Uvědomujeme si, že mnoho mladých lidí, kteří vyrůstají v našem rychle se měnícím světě, zpochybňuje, co může jejich životům poskytnout hodnotu a smysl. Mnozí se cítí ztraceni nebo bez naděje. Zároveň však nesou v sobě semena nové vize a nového způsobu života naší víry. Otázka pro nás zní: jak s nimi můžeme jít do této budoucnosti naplněné nadějí? Musíme tedy doprovázet mladé lidi v jejich situaci.

To jsou klíčová místa, ze kterých se církev snaží vnímat a rozlišovat hnutí Ducha svatého v těchto okamžicích lidské historie. Musíme si nechat pomáhat mladými lidmi, abychom lépe porozuměli epochálnímu posunu, který se dnes odehrává, a nové naději, kterou přináší.

Proto jsme vyzváni, abychom vytvořili prostor v našich apoštolských pracích, v církvi a občanské společnosti, aby mladí lidé mohli být vůdci; aby mohli růst v rozlišování a v zodpovědnosti.

Nakonec, ale je to velmi důležité, abychom mohli odpovědět na znamení doby moudrostí, musíme žít život integrálně, život hluboce duchovní a otevřený sdílení toho, kdo jsme a co motivuje naše životy.


Zdroj/Foto: Jezuitská generální kurie.

(aro)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
12.12.2019 Otec generál hovořil k novinářům
5.12.2019 Nový univerzitní kampus v Seville
2.12.2019 Jezuité ve Španělsku přivítali generálního představeného
22.11.2019 P. generál navštívil farnost na periferii Paraguaye
21.11.2019 Jezuitská konference Latinské Ameriky slaví dvacáté výročíNáš tip

Vyprávění o svátostech

Michal Altrichter

Text o jednotlivých svátostech církve nabízí podněty k duchovnímu životu. Opírá se o předchozí zkušenost klasiků spirituální teologie. Jde o praktické uchopení tématu...
více »


Otčenáš

Tomáš Špidlík

V modlitbě stále znovu opakujeme prosbu Ježíšových učedníků: „Pane, nauč nás modlit se.“ Stejně jako apoštolům Ježíš celé církvi dává modlitbu Otčenáš. Nesytí duši spousta vědomostí, ale vnitřní procítění a zakoušení pravdy. V Otčenáši najdeme podněty, které pomáhají upřímně a hluboce prožívat to, co je nejdůležitější...
více »

Úmysly Apoštolátu modlitby

Všeobecný úmysl: Budoucnost těch nejmladších
Aby každá země připravila nezbytné odpovídající kroky pro zajištění budoucnosti nejmladší generace, především těch, kteří nepřiměřeně strádají.
Národní úmysl: Ať se nám všem daří žít z moci Boží milosti a ať přinášíme dobré ovoce Božího Ducha pro tento svět.
více »

Nejbližší akce

Výstava o kardinálu Špidlíkovi


Adventní koncert


více »

Nejbližší duchovní akce

Ignaciánské exercicie


Duchovní cvičení pro všechny, kteří přijali svátosti církve v dospělosti


Víkendová duchovní obnova


Kněžské exercicie


více »

Kalendárium

Památka sv. Petra Kanisia


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil