Články / Aktuality Dnes je 26. 2. 2020  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek
Aktuality

         A     A     A

Úkoly sekretáře pro službu víře

Pondělí, 3.2.2020
Řím. V září 2019 ustanovil generální představený Tovaryšstva Ježíšova novou funkci: je jí sekretář pro službu víře. Co je úkolem P. Jamese Hanveyho SJ, který byl jmenován nositelem této služby?


Celé Tovaryšstvo je povoláno ke službě víře, jak je to vtěleno do jeho základních pravidel. Ve věrnosti tomuto charismatu se stalo jedním z nejdynamičtějších misijních a vzdělávacích řádů v církvi. Protože láska k Bohu nemůže být oddělena od lásky k bližnímu, byli jezuité také oddáni službě spravedlnosti, chudým, marginalizovaným a vysídleným. Před necelým rokem vyhlášené univerzální apoštolské preference nejen potvrdily tyto dimenze poslání, vyzdvižena byla také „péče o náš společný domov“ - integrální ekologie – jako hodnota podstatná pro budoucnost světa a rozvoj člověka. Víra v Ježíše Krista a jeho církev je ústřední inspirací jezuitského života a poslání. Tento zásadní důvod existence Tovaryšstva prostupuje jeho díla a poskytuje perspektivu, která je často radikální a inovativní. Sekretář pro službu víře pomáhá otci generálovi a Tovaryšstvu při prohlubování a přivlastňování si vlastní spirituality osobně a apoštolsky, a to nejen vlastními členy, ale i všemi spolupracovníky.

Víra sama je dar. V jejím srdci leží osobní setkání s Ježíšem Kristem a jeho církví jako společenstvím víry. V duchovních cvičeních svatého Ignáce má Tovaryšstvo výbornou příležitost pomoci lidem v jakékoli situaci vstoupit do tohoto osobního vztahu a objevit, k jakému způsobu následování je Ježíš volá. Jednou z hlavních oblastí práce sekretáře je spiritualita, teologické reflexe a formace, aby bylo možné rozvíjet činnost, kterou již Tovaryšstvo vykonává prostřednictvím duchovních cvičení. Kromě toho existují další oblasti, kterými se sekretář zabývá, zejména evangelizace, ekumenizmus a mezináboženský dialog.

Samozřejmě, že v Kristu existuje pouze jedna víra, ale každá kultura ji vyjadřuje svým vlastním způsobem. I když je Církev univerzální, žije v každé ze svých komunit ve velmi odlišných politických a sociálních situacích. Tato zkušenost je platná již od prvních letnic. Odráží se v mnoha různých formách služeb Tovaryšstva. Je součástí tvořivosti živé víry, že hledá cesty, jak se přizpůsobit těmto prostředím, aby mohl být velký dar smíření, života a naděje, který Ježíš Kristus nabízí, k dispozici všem. Z tohoto přehledu je zřejmé, že horizont práce sekretáře je expanzivní. Je to stále „nedokončené dílo“.


Zdroj/Foto: Jezuitská generální kurie.

(aro)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
26.2.2020 Spolupráce škol v Los Angeles
24.2.2020 Novicové hovořili s otcem generálem
20.2.2020 Seznámení s provincií USA-západ
19.2.2020 Otec generál navštívil provincii USA-západ
17.2.2020 Na španělském velvyslanectví byla představena kniha o Pedru PáezoviNáš tip

Vychází z výsosti

Michal Altrichter

Text odkrývá témata duchovního života s pohledem na církev třicet let po „Anežce“. Můžeme se vyjadřovat protievropsky, pokud jsme na delší dobu ani nepřekročili hranice vlastní země? Žije Pán tím, co je nám vlastní? A jak poznat, že k nám hovoří? Slyší papež jeho hlas? Jak v sobě objevit tvořivost ticha?...
více »


Úmysly Apoštolátu modlitby

Všeobecný úmysl Naslouchat volání uprchlíků
Modleme se, abychom slyšeli a brali vážně naléhavé volání migrantů, našich sester a bratří, kteří upadli do rukou bezohledných převaděčů.
Národní úmysl Za lékaře a zdravotníky – ať na přímluvu sv. Anežky ani v nejsložitějších situacích nepodléhají pokušení rozhodovat o životě a smrti.
více »

Nejbližší akce

Přihlašování na Evropský Magis 2020


Jáhenské svěcení Petra Hrušky SJ


Studentský Velehrad


Jáhenské svěcení Jiřího Hebrona SJ


více »

Nejbližší duchovní akce

Víkendová duchovní obnova pro všechny, kteří pečují o kostel


Ignaciánská duchovní cvičení


Postní duchovní obnova pro všechny


Duchovní cvičení v tichu podle sv. Ignáce


více »

JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil