Články / Aktuality Dnes je 14. 12. 2019  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek
Aktuality

         A     A     A

Jezuitská konference Latinské Ameriky slaví dvacáté výročí

Čtvrtek, 21.11.2019
Paraguay. V hlavním městě Asunciónu se 12. listopadu sešli provinciálové a regionální představení Tovaryšstva z území Latinské Ameriky a Karibiku s otcem generálem Sosou. Stěžejním bodem této návštěvy je oslava dvacátého výročí jezuitské konference pro tuto oblast. Hlavní program je připravený na konec listopadu v Limě.


Prvním bodem této návštěvy P. generála byla účast na národním setkání ignaciánské mládeže v areálu jezuitské školy v Asunciónu. Mladí lidé z celé země se zde vzájemně posilovali prostřednictvím sdílení svých zkušeností s ignaciánskou spiritualitou. Letošní téma znělo: „Přinést více ovoce.“

P. Rogelio Melgarejo, který tuto aktivitu mladých duchovně doprovází, se vyjádřil: „Je to pozvání cvičit vnitřní pohled na naše životy a uznat, že žijeme „čas magis“. Magis je latinské slovo, které znamená „více“, ale „více“ jakým způsobem? Ve všem, co souvisí s naším vztahem k Bohu a s osobními rozhodnutími, která musí každý člověk dělat po celý svůj život. To není plus v kvantitě, ale plus v kvalitě.“

Shromážděným mladým lidem představil otec Sosa Tovaryšstvo Ježíšovo a jeho působení ve světě na základě toho, co definovala 36. generální kongregace: Společníci v univerzálním poslání usmíření a spravedlnosti. Zdůrazňoval, že tato mise zahrnuje mnoho laiků, mužů i žen. Seznámil mladé lidi s univerzálními apoštolskými preferencemi a zdůraznil jejich vzájemnou provázanost. Duch spolupráce je nezbytný pro pokrok v jakémkoli ze současných projektů Tovaryšstva. Rovněž uvedl, že preference jsou orientovány v nejširším slova smyslu na smíření a spravedlivější svět. Toho je možné dosáhnout pouze přeměnou společnosti v samém srdci světa. Důležitým prvkem tohoto projektu je úsilí o společné dobro. Svět není možné změnit soustředěním pouze na svůj vlastní prospěch a na prospěch vlastní rodiny a svých přátel.

Dva zástupci mladých otci generálovi řekli: „Chceme, abyste věděl, že čas, který nám věnujete během své návštěvy Paraguaye, je pro nás impulsem k hledání způsobů, jak mohou mladí lidé budovat Boží království a jeho spravedlnost v naší společnosti, která je tak kulturně bohatá, ale někdy zraněná chudobou, politickou korupcí a sociální nespravedlností. To vyžaduje, abychom se přenesli od starosti o vlastní blahobyt a budovali zemi, kterou milujeme a kde bychom mohli žít v míru a spravedlnosti. Víme, že křesťan, který žije v ignaciánské spiritualitě, nemůže zůstat hluchý vůči Ježíšovým výzvám, které se odrážejí na tvářích našich bratrů a sester, kteří trpí.“


Zdroj/Foto: Jezuitská generální kurie.

(aro)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
12.12.2019 Otec generál hovořil k novinářům
5.12.2019 Nový univerzitní kampus v Seville
2.12.2019 Jezuité ve Španělsku přivítali generálního představeného
22.11.2019 P. generál navštívil farnost na periferii Paraguaye
18.11.2019 Nový prefekt Ekonomického sekretariátu Svatého stolceNáš tip

Vyprávění o svátostech

Michal Altrichter

Text o jednotlivých svátostech církve nabízí podněty k duchovnímu životu. Opírá se o předchozí zkušenost klasiků spirituální teologie. Jde o praktické uchopení tématu...
více »


Otčenáš

Tomáš Špidlík

V modlitbě stále znovu opakujeme prosbu Ježíšových učedníků: „Pane, nauč nás modlit se.“ Stejně jako apoštolům Ježíš celé církvi dává modlitbu Otčenáš. Nesytí duši spousta vědomostí, ale vnitřní procítění a zakoušení pravdy. V Otčenáši najdeme podněty, které pomáhají upřímně a hluboce prožívat to, co je nejdůležitější...
více »

Úmysly Apoštolátu modlitby

Všeobecný úmysl: Budoucnost těch nejmladších
Aby každá země připravila nezbytné odpovídající kroky pro zajištění budoucnosti nejmladší generace, především těch, kteří nepřiměřeně strádají.
Národní úmysl: Ať se nám všem daří žít z moci Boží milosti a ať přinášíme dobré ovoce Božího Ducha pro tento svět.
více »

Nejbližší akce

Výstava o kardinálu Špidlíkovi


Adventní koncert


více »

Nejbližší duchovní akce

Ignaciánské exercicie


Duchovní cvičení pro všechny, kteří přijali svátosti církve v dospělosti


Víkendová duchovní obnova


Kněžské exercicie


více »

Kalendárium

Památka sv. Petra Kanisia


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil