Články / Aktuality Dnes je 5. 7. 2020  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek
Aktuality

         A     A     A

Seminář o Evropě a globálních výzvách

Pondělí, 21.10.2019
La Pairelle. V La Pairelle u Namuru proběhl víkendový duchovně-teologický seminář na téma „Evropa a dlouhodobé globální výzvy“. Zúčastnilo se ho více než čtyřicet lidí, aby se dozvěděli více informací z této oblasti a diskutovali o nich. Zabývali se mimo jiné vlivem evropského kontinentu a Evropské unie a výzvami, kterým čelí.


Stejně jako loni představili víkendový seminář Marie de Saint-Cheron a P. Martin Maier SJ, kteří zastupovali organizátory akce. Seminář pak začal projevem ředitele nadace Madariaga Pierra Defraigne, který se týkal paradoxní povahy Evropy, která potřebuje jednotu, aby udržela na kontinentu politickou a kulturní rozmanitost. Pierre Defraigne poté provedl analýzu výzev plynoucích ze současných evropských systémů a výzev, které se pravděpodobně objeví po předpokládaných strukturálních změnách. Eleonora Vitale vystoupila s reakcí a uvedla několik příkladů evropských výzev v oblasti obrany, chybějící řádné harmonizace trhu a deficitu evropského technologického sektoru ve srovnání se Spojenými státy a Čínou. Následovala krátká diskuse a na jejím základě otevřená debata. To bylo podkladem pracovních skupin účastníků, kteří hovořili o tématech zasedání a prezentovali své závěry moderátorskému týmu odpovědnému za nedělní závěrečné zasedání.

V sobotu byla uspořádána dvě setkání zaměřená na témata „Evropa, správce univerzálního společného dobra“ a „Evropa podporující spravedlivou společnost; překonání našich rozdílů“. Vystoupili při nich vysoce kvalifikovaní řečníci z institucí Evropské unie a z advokacie. Po obou setkáních následovalo rozebírání tématu ve skupinách.

Sobotní večer zakončil klavírní koncert pianisty Maxence Pilchen v kryptě Centra ignaciánské spirituality La Pairelle, po kterém následovalo neformální setkání v knihovně.

Závěrečnou část semináře vedli P. Peter Rozic SJ a P. Botond Feledy SJ z Jezuitského evropského sociálního centra. Představili závěry účastnických skupin a otevřeli prostor pro dodatečný vstup. Organizátoři doufají, že seminář bude přinášet v blízké i daleké budoucnosti užitek pro zlepšení evropského projektu.


Zdroj/Foto: Jesuits in Europe.

(aro)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
2.7.2020 Rekonstruované duchovní centrum ve Francii
26.6.2020 P. Lisbert D´Souza o své službě třem generálům Tovaryšstva Ježíšova
17.6.2020 Proběhlo jednání generální rady Tovaryšstva
1.6.2020 Jezuité pečují o nemocné spolubratry
6.5.2020 Webinář s otcem generálem o poslání Tovaryšstva JežíšovaNáš tip

Na počátku nebyl koronavir, ale Bůh

Michal Altrichter

Text komentuje události duchovního života v kontextu koronaviru. Podstatná je Pánova vznešená přítomnost a hluboká zúčastněnost. Autor je přesvědčen, že žijeme v bezprostředním očekávání slavného Pánova příchodu a je nezbytné se na tuto událost připravovat…...
více »


Úmysly Apoštolátu modlitby

Všeobecný úmysl Naše rodiny
Modleme se, aby rodiny dnešní doby byly doprovázeny s láskou, úctou a radou.
Národní úmysl Za rozpadající se rodiny a manžele v krizi – ať na přímluvu sv. Zdislavy vzájemnou láskou, úctou a věrností najdou cestu k sobě i k Bohu.
více »

Nejbližší akce

Výstava projektu "Telč a jezuité"


Poutní mše svatá


Koncert Pocta svatému Ignáci


více »

Nejbližší duchovní akce

Ignaciánská duchovní cvičení


Duchovní cvičení v tichu podle sv. Ignáce


Filmové exercicie


Duchovní cvičení pro všechny


více »

Kalendárium

Památka Lva Mangina a druhů


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil