Články / Aktuality Dnes je 12. 12. 2019  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek
Aktuality

         A     A     A

Svědectví P. Ismaela Morena na konferenci o sociální spravedlnosti

Úterý, 12.11.2019
Řím. P. Ismael Moreno SJ, nazývaný Padre Melo, ze středoamerické provincie byl pozván na konferenci k padesátému výročí vzniku Sekretariátu pro sociální spravedlnost a ekologii, aby se podělil o své zkušenosti.


P. Moreno, jak sám říká, žije v zemi, která pro média neexistuje - v Hondurasu. Je to země násilí a nespravedlnosti. Život P. Morena je zcela vydán poslání víry a spravedlnosti, zejména prostřednictvím obrany práv chudých. Tento úkol mu přinesl a stále přináší hrozby, dokonce i hrozby smrtí. Přesto zahájil svůj projev myšlenkou: „V mém životě není nic krásnějšího, než když jsem obdržel dar hájit lidská práva nejchudších a utlačovaných, a to jako jezuita ve jménu Boha a s vědomím své křehkosti.“

Tématem jeho svědectví bylo, jak podněcovat sociální apoštolát nadějí. Tato naděje pochází především od Boha, který je Pánem života. Uprostřed násilí a smrti apoštol dostává život od Pána, který ví, jak přinést světlo do tmy. Otec Ismael vnímá Boží naději na nová rána. Z jiného úhlu pohledu je jeho naděje podporována vzpomínkou na mučedníky boje za víru a spravedlnost. Během čtyřiceti dvou let své služby poznal mnohé z nich, ženy a muže ze všech oblastí života, myslitele a aktivisty, věřící a nevěřící. Byli zabiti. Ale jejich památka ho nenechává v klidu; tito mučedníci oduševňují jeho sny a dny, posílají ho zpět k Ježíši Nazaretskému. „Mučedníci,“ dodal, „byli nedokonalí, křehcí lidé. Ale byli připraveni dát svůj život, ... což udělali.“

Když si připomněl tyto lidi zabité uprostřed bojů, selhal mu hlas - zejména když zmínil svoji spolupracovnici Bertu Cáceresovou. Měl se s ní sejít večer před její smrtí. Telefonoval jí, že se zdržel jinde a že cesta je příliš dlouhá, aby se dostavil včas; vytýkal jí, že ho pozvala příliš pozdě... A právě v tu noc ji zabili!

Naděje P. Ismaela Morena plyne také z velkorysosti obyčejných lidí, s nimiž žije a pracuje. Vždy jsou připraveni a rádi se podělí o to, co mají, a dokonce mu nabízejí nejlepší místo ve svých domovech. Jeho naděje tkví také v jeho pracovním týmu, který tvoří velké množství laiků, mužů i žen, inspirovaných spiritualitou Tovaryšstva Ježíšova, jsou nadšení a radostní navzdory svým velmi skromným platům. Jezuitská komunita - ti odhodlaní muži, kteří někdy pracují pod podezíravým pohledem institucionálních sektorů církve, a dokonce i Tovaryšstva - je také zdrojem naděje uprostřed často chmurného prostředí.

Svědectví P. Morena bylo poutavé a přesvědčivé; svědectví o duchu, který naplňuje jeho život, o životě Ježíše Nazaretského, který projevil své přátelství chudým a vyloučeným.


Zdroj/Foto: Světové Tovaryšstvo.

(aro)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
7.11.2019 Konference k výročí Sekretariátu pro sociální spravedlnost a ekologii
18.9.2019 Studenti Maltské univerzity mezi chudými v zahraničí
28.8.2019 Na Filipínách byla zavražděna jezuitská dobrovolnice
16.8.2019 Nová zpráva o azylovém systému
15.8.2019 Úsilí o vytváření pokoje a péče o migranty v Severním IrskuNáš tip

Vyprávění o svátostech

Michal Altrichter

Text o jednotlivých svátostech církve nabízí podněty k duchovnímu životu. Opírá se o předchozí zkušenost klasiků spirituální teologie. Jde o praktické uchopení tématu...
více »


Otčenáš

Tomáš Špidlík

V modlitbě stále znovu opakujeme prosbu Ježíšových učedníků: „Pane, nauč nás modlit se.“ Stejně jako apoštolům Ježíš celé církvi dává modlitbu Otčenáš. Nesytí duši spousta vědomostí, ale vnitřní procítění a zakoušení pravdy. V Otčenáši najdeme podněty, které pomáhají upřímně a hluboce prožívat to, co je nejdůležitější...
více »

Úmysly Apoštolátu modlitby

Všeobecný úmysl: Budoucnost těch nejmladších
Aby každá země připravila nezbytné odpovídající kroky pro zajištění budoucnosti nejmladší generace, především těch, kteří nepřiměřeně strádají.
Národní úmysl: Ať se nám všem daří žít z moci Boží milosti a ať přinášíme dobré ovoce Božího Ducha pro tento svět.
více »

Nejbližší akce

Výstava o kardinálu Špidlíkovi


Adventní koncert


více »

Nejbližší duchovní akce

Ignaciánské exercicie


Duchovní cvičení pro všechny, kteří přijali svátosti církve v dospělosti


Víkendová duchovní obnova


Kněžské exercicie


více »

JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil