Články / Aktuality Dnes je 4. 8. 2020  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek
Aktuality

         A     A     A

V indické Matigaře se starají o nejchudší z chudých

Čtvrtek, 9.1.2020
Matigara. P. Julius Kujur SJ je ředitelem Jesu Ashram v Matigaře v Indii. Při návštěvě Kanady hovořil o práci tohoto zařízení.


Od svého založení v roce 1971 z iniciativy kanadského misionáře P. Roberta Mittelholtze SJ se Jesu Ashram zaměřil na jedno: starat se o ty, kteří jsou vyloučeni ze společnosti. Každá iniciativa zdravotnického zařízení byla pro chudé a marginalizované. Čtyři nové univerzální apoštolské preference Tovaryšstva jsou výslovným ukazatelem těch charismat, která prostupují všechny aspekty služby v Jesu Ashram. Není však těžké vidět, že jeho poslání je zaměřeno zvláště na preferenci "Kráčet s vyloučenými".

Pacienti a obyvatelé Jesu Ashram pocházejí z té části indické společnosti, která je často označována jako „nejchudší z chudých“. Lidé, kteří jsou nemocní a nemohou si dovolit léčbu jinde, tam najdou domov lásky, péče a nového života. Lidé, kteří trpí chorobami, jako je malomocenství, tuberkulóza a HIV, bývají svými komunitami odvrženi. Sousedé a široká veřejnost se jim vyhýbají a udržují si odstup kvůli obavě z nákazy. Členové rodiny se snaží nemoc utajit, ale bez léčby to vede pouze k dalším komplikacím. Lidé s takovými chorobami proto vědí, že mohou přijít do Jesu Ashram, aby našli příjemný domov lásky, přijetí a uzdravení. Tam se s nimi zachází s úctou.

Každý v Jesu Ashram je povzbuzován, aby se svými schopnostmi podílel na životě společenství. Například ti, kteří se starají o své nemocné příbuzné, hrají při provozu Jesu Ashram velkou roli. Pomáhají třídit odpadní materiál, udržovat areál čistý, také sázejí stromy a starají se o květinové záhony. „Jsem hrdý na to, že naše pozemky jsou plné zeleně,“ říká P. Kujur.

Mezi služby v Jesu Ashram patří denní péče o dvě stě pacientů ve zdravotnickém zařízení, krmení pacientů, vydávání léků a poskytování ubytování během léčby. O lidi, kteří nejsou schopni se o sebe postarat a kteří nemají oporu rodiny, se stará personál a praktikanti, kteří je krmí, koupou, berou na procházky na invalidním vozíku, stříhají jim vlasy a perou oblečení.

Kdykoli se v odlehlé venkovské oblasti vyskytne zdravotní problém, tým z Jesu Ashram pomůže. Lékařská péče je poskytována na požádání a léky jsou distribuovány. Týmy zaměstnanců a studentů také chodí do vesnic a škol, aby zvyšovaly povědomí o nemocech, jako je malomocenství, tuberkulóza, malárie, HIV a černá horečka, a podporovaly správnou výživu. Jesu Ashram také pomáhá pacientům na doporučení jiných zdravotnických zařízení.

Každý rok je patnáct mladých žen z chudých rodin přijato do vzdělávacího programu. Učí se angličtině a práci s počítačem, aby posílily svou sebedůvěru a zvýšily svoji kvalifikaci. Po dokončení tříletého programu si většina absolventek najde uplatnění v jiných zdravotnických zařízeních v Siliguri a okolí.

To, co Jesu Ashram odlišuje, je skutečnost, že kráčí s vyloučenými, s nejchudšími z chudých bez ohledu na kastu, náboženství nebo jakékoli jiné diskriminační rozdělování.


Zdroj/Foto: Canadian Jesuits International.

(aro)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
28.7.2020 Poslání Jezuitské služby uprchlíkům ve Středoafrické republice
24.7.2020 Východní Timor je pro Tovaryšstvo zemí výzev
13.7.2020 Gesto solidarity edinburghské komunity
30.6.2020 Jezuitské školy v Andalusii reagují na nouzovou situaci
29.6.2020 Webinář o migraciNáš tip

Průvodce duchovním životem

Jean-Joseph Surin

I když se Jean-Joseph Surin SJ (1600–1665) vydání svého Průvodce duchovním životem už nedočkal, vycházel později a mnohokrát. Znalci dějin spirituality považují tohoto autora za předního mistra duchovního života, a další ho počítají mezi nejdůležitější francouzské mystiky…..
více »


Úmysly Apoštolátu modlitby

Evangelizační úmysl Svět moře
Modleme se za všechny, kteří pracují a žijí u moře: námořníky, rybáře a jejich rodiny.
Národní úmysl Za ochranu přírody, požehnanou úrodu a dostatek vody – ať se na přímluvu sv. Prokopa staráme o vše svěřené moudře a s vděčností vůči Bohu.
více »

Nejbližší akce

Výstava projektu "Telč a jezuité"


Varhanní koncert


více »

Nejbližší duchovní akce

Exercicie pro zasvěcené panny


Duchovní cvičení pro pedagogy a katechety


Duchovní obnova


Duchovní obnova pro varhaníky a chrámové zpěváky


více »

Kalendárium

Obnovení řádu v roce 1814


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil