Články / Aktuality Dnes je 23. 9. 2020  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Aktuality

         A     A     A

Papežova pastorační cesta do Japonska

Pátek, 29.11.2019
Japonsko. Papež František navštívil ve dnech 19. až 26. listopadu Thajsko a Japonsko. Křesťanství přinesl do Japonska svatý František Xaverský a působení Tovaryšstva Ježíšova je tam stále významné.


V první promluvě na japonské půdě Svatý otec připomněl mimo jiné heroické svědectví japonských mučedníků, z jejichž oběti čerpali sílu skrytí křesťané z kraje kolem Nagasaki. „Od příchodu svatého Františka Xaverského do Japonska, kde začal hlásat křesťanství, uplynulo čtyři sta sedmdesát let. Při této vzpomínce chci spolu s vámi poděkovat Pánu za všechny, kteří v průběhu staletí rozsévali spolu s pomazáním a láskou evangelium a sloužili japonskému lidu. Jejich oddanost dala japonské církvi velice výjimečnou tvář. Mám na mysli mučedníky svatého Pavla Mikiho a jeho druhy a blahoslaveného Justa Takayamu Ukona, kteří uprostřed mnoha zkoušek vydali svědectví až k smrti.“

Jezuitskou provincii v této zemi popsal její představený P. Renzo De Luca, který pochází z Argentiny a doprovázel papeže jako tlumočník: „V současné době pracuje v Japonsku sto šedesát jezuitů, více než polovina z nich jsou cizinci pocházející ze čtyřiceti zemí světa. Je to velmi mezinárodní jezuitská provincie. Přál si to tak generál Tovaryšstva Ježíšova P. Pedro Arrupe, který v této zemi působil jako misionář v době, kdy vypukla Druhá světová válka. Záleželo mu na tom, aby provincie nebyla pouze japonská, nýbrž zrcadlila univerzálnost tohoto řádu. V této chvíli vedeme čtyři základní a střední školy a prestižní Sophia University v Tokiu. Máme čtyři domy, v nichž dáváme ignaciánská duchovní cvičení, a dvě centra sociální péče. Kromě toho se věnujeme také normální pastorační práci ve farnostech. Výuka na univerzitě a naše intelektuální práce a angažovanost v dialogu mezi kulturami je pro navázání kontaktu s Japonci velmi důležitá. Je to jeden ze způsobů, jak se konkretizuje naše služba.“

V Nagasaki papež navštívil městský památník výbuchu atomové bomby a návrší Nishizaka Hill, které připomíná všechny japonské křesťanské mučedníky, počínaje svatým Pavlem Miki, na místě jehož ukřižování byl zbudován památník. V promluvě mimo jiné řekl:

„Přicházím k tomuto památníku, který je dedikován mučedníkům, abych se setkal s těmito svatými muži i ženami, a chci tak učinit s pokorou onoho mladého jezuity, který přišel „téměř z konce světa“ a nalezl hluboký zdroj inspirace a obnovy v dějinách prvních japonských mučedníků. Nezapomeňme na lásku jejich oběti! Ať nezůstane slavnou relikvií minulých skutků, dobře konzervovanou a uctívanou v muzeu, ale je živoucí pamětí a ohněm duše každého apoštolátu v této zemi, schopnou neustále oživovat a podněcovat evangelní horlivost.“

V Tokiu Svatý otec slavil soukromou mši svatou v kapli Kulturního centra univerzitního kampusu se svými spolubratry. V přilehlém řeholním domě pozdravil staré a nemocné kněze a poté se odebral do velké univerzitní posluchárny, kde jej očekávali zástupci studentů a profesorského sboru. V jeho projevu zaznělo:

„Ignaciánská tradice, na níž stojí Univerzita Sophia, musí podněcovat jak učitele, tak studenty k vytváření atmosféry, usnadňující reflexi a rozlišování. Žádný student této univerzity by neměl zakončit studia, aniž by se naučil, jak odpovědně a svobodně volit to, co ve svědomí považuje za nejlepší. Kéž se za každé – i té nejkomplikovanější – situace zajímáte o to, co je ve vašem jednání správné a lidské, poctivé a odpovědné jakožto rozhodní obhájci slabých a vyznačujete se integritou, tolik nutnou v těch chvílích, kdy slova a skutky klamou nebo zavádějí.“

V závěru návštěvy tokijské jezuitské univerzity obdržel Svatý otec výjimečný dar – sošku Panny Marie – Kuan Jin, která připomíná utrpení japonských podzemních křesťanů.


Zdroj/Foto: Vatikánské rádio.

(aro)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
16.6.2020 Papež František napsal dopis do Centra Astalli
4.3.2020 Duchovní cvičení pro římskou kurii dává P. Pietro Bovati SJ
10.12.2019 Redaktory italského měsíčníku přijal papež František
9.12.2019 Papež František hovořil s thajskými a kambodžskými jezuity
8.11.2019 Audience u papeže Františka pro účastníky konference o sociální spravedlnostiNáš tip

Průvodce duchovním životem

Jean-Joseph Surin

I když se Jean-Joseph Surin SJ (1600–1665) vydání svého Průvodce duchovním životem už nedočkal, vycházel později a mnohokrát. Znalci dějin spirituality považují tohoto autora za předního mistra duchovního života, a další ho počítají mezi nejdůležitější francouzské mystiky…..
více »


Úmysly Apoštolátu modlitby

Všeobecný úmysl Úcta ke zdrojům planety
Modleme se, aby zdroje naší planety nebyly drancovány, ale sdíleny spravedlivě a ohleduplně.
Národní úmysl Za nezávislost veřejnoprávních médií – ať pod ochranou sv. Václava politici hájí pravdu, spravedlnost a dobro všech.
více »

Nejbližší akce

Studentský Velehrad


Živě s Noe: S jezuity


Velehrad si připomene tři důležitá výročí


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní obnova pro seniory


Kněžské exercicie


Kněžské exercicie


Liturgické exercicie pro kněze


více »

Kalendárium

Schválení Tovaryšstva Ježíšova


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil