Články / Aktuality Dnes je 26. 2. 2020  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek
Aktuality

         A     A     A

Misijní oblast Bukidnon v severním Mindanau

Středa, 29.1.2020
Bukidnon. Filipínská provincie Tovaryšstva Ježíšova je známá kvalitou svých škol, zejména těch ve velkých městech. Práce jezuitů však není omezena na tyto instituce. Působí také mezi domorodými obyvateli a migranty, na které se při rychlém tempu moderní společnosti často zapomíná, a pracují v oblastech, o kterých se mnoho nemluví. Setkávají se tam s obdivuhodným svědectvím života podle evangelia. Jednou z takových oblastí je Bukidnon v severním Mindanau. P. Pedro Walpole SJ vyprávěl se zaujetím o službě lidem v této oblasti.


Lidé jsou úzce spjati se zemí, znají každou její trhlinu a všechny pohyby. Žijí s půdou, respektují ji a pečují o život s ní. Vědí, kým jsou, a smysl svého života denně prožívají. Je to někdy tvrdé, ne bez bolesti, pochybností nebo ztráty. Z tohoto společného chápání a zkušenosti se životem vyplývá pocit společenství.

Můj příběh v této komunitě začal téměř před třiceti lety, když jsem byl pozván, abych se jako místní vůdce připojil k lidem. Komunita vytváří určité zázemí pro kněze. Od té doby se hodně změnilo. Změny se v posledních deseti letech zrychlují, když mládež získala přístup k životu ve městě. Byly k dispozici peníze a moderní materiální pohodlí, které zásadním způsobem změnilo vzájemný vztah komunity, vidění světa a nalezení smyslu. Modernizace komunity však nezměnila přítomnost milosti, a já jsem stále překvapen příležitostmi a neznámými zranitelnostmi, zkušenostmi s nečekanou radostí ve vazbách vytvořených v komunitě. Ale je zřejmé, že v mé komunitě budoucnost není jasná - a vize už není sdílena, jako tomu bylo před třiceti lety.

Moje povolání jezuity zde má smysl. Zažívám milost naslouchání, jednoduchost, útěchu a lásku. Není pro mě snadné to říci nebo sdílet, protože mnoho lidí, kteří se se mnou setkávají, vidí, že musím naslouchat stále více. Musím více naslouchat a rozlišovat nejen ve vztahu k práci, ale také jsem pozván doprovázet každodenní drobnosti, které mi život přináší. Jednoduchost je prostě dar, a přestože mám privilegium žít prostě, řízení projektů má tendenci vše ztěžovat. Toto místo je moje Galilea, kde se snažím chodit s Ježíšem a kde selhávám. Přesto moje komunita slaví a společně jdeme dál.

Po celém světě platí, že většina chudých je ve venkovských oblastech. To však neznamená, že život v těchto místech je vždy stejný. Nejsme všichni zemědělci: ne každý má zkušenosti a trpělivost k pěstování plodin pro obživu. Společným jmenovatelem spíše je, že lidé, kteří zde žijí úzce spojeni se zemí a vodou, denně čerpají z obnoveného stvoření, které společně vytváříme. Rozmanitost a integrita služeb souvisí s touto zemí: místním obchodem a životem lidí. Účast na tom, co lidé sdílejí z půdy, včetně jejích problémů i její krásy a štědrosti, je to, co tuto komunitu buduje, ačkoli tomu tak vždy nebylo. V minulosti jsme měli tendenci budovat domorodé komunity bez ohledu na omezení času a zdrojů. Postavili jsme náš kostel v rámci asimilace do tradiční společnosti, místo abychom našli zvláštní milosti obsažené v komunitě.

Mezi specifické výzvy, kterým čelíme, patří podpora skutečného lidského, psychologického a duchovního pokroku v populaci pomocí vzdělání, které nabízíme. Reflexe vzdělávání musí být důsledná. Nestačí být katolickou školou a splnit požadavky ministerstva školství, pokud má mládež přispívat v konkrétní lokalitě a být vůdci ve své vlastní kultuře. Výzkum a intelektuální důslednost jsou životně důležité pro pochopení globalizace na místní úrovni. Když mluvíme o životě v Bukidnon, je učení největším darem, který musíme sdílet, když vedeme exercicie, školy a pastorační centra. Musíme stále hledat alternativy, ne modus operandi.

Osobně mohu obdarovávat jako specialista na hydrologii a vodní hospodářství. Moje myšlenka je jednoduchá: Voda je život. Denně prožívám stvoření života prostřednictvím cyklu vody, který se odehrává na zemi a na obloze. Voda je zdraví, je základem pro komunitu. Viděl jsem každý vodní zdroj v údolí. Prošel jsem většinu povodí. Zůstávám v tiché úctě nad způsobem, jakým byl vybrán vodní zdroj Bendum a stal se základem pro osidlování. Péče a zachování je hlavní výzvou pro komunitu, místní správu. Nikoli rozvoj větších rozpočtů a trvalých výdajů. Zachování a umírněné užívání vody jsou klíčem k udržení celé diskuse o integrálním lidském rozvoji.


Zdroj/Foto: Světové Tovaryšstvo.

(aro)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
14.2.2020 Vzdělávání mladých domorodců na ostrově Mindanao
27.1.2020 Mezinárodní dobrovolnická služba
17.1.2020 Reflexe uplyulého roku od Jezuitské služby uprchlíkům
9.1.2020 V indické Matigaře se starají o nejchudší z chudých
12.11.2019 Svědectví P. Ismaela Morena na konferenci o sociální spravedlnostiNáš tip

Vychází z výsosti

Michal Altrichter

Text odkrývá témata duchovního života s pohledem na církev třicet let po „Anežce“. Můžeme se vyjadřovat protievropsky, pokud jsme na delší dobu ani nepřekročili hranice vlastní země? Žije Pán tím, co je nám vlastní? A jak poznat, že k nám hovoří? Slyší papež jeho hlas? Jak v sobě objevit tvořivost ticha?...
více »


Úmysly Apoštolátu modlitby

Všeobecný úmysl Naslouchat volání uprchlíků
Modleme se, abychom slyšeli a brali vážně naléhavé volání migrantů, našich sester a bratří, kteří upadli do rukou bezohledných převaděčů.
Národní úmysl Za lékaře a zdravotníky – ať na přímluvu sv. Anežky ani v nejsložitějších situacích nepodléhají pokušení rozhodovat o životě a smrti.
více »

Nejbližší akce

Přihlašování na Evropský Magis 2020


Jáhenské svěcení Petra Hrušky SJ


Studentský Velehrad


Jáhenské svěcení Jiřího Hebrona SJ


více »

Nejbližší duchovní akce

Víkendová duchovní obnova pro všechny, kteří pečují o kostel


Ignaciánská duchovní cvičení


Postní duchovní obnova pro všechny


Duchovní cvičení v tichu podle sv. Ignáce


více »

JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil