Články / Aktuality Dnes je 28. 1. 2020  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek
Aktuality

         A     A     A

Jezuité ve Španělsku přivítali generálního představeného

Pondělí, 2.12.2019
Španělsko. Ve dnech 20. až 24. listopadu navštívil P. Arturo Sosa SJ španělskou provincii.


Pobyt P. generála v Andalusii byl pro něho mimo jiné příležitostí k bratrskému sdílení se spolubratry v Malaze. Navštívil ošetřovnu komunity svatého Stanislava, kde předsedal eucharistii a přijal pozvání k obědu. Nejdříve však zašel do kostela Nejsvětějšího Srdce Páně, aby se spolu s jezuitskou komunitou modlil u hrobky otce Tiburcia Arnaize. Ten byl blahořečen v říjnu 2018 v Malaze během mše svaté, které předsedal kardinál Becciu.

Otec Arnaiz (1865 - 1926) byl obyvateli Malagy utíván od své smrti. Poutníci přicházejí každý den k jeho hrobu, aby se modlili a prosili o jeho přímluvu a podporu. Osmnáctého dne každého měsíce se mnoho jeho ctitelů účastní eucharistie na jeho památku. V roce 2005 se uskutečnila veřejná kampaň na podporu výstavby památníku na jeho počest.

Co konkrétně udělal otec Arnaiz, že je jeho kult tak živý? Na první pohled nic neobvyklého: byl to apoštol své doby, jezuita plně oddaný své službě jako kazatel evangelia. Zvláštní péči věnoval venkovským a opuštěným oblastem své země a založil sdružení pro zasvěcené ženy. Jeho „mise“ byly obrazem religiozity své doby; lze je snadno označit za „tradiční“, protože se soustředily na svátosti eucharistie a smíření, na Boží lásku vyjádřenou oddaností Nejsvětějšímu Srdci a modlitbu růžence.

Jak může tento kněz oslovit tak odlišné současné generace? Svojí autentičností, která vyplynula z jeho apoštolské zodpovědnosti. Jeho svědectví o životě, který rozdává, a nepočítá, který je proniknutý smyslem pro zodpovědnost, vyjadřuje tato věta: „Je škoda, že když máme před sebou věčný odpočinek, usilujeme o odpočinek zde na zemi.“ V podobném duchu se nesla rada, kterou neustále opakoval těm, kdo mu naslouchali: „Nehledejte své vlastní zájmy, ale zájmy Ježíše Krista.“ Tak to také dělal!

Čím může tento „požehnaný“ jezuita inspirovat své spolubratry a členy ignaciánské rodiny v tomto čase univerzálních apoštolských preferencí? Tiburcio Arnaiz strávil celý svůj život tím, že ukazoval cestu k Bohu pomocí prostředků této doby a vnímavosti na ni. Učinil tak se zvláštním zájmem o zapomenuté a opuštěné lidi ve venkovských oblastech, kde vykonával svou základní misijní práci. Dělal to s největší jednoduchostí a autentičností, ctnostmi, které odrážejí současnou citlivost mladších generací a těch, kteří se snaží postarat se o náš „společný domov“. Místo květin, které lidé kladli na hrobku otce Arnaize, jezuité navrhli, aby přinesli jídlo, které se rozdělí chudým rodinám.

Otec generál měl během své návštěvy jezuitského společenství v Malaze příležitost setkat se s P. Vincentem Luquem, který byl vicepostulátorem blahořečení otce Arnaize. Ten se vyjádřil: „Otec Arnaiz se zcela vydal, dokonce až k vyčerpání; tak tvrdě pracoval na evangelizaci!“ Když dnes lidé přicházejí k jeho hrobce, je to proto, že věří, že plody jeho práce je mohou podpořit a dát jim milosti, které potřebují.


Zdroj/Foto: Jezuitská generální kurie.

(aro)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
23.1.2020 Kardinál Czerny se ujal kostela svatého Michaela Archanděla
20.1.2020 Při mši svaté byl představen indický ornát
16.1.2020 Rozšířená rada otce generála se sešla k dalšímu jednání
15.1.2020 V Indii vznikla nová provincie Čennaí
14.1.2020 Oživení eucharistického hnutí mládeže ve FranciiNáš tip

Sedm příběhů s knihou

Michal Altrichter

Sedm příběhů s knihou otevírá svědectví těch, kdo s knihou přicházejí živě do styku. O svém vnitřním světě vypráví: ilustrátor knih, knihovník, knihkupec, píšící autor, čtoucí čtenář, literární kritik a dítě. Každému je přisouzena jedna ctnost: pokora, skromnost, štědrost, činorodost, pokoj, laskavost a cudnost...
více »


Úmysly Apoštolátu modlitby

Evangelizační úmysl Podpora míru ve světě
Modleme se, aby křesťané, lidé vyznávající jiná náboženství a všichni lidé dobré vůle prosazovali ve světě mír a spravedlnost.
Národní úmysl Za věřící různých církví – ať na přímluvu sv. Jana Sarkandra vytvářejí společenství jedné Boží rodiny modlitbou a společnou pomocí potřebným.
více »

Nejbližší akce

Výstava o kardinálu Špidlíkovi


Přihlašování na Evropský Magis 2020


více »

Nejbližší duchovní akce

Kněžské exercicie


Duchovní cvičení pro kostelníky a akolyty


Duchovní cvičení pro zaměstnance Charity


Víkendová duchovní obnova pro všechny, kteří pečují o kostel


více »

Kalendárium

Úmrtí generála Claudia Aquavivy

Úmrtí Antonína Eisnera SJ

Památka jezuitských misionářů a mučedníků


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil