Články / Aktuality Dnes je 28. 1. 2020  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek
Aktuality

         A     A     A

Papežova pastorační cesta do Japonska

Pátek, 29.11.2019
Japonsko. Papež František navštívil ve dnech 19. až 26. listopadu Thajsko a Japonsko. Křesťanství přinesl do Japonska svatý František Xaverský a působení Tovaryšstva Ježíšova je tam stále významné.


V první promluvě na japonské půdě Svatý otec připomněl mimo jiné heroické svědectví japonských mučedníků, z jejichž oběti čerpali sílu skrytí křesťané z kraje kolem Nagasaki. „Od příchodu svatého Františka Xaverského do Japonska, kde začal hlásat křesťanství, uplynulo čtyři sta sedmdesát let. Při této vzpomínce chci spolu s vámi poděkovat Pánu za všechny, kteří v průběhu staletí rozsévali spolu s pomazáním a láskou evangelium a sloužili japonskému lidu. Jejich oddanost dala japonské církvi velice výjimečnou tvář. Mám na mysli mučedníky svatého Pavla Mikiho a jeho druhy a blahoslaveného Justa Takayamu Ukona, kteří uprostřed mnoha zkoušek vydali svědectví až k smrti.“

Jezuitskou provincii v této zemi popsal její představený P. Renzo De Luca, který pochází z Argentiny a doprovázel papeže jako tlumočník: „V současné době pracuje v Japonsku sto šedesát jezuitů, více než polovina z nich jsou cizinci pocházející ze čtyřiceti zemí světa. Je to velmi mezinárodní jezuitská provincie. Přál si to tak generál Tovaryšstva Ježíšova P. Pedro Arrupe, který v této zemi působil jako misionář v době, kdy vypukla Druhá světová válka. Záleželo mu na tom, aby provincie nebyla pouze japonská, nýbrž zrcadlila univerzálnost tohoto řádu. V této chvíli vedeme čtyři základní a střední školy a prestižní Sophia University v Tokiu. Máme čtyři domy, v nichž dáváme ignaciánská duchovní cvičení, a dvě centra sociální péče. Kromě toho se věnujeme také normální pastorační práci ve farnostech. Výuka na univerzitě a naše intelektuální práce a angažovanost v dialogu mezi kulturami je pro navázání kontaktu s Japonci velmi důležitá. Je to jeden ze způsobů, jak se konkretizuje naše služba.“

V Nagasaki papež navštívil městský památník výbuchu atomové bomby a návrší Nishizaka Hill, které připomíná všechny japonské křesťanské mučedníky, počínaje svatým Pavlem Miki, na místě jehož ukřižování byl zbudován památník. V promluvě mimo jiné řekl:

„Přicházím k tomuto památníku, který je dedikován mučedníkům, abych se setkal s těmito svatými muži i ženami, a chci tak učinit s pokorou onoho mladého jezuity, který přišel „téměř z konce světa“ a nalezl hluboký zdroj inspirace a obnovy v dějinách prvních japonských mučedníků. Nezapomeňme na lásku jejich oběti! Ať nezůstane slavnou relikvií minulých skutků, dobře konzervovanou a uctívanou v muzeu, ale je živoucí pamětí a ohněm duše každého apoštolátu v této zemi, schopnou neustále oživovat a podněcovat evangelní horlivost.“

V Tokiu Svatý otec slavil soukromou mši svatou v kapli Kulturního centra univerzitního kampusu se svými spolubratry. V přilehlém řeholním domě pozdravil staré a nemocné kněze a poté se odebral do velké univerzitní posluchárny, kde jej očekávali zástupci studentů a profesorského sboru. V jeho projevu zaznělo:

„Ignaciánská tradice, na níž stojí Univerzita Sophia, musí podněcovat jak učitele, tak studenty k vytváření atmosféry, usnadňující reflexi a rozlišování. Žádný student této univerzity by neměl zakončit studia, aniž by se naučil, jak odpovědně a svobodně volit to, co ve svědomí považuje za nejlepší. Kéž se za každé – i té nejkomplikovanější – situace zajímáte o to, co je ve vašem jednání správné a lidské, poctivé a odpovědné jakožto rozhodní obhájci slabých a vyznačujete se integritou, tolik nutnou v těch chvílích, kdy slova a skutky klamou nebo zavádějí.“

V závěru návštěvy tokijské jezuitské univerzity obdržel Svatý otec výjimečný dar – sošku Panny Marie – Kuan Jin, která připomíná utrpení japonských podzemních křesťanů.


Zdroj/Foto: Vatikánské rádio.

(aro)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
10.12.2019 Redaktory italského měsíčníku přijal papež František
9.12.2019 Papež František hovořil s thajskými a kambodžskými jezuity
8.11.2019 Audience u papeže Františka pro účastníky konference o sociální spravedlnosti
1.10.2019 Setkání papeže Františka s jezuity v Mosambiku a na Madagaskaru
11.7.2019 Slavnost svatého Ignáce přivedla papeže Františka za jezuity na generální kuriiNáš tip

Sedm příběhů s knihou

Michal Altrichter

Sedm příběhů s knihou otevírá svědectví těch, kdo s knihou přicházejí živě do styku. O svém vnitřním světě vypráví: ilustrátor knih, knihovník, knihkupec, píšící autor, čtoucí čtenář, literární kritik a dítě. Každému je přisouzena jedna ctnost: pokora, skromnost, štědrost, činorodost, pokoj, laskavost a cudnost...
více »


Úmysly Apoštolátu modlitby

Evangelizační úmysl Podpora míru ve světě
Modleme se, aby křesťané, lidé vyznávající jiná náboženství a všichni lidé dobré vůle prosazovali ve světě mír a spravedlnost.
Národní úmysl Za věřící různých církví – ať na přímluvu sv. Jana Sarkandra vytvářejí společenství jedné Boží rodiny modlitbou a společnou pomocí potřebným.
více »

Nejbližší akce

Výstava o kardinálu Špidlíkovi


Přihlašování na Evropský Magis 2020


více »

Nejbližší duchovní akce

Kněžské exercicie


Duchovní cvičení pro kostelníky a akolyty


Duchovní cvičení pro zaměstnance Charity


Víkendová duchovní obnova pro všechny, kteří pečují o kostel


více »

Kalendárium

Úmrtí generála Claudia Aquavivy

Úmrtí Antonína Eisnera SJ

Památka jezuitských misionářů a mučedníků


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil