Články / Aktuality Dnes je 3. 8. 2020  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek
Aktuality

         A     A     A

Koordinátor Panamazonského projektu k Synodě o Amazonii

Pondělí, 14.10.2019
Vatikán. Synoda věnovaná problematice amazonských národů ve světle integrální ekologie byla zahájena v pátek 4. října a potrvá do 27. října. Má čtyři dimenze: pastorační, kulturní, sociální a ekologickou.


Tato synoda odráží touhu papeže Františka dát konkrétní orientaci encyklice Laudato Si. Ke stu osmdesáti pěti členům synody patří téměř všichni biskupové amazonského regionu a také ti, kteří pracují s obyvateli tohoto regionu nebo jsou s ním propojeni vzhledem k životnímu prostředí. Deset jezuitů je řádnými členy shromáždění, další čtyři patří mezi pozvané odborníky, dva jsou „auditory“ a další dva jsou součástí stálého týmu generálního sekretariátu synody.

P. Alfredo Ferro SJ z Kolumbie je koordinátorem Panamazonského projektu. Hovořil o tom, jak důležitá je tato synoda pro lidi žijící v Amazonii, pro katolickou církev a Tovaryšstvo Ježíšovo. Posláním projektu je hájit a podporovat život a udržitelné životní prostředí v Panamazonii v solidaritě s chudými a vyloučenými, zejména s domorodými obyvateli.

„Věřím, že jednou z nejdůležitějších výzev, kterým církev čelí, když nadnese otázku nových cest a zjišťuje, jak by měla vypadat misijní evangelizace, je přehodnocení naší praxe v terénu. Církev se podle mého názoru musí zaměřit na mezikulturní, mezináboženský a ekumenický dialog, který vyžaduje velmi pozorné naslouchání. Pryč jsou dny, kdy jsme se snažili aplikovat přesné modely, vnější logiku postavenou na naší vizi světa, západní obřady, které nezohledňovaly symboly a slavení domorodých obyvatel. Musíme přehodnotit naše aktivity, a proto je nezbytné a naléhavé uznat naše chyby a být pokorně ochotni nejen vést dialog, ale také se učit.

Skutečnost, že se synoda koná v Římě, je konkrétní formou globalizace Amazonie, abychom lépe pochopili, že planeta patří všem lidem a že to, co se děje v Amazonii, ovlivňuje všechny národy a všechna území i mimo tento region.

Současně podnět, který dal papež František synodě, a podpora amazonské církve jako takové vynesla amazonské území a jeho obavy do popředí. Papež bude synodu a její postup intenzivně doprovázet, protože má vážný zájem na podpoře změn a transformace v amazonské církvi. Taková změna bude mít nutně dopad na jiné církve, ať už místní, národní, kontinentální, nebo dokonce na univerzální církev. A konečně, zkušenosti z Panamazonské církevní sítě, která překračuje hranice a usiluje o lepší koordinaci mezi různými místními a národními církvemi v globální perspektivě, přispěla k všeobecnému povědomí o těchto skutečnostech.

Pro Tovaryšstvo Ježíšovo bude synoda velkou výzvou vzhledem k přítomnosti více než šedesáti jezuitů v několika zemích regionu. Tato výzva však není jen pro ty z nás, kteří žijí v Amazonii, ale pro celé Tovaryšstvo. My jezuité musíme přijmout závazek, který začíná větším povědomím o těchto skutečnostech, které nás všechny ovlivňují. Musíme se zavázat, že uskutečníme konkrétní prioritu, kterou Konference jezuitských provincií Latinské Ameriky dala Amazonii. Dnes můžeme říci, že to je příležitost pro nás všechny, navíc je posílena univerzálními apoštolskými preferencemi Tovaryšstva Ježíšova, zde se zvláštním důrazem na čtvrtou preferenci, kterou je „péče o náš společný domov.“


Zdroj/Foto: Světové Tovaryšstvo.

(aro)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
15.7.2020 Krakovská akademie Ignatianum vytváří ekologický program
22.5.2020 Páté výročí encykliky Laudato Si
25.10.2019 Setkání domorodých zástupců Severní a Jižní Ameriky
17.10.2019 Svědectví biskupa Alfreda Vizcarry o prvním týdnu Synody o Amazonii
20.8.2019 Mladí se sešli na Filipínách k workshopu v duchu encykliky Laudato siNáš tip

Na počátku nebyl koronavir, ale Bůh

Michal Altrichter

Text komentuje události duchovního života v kontextu koronaviru. Podstatná je Pánova vznešená přítomnost a hluboká zúčastněnost. Autor je přesvědčen, že žijeme v bezprostředním očekávání slavného Pánova příchodu a je nezbytné se na tuto událost připravovat…...
více »


Úmysly Apoštolátu modlitby

Evangelizační úmysl Svět moře
Modleme se za všechny, kteří pracují a žijí u moře: námořníky, rybáře a jejich rodiny.
Národní úmysl Za ochranu přírody, požehnanou úrodu a dostatek vody – ať se na přímluvu sv. Prokopa staráme o vše svěřené moudře a s vděčností vůči Bohu.
více »

Nejbližší akce

Výstava projektu "Telč a jezuité"


Varhanní koncert


více »

Nejbližší duchovní akce

Exercicie pro zasvěcené panny


Duchovní cvičení pro pedagogy a katechety


Duchovní obnova


Duchovní obnova pro varhaníky a chrámové zpěváky


více »

Kalendárium

Obnovení řádu v roce 1814


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil