Články / Aktuality Dnes je 5. 7. 2020  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek
Aktuality

         A     A     A

P. generál navštívil farnost na periferii Paraguaye

Pátek, 22.11.2019
Bañado Norte. V oblasti Bañado Norte se nachází jezuitská farnost Svaté Rodiny. Členové pastoračního týmu při kapli svatého Vincence otci Sosovi během jeho návštěvy 10. listopadu vyprávěli, jak je každý rok jejich území po celé měsíce zaplaveno řekou Paraguay.


Řešení existuje, ale naráží na obtíže, kdy nejsou respektována práva rodin již dlouho na tomto místě žijících. Stejně jako jinde ve světě přitahují komerční projekty rozvoje velkou pozornost, která nepříliš zohledňuje možné vyčerpání území. Tyto projekty vidí řešení v přesidlování lidí do jiných oblastí, což ovšem není volba, která chrání důstojnost chudých lidí, kteří zde žijí. Otec generál naslouchal těmto vyjádřením zármutku, ale i radosti z pastoračních a vzdělávacích aktivit, které se uskutečňují navzdory mnoha překážkám. Prohlédl si okolí a seznámil se s možnostmi výdělku zdejších lidí.

Zbytek dne strávil ve farním kostele. Během setkání dal slovo zástupcům farnosti: lidem různých generací, silně angažovaným na všech úrovních farních služeb. Důrazně trvali na tom, že jezuité by měli přispívat k větší stabilitě v pastoraci také tím, že setrvají v působišti delší dobu. Otec Sosa vzal jejich žádost na vědomí; její řešení je více záležitostí provinciála. Ale využil příležitosti a zdůraznil, že kontinuitu pastorace by měli zajistit především zainteresovaní laici. Ti mají klíčovou roli; kněz samozřejmě přispívá, ale nemusí být nutně vůdcem každého projektu.

P. generál předsedal nedělní mši svaté. Jeho promluva, založená na biblických textech dne, se zaměřila na věrnost. Poznamenal, že v našich životech čelíme situacím, které testují naši víru a naši věrnost ve víře: ekonomické potíže, násilí, pocit bezmocnosti tváří v tvář bezpráví. Jiní třeba ohlašují zázraky, slibují celý svět nebo finanční zisky, což nemusí být myšleno upřímně. Ale při hlubším pohledu je vidět, že odvádějí od toho nejdůležitějšího. V této situaci musí být naším cílem zůstat věrný sobě samému, naší historii, naší identitě, našim hodnotám. Jde o věrnost Bohu a oddanost našemu křtu.

„Ve skutečnosti,“ dodal, „jestliže můžeme být věrní, je to proto, že Bůh nám je věrný. Dal nám svého syna Ježíše, který byl věrný svému poslání a věděl, jak čelit nejtěžším zkouškám ... Pak jeho život - jeho smrt a vzkříšení - přinesl mnoho ovoce.“


Zdroj/Foto: Jezuitská generální kurie.

(aro)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
2.7.2020 Rekonstruované duchovní centrum ve Francii
26.6.2020 P. Lisbert D´Souza o své službě třem generálům Tovaryšstva Ježíšova
17.6.2020 Proběhlo jednání generální rady Tovaryšstva
1.6.2020 Jezuité pečují o nemocné spolubratry
6.5.2020 Webinář s otcem generálem o poslání Tovaryšstva JežíšovaNáš tip

Na počátku nebyl koronavir, ale Bůh

Michal Altrichter

Text komentuje události duchovního života v kontextu koronaviru. Podstatná je Pánova vznešená přítomnost a hluboká zúčastněnost. Autor je přesvědčen, že žijeme v bezprostředním očekávání slavného Pánova příchodu a je nezbytné se na tuto událost připravovat…...
více »


Úmysly Apoštolátu modlitby

Všeobecný úmysl Naše rodiny
Modleme se, aby rodiny dnešní doby byly doprovázeny s láskou, úctou a radou.
Národní úmysl Za rozpadající se rodiny a manžele v krizi – ať na přímluvu sv. Zdislavy vzájemnou láskou, úctou a věrností najdou cestu k sobě i k Bohu.
více »

Nejbližší akce

Výstava projektu "Telč a jezuité"


Poutní mše svatá


Koncert Pocta svatému Ignáci


více »

Nejbližší duchovní akce

Ignaciánská duchovní cvičení


Duchovní cvičení v tichu podle sv. Ignáce


Filmové exercicie


Duchovní cvičení pro všechny


více »

Kalendárium

Památka Lva Mangina a druhů


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil