Články / Aktuality Dnes je 14. 12. 2019  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek
Aktuality

         A     A     A

Seminář o Evropě a globálních výzvách

Pondělí, 21.10.2019
La Pairelle. V La Pairelle u Namuru proběhl víkendový duchovně-teologický seminář na téma „Evropa a dlouhodobé globální výzvy“. Zúčastnilo se ho více než čtyřicet lidí, aby se dozvěděli více informací z této oblasti a diskutovali o nich. Zabývali se mimo jiné vlivem evropského kontinentu a Evropské unie a výzvami, kterým čelí.


Stejně jako loni představili víkendový seminář Marie de Saint-Cheron a P. Martin Maier SJ, kteří zastupovali organizátory akce. Seminář pak začal projevem ředitele nadace Madariaga Pierra Defraigne, který se týkal paradoxní povahy Evropy, která potřebuje jednotu, aby udržela na kontinentu politickou a kulturní rozmanitost. Pierre Defraigne poté provedl analýzu výzev plynoucích ze současných evropských systémů a výzev, které se pravděpodobně objeví po předpokládaných strukturálních změnách. Eleonora Vitale vystoupila s reakcí a uvedla několik příkladů evropských výzev v oblasti obrany, chybějící řádné harmonizace trhu a deficitu evropského technologického sektoru ve srovnání se Spojenými státy a Čínou. Následovala krátká diskuse a na jejím základě otevřená debata. To bylo podkladem pracovních skupin účastníků, kteří hovořili o tématech zasedání a prezentovali své závěry moderátorskému týmu odpovědnému za nedělní závěrečné zasedání.

V sobotu byla uspořádána dvě setkání zaměřená na témata „Evropa, správce univerzálního společného dobra“ a „Evropa podporující spravedlivou společnost; překonání našich rozdílů“. Vystoupili při nich vysoce kvalifikovaní řečníci z institucí Evropské unie a z advokacie. Po obou setkáních následovalo rozebírání tématu ve skupinách.

Sobotní večer zakončil klavírní koncert pianisty Maxence Pilchen v kryptě Centra ignaciánské spirituality La Pairelle, po kterém následovalo neformální setkání v knihovně.

Závěrečnou část semináře vedli P. Peter Rozic SJ a P. Botond Feledy SJ z Jezuitského evropského sociálního centra. Představili závěry účastnických skupin a otevřeli prostor pro dodatečný vstup. Organizátoři doufají, že seminář bude přinášet v blízké i daleké budoucnosti užitek pro zlepšení evropského projektu.


Zdroj/Foto: Jesuits in Europe.

(aro)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
12.12.2019 Otec generál hovořil k novinářům
5.12.2019 Nový univerzitní kampus v Seville
2.12.2019 Jezuité ve Španělsku přivítali generálního představeného
22.11.2019 P. generál navštívil farnost na periferii Paraguaye
21.11.2019 Jezuitská konference Latinské Ameriky slaví dvacáté výročíNáš tip

Vyprávění o svátostech

Michal Altrichter

Text o jednotlivých svátostech církve nabízí podněty k duchovnímu životu. Opírá se o předchozí zkušenost klasiků spirituální teologie. Jde o praktické uchopení tématu...
více »


Otčenáš

Tomáš Špidlík

V modlitbě stále znovu opakujeme prosbu Ježíšových učedníků: „Pane, nauč nás modlit se.“ Stejně jako apoštolům Ježíš celé církvi dává modlitbu Otčenáš. Nesytí duši spousta vědomostí, ale vnitřní procítění a zakoušení pravdy. V Otčenáši najdeme podněty, které pomáhají upřímně a hluboce prožívat to, co je nejdůležitější...
více »

Úmysly Apoštolátu modlitby

Všeobecný úmysl: Budoucnost těch nejmladších
Aby každá země připravila nezbytné odpovídající kroky pro zajištění budoucnosti nejmladší generace, především těch, kteří nepřiměřeně strádají.
Národní úmysl: Ať se nám všem daří žít z moci Boží milosti a ať přinášíme dobré ovoce Božího Ducha pro tento svět.
více »

Nejbližší akce

Výstava o kardinálu Špidlíkovi


Adventní koncert


více »

Nejbližší duchovní akce

Ignaciánské exercicie


Duchovní cvičení pro všechny, kteří přijali svátosti církve v dospělosti


Víkendová duchovní obnova


Kněžské exercicie


více »

Kalendárium

Památka sv. Petra Kanisia


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil