Články / Aktuality Dnes je 18. 1. 2020  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek
Aktuality

         A     A     A

V indické Matigaře se starají o nejchudší z chudých

Čtvrtek, 9.1.2020
Matigara. P. Julius Kujur SJ je ředitelem Jesu Ashram v Matigaře v Indii. Při návštěvě Kanady hovořil o práci tohoto zařízení.


Od svého založení v roce 1971 z iniciativy kanadského misionáře P. Roberta Mittelholtze SJ se Jesu Ashram zaměřil na jedno: starat se o ty, kteří jsou vyloučeni ze společnosti. Každá iniciativa zdravotnického zařízení byla pro chudé a marginalizované. Čtyři nové univerzální apoštolské preference Tovaryšstva jsou výslovným ukazatelem těch charismat, která prostupují všechny aspekty služby v Jesu Ashram. Není však těžké vidět, že jeho poslání je zaměřeno zvláště na preferenci "Kráčet s vyloučenými".

Pacienti a obyvatelé Jesu Ashram pocházejí z té části indické společnosti, která je často označována jako „nejchudší z chudých“. Lidé, kteří jsou nemocní a nemohou si dovolit léčbu jinde, tam najdou domov lásky, péče a nového života. Lidé, kteří trpí chorobami, jako je malomocenství, tuberkulóza a HIV, bývají svými komunitami odvrženi. Sousedé a široká veřejnost se jim vyhýbají a udržují si odstup kvůli obavě z nákazy. Členové rodiny se snaží nemoc utajit, ale bez léčby to vede pouze k dalším komplikacím. Lidé s takovými chorobami proto vědí, že mohou přijít do Jesu Ashram, aby našli příjemný domov lásky, přijetí a uzdravení. Tam se s nimi zachází s úctou.

Každý v Jesu Ashram je povzbuzován, aby se svými schopnostmi podílel na životě společenství. Například ti, kteří se starají o své nemocné příbuzné, hrají při provozu Jesu Ashram velkou roli. Pomáhají třídit odpadní materiál, udržovat areál čistý, také sázejí stromy a starají se o květinové záhony. „Jsem hrdý na to, že naše pozemky jsou plné zeleně,“ říká P. Kujur.

Mezi služby v Jesu Ashram patří denní péče o dvě stě pacientů ve zdravotnickém zařízení, krmení pacientů, vydávání léků a poskytování ubytování během léčby. O lidi, kteří nejsou schopni se o sebe postarat a kteří nemají oporu rodiny, se stará personál a praktikanti, kteří je krmí, koupou, berou na procházky na invalidním vozíku, stříhají jim vlasy a perou oblečení.

Kdykoli se v odlehlé venkovské oblasti vyskytne zdravotní problém, tým z Jesu Ashram pomůže. Lékařská péče je poskytována na požádání a léky jsou distribuovány. Týmy zaměstnanců a studentů také chodí do vesnic a škol, aby zvyšovaly povědomí o nemocech, jako je malomocenství, tuberkulóza, malárie, HIV a černá horečka, a podporovaly správnou výživu. Jesu Ashram také pomáhá pacientům na doporučení jiných zdravotnických zařízení.

Každý rok je patnáct mladých žen z chudých rodin přijato do vzdělávacího programu. Učí se angličtině a práci s počítačem, aby posílily svou sebedůvěru a zvýšily svoji kvalifikaci. Po dokončení tříletého programu si většina absolventek najde uplatnění v jiných zdravotnických zařízeních v Siliguri a okolí.

To, co Jesu Ashram odlišuje, je skutečnost, že kráčí s vyloučenými, s nejchudšími z chudých bez ohledu na kastu, náboženství nebo jakékoli jiné diskriminační rozdělování.


Zdroj/Foto: Canadian Jesuits International.

(aro)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
17.1.2020 Reflexe uplyulého roku od Jezuitské služby uprchlíkům
12.11.2019 Svědectví P. Ismaela Morena na konferenci o sociální spravedlnosti
7.11.2019 Konference k výročí Sekretariátu pro sociální spravedlnost a ekologii
18.9.2019 Studenti Maltské univerzity mezi chudými v zahraničí
28.8.2019 Na Filipínách byla zavražděna jezuitská dobrovolniceNáš tip

Sedm příběhů s knihou

Michal Altrichter

Sedm příběhů s knihou otevírá svědectví těch, kdo s knihou přicházejí živě do styku. O svém vnitřním světě vypráví: ilustrátor knih, knihovník, knihkupec, píšící autor, čtoucí čtenář, literární kritik a dítě. Každému je přisouzena jedna ctnost: pokora, skromnost, štědrost, činorodost, pokoj, laskavost a cudnost...
více »


Úmysly Apoštolátu modlitby

Evangelizační úmysl Podpora míru ve světě
Modleme se, aby křesťané, lidé vyznávající jiná náboženství a všichni lidé dobré vůle prosazovali ve světě mír a spravedlnost.
Národní úmysl Za věřící různých církví – ať na přímluvu sv. Jana Sarkandra vytvářejí společenství jedné Boží rodiny modlitbou a společnou pomocí potřebným.
více »

Nejbližší akce

Výstava o kardinálu Špidlíkovi


Přihlašování na Evropský Magis 2020


více »

Nejbližší duchovní akce

Víkendová duchovní obnova


Duchovní cvičení pro všechny, kteří přijali svátosti církve v dospělosti


Kněžské exercicie


Duchovní cvičení pro kostelníky a akolyty


více »

Kalendárium

Památka jezuitských mučedníků


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil