Články / Dokumenty Dnes je 23. 2. 2020  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek
Dokumenty

         A     A     A

Žít životem svatých: o blahoslavené Anežce České

Středa, 13.11.2019
Promluva P. Adolfa Kajpra SJ

Alena Rousová

Ve středu 13. listopadu slavíme památku svaté Anežky České. Touto osobností se inspiroval P. Kajpr k níže uvedené promluvě.


Na našich českých nivách tak málo toho dozrává v pravou svatost! Je to stesk tolikrát opakovaný, tolikrát vyslovený slovem i myšlenkou z úst autorů i kněží, z úst českých, která to jistě dobře s českým národem myslela. Ano, naše malá země dala nebi málo světců, zato tím větších! Či nebyla bl. Anežka Česká vonnou květinkou, utrženou Božíma rukama na českých nivách? Nezáří její aureola tak jasně v českém nebi? Jak pevnou důvěrou by nás to mělo naplniti!

Mějme důvěru v naše světce! Vždyť oni milují dosud svůj národ, milují nás a chtějí naše štěstí. A co je naším největším štěstím? Žít životem jejich, životem svatým, t. zn. životem v Kristu.

Život v Kristu je stále větší a užší spojení s ním pomocí Eucharistie. Být svatý znamená být s ním spojen, žíti jeho životem, žít z něho a v něm. „Nežiji již já, ale žije ve mně Kristus!“, bylo nadšeným voláním apoštola národů, který v síle tohoto vědomí dovedl obracet národy a nést slovo Kristovo před pohany a krále.

Vyšli jsme z Boha, k němu musí směřovat všechno naše chtění, každý náš krok, v něm musí být náš cíl!

Má-li být srdce vyplněno Bohem, musí být oproštěno ode všeho, co není božské. Čistota srdce v pravém smyslu slova znamená vyplnit srdce cele Bohem, aby nic v něm nebylo přimíseno. Toto očištění – t. zn. odtržení se od světa – je vlastně cíl doby svatopostní. Bůh každoročním zachováváním čtyřicetidenního postu očišťuje svou Církev, modlíme se tak v neděli mešní oraci, očišťuje tedy každého z nás. Čím více unikáme světu, čím více a ochotněji se zříkáme jeho radostí, tím bezpečněji spějeme do náruče Boží, tím jistěji v nás vyrůstá Kristus. Má-li být naše duše cele vyplněna Bohem, pak musí v první řadě ztotožniti svou vůli s vůlí Boží. „Buď vůle Tvá“, modlíme se denně v otčenáši, a každým opakováním tohoto zvolání volíme svého Boha za svého neomezeného Pána, podřizujeme mu svou vůli, t. zn. dáváme mu to jediné svobodné, co v nás je.

Bohu sloužit znamená kralovati – jinými slovy, Bohu podříditi svou vůli znamená míti celý svět u svých nohou. Jak je to velké, a při tom jak snadné! Stačí jen věřit, že Bůh to se mnou dobře myslí, že chce jedině mé dobro, že moje zájmy jsou zájmy jeho, že za mne pracuje, myslí, ba i mé poklesky napravuje, jestliže jsem mu cele a bez výhrady obětovala svobodu své vůle.


Zdroj: Adolf Kajpr,Ministerium verbi (Kázání o mši svaté, o posledních věcech člověka a o rozličných aspektech víry), k vydání připravil Vojtěch Novotný, Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2017, s. 436-437).
Foto: Alena Rousová.


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
2.1.2020 Touha po nekonečném životě
23.12.2019 Rehabilitace hmoty?
23.9.2019 Uložení ostatků P. Adolfa Kajpra
16.9.2019 Zahájení diecézní fáze procesu blahořečení P. Adolfa Kajpra SJ
23.8.2019 Přijetí Krista znamená dát se mu celýNáš tip

Vychází z výsosti

Michal Altrichter

Text odkrývá témata duchovního života s pohledem na církev třicet let po „Anežce“. Můžeme se vyjadřovat protievropsky, pokud jsme na delší dobu ani nepřekročili hranice vlastní země? Žije Pán tím, co je nám vlastní? A jak poznat, že k nám hovoří? Slyší papež jeho hlas? Jak v sobě objevit tvořivost ticha?...
více »


Úmysly Apoštolátu modlitby

Všeobecný úmysl Naslouchat volání uprchlíků
Modleme se, abychom slyšeli a brali vážně naléhavé volání migrantů, našich sester a bratří, kteří upadli do rukou bezohledných převaděčů.
Národní úmysl Za lékaře a zdravotníky – ať na přímluvu sv. Anežky ani v nejsložitějších situacích nepodléhají pokušení rozhodovat o životě a smrti.
více »

Nejbližší akce

Výstava o kardinálu Špidlíkovi


Přihlašování na Evropský Magis 2020


Studentský Velehrad


více »

Nejbližší duchovní akce

Víkendová duchovní obnova pro všechny, kteří pečují o kostel


Ignaciánská duchovní cvičení


Postní duchovní obnova pro všechny


Duchovní cvičení v tichu podle sv. Ignáce


více »

JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil