Články / Aktuality Dnes je 3. 8. 2020  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek
Aktuality

         A     A     A

Farnost v Kóhímě přivítala otce generála

Úterý, 17.3.2020
Kóhíma. V první polovině března navštívil P. Arturo Sosa SJ kóhímský region Tovaryšstva Ježíšova. Ve farnosti svatého Františka Xaverského promluvil ke shromážděným.


V roce 1995 zveřejnilo Tovaryšstvo Ježíšovo dekrety 34. generální kongregace. Dokument nazvaný „Jezuité a situace žen v církvi a občanské společnosti“ upoutal pozornost médií i hlasů uvnitř církve. Jezuité, jejich díla i spolupracovníci byli vyzváni, aby výrazně zvýšili pozornost věnovanou otázkám žen, rovnoprávnosti žen a mužů, boji proti násilí na ženách a aby podporovali vedoucí role žen v rozhodnutích jezuitských institucí a apoštolátů.

Tento projev solidarity se ženami nebyl krátkodobý, jezuité věrně prosazovali práva žen. Současný generální představený otvírá problematiku zapojení žen do sociálních a intelektuálních služeb jako důležité téma při návštěvách jezuitských děl po celém světě. Také ve farnosti svatého Františka Xaverského hovořil na téma role žen v církvi.

Farnost se nachází v západní části Kóhímy, kde velká část populace náleží do domorodého kmene Khásí. Po slavení mše svaté měl v rámci následného kulturního programu prostor promluvit. Zdůrazňoval bohatství domorodých obyvatel a úctu, která náleží jejich tradicím, rovněž prvotní roli žen v této společnosti.

"V posledních čtyřech dnech jsem navštívil různá jezuitská centra kóhímské oblasti a setkal jsem se s různými kulturami severovýchodní Indie. Dnes, na konci mé krátké návštěvy, chápu jako radost a privilegium, že jsem mohl strávit tento čas s vámi, lidmi Khásí, setkat se s vaší kulturou, tak jedinečnou díky vašim vlastním bohatým symbolům a mýtům, tradicím a hodnotám. Dnes si chci s vděčností připomenout zvláštní milost, kterou Bůh projevil vůči Khásí v Méghálaye, kteří přijali evangelium a křesťanskou víru mnohem dříve než ostatní země a kmeny severovýchodní Indie.

Když mluvíme o domorodých lidech, papež František říká: ʿDnes si více uvědomujeme význam bohatství domorodých národů, zejména když je jiné síly mají tendenci politicky i kulturně utlačovat ještě více prostřednictvím globalizace, kdy se vše standardizuje. Dnes musí být naše prorocká odvaha, naše vědomí na straně inkulturace. Jinak je tendence homogenizující a destruktivní. Musíme věci interpretovat odlišně, vážit si každého člověka, jeho kultury, jazyka.ʾ

Bylo mi řečeno, že Khásí, stejně jako jiné matrilineární kmeny Méghálaye, uznávají zvláštní roli žen v rodině a ve společnosti. Papež František a nedávné synody biskupů zdůraznili, že je důležité dát ženám správné místo v životě a správě církve. Ve skutečnosti katolické ženy na celém světě, zejména řeholnice a řeholní společnosti, dělají tolik nenápadné práce pro evangelizaci ve všech jejích aspektech: formování víry a liturgie, vzdělávání a zdravotní péče, sociální služba a péče o rodiny. Vaše dobré zvykové právo, které přiznává ženám důležitost a je účinně začleněno do života a správy církve, může ukázat cestu.“


Zdroj/Foto: Jezuitská generální kurie.

(aro)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
28.7.2020 Poslání Jezuitské služby uprchlíkům ve Středoafrické republice
24.7.2020 Východní Timor je pro Tovaryšstvo zemí výzev
13.7.2020 Gesto solidarity edinburghské komunity
30.6.2020 Jezuitské školy v Andalusii reagují na nouzovou situaci
29.6.2020 Webinář o migraciNáš tip

Na počátku nebyl koronavir, ale Bůh

Michal Altrichter

Text komentuje události duchovního života v kontextu koronaviru. Podstatná je Pánova vznešená přítomnost a hluboká zúčastněnost. Autor je přesvědčen, že žijeme v bezprostředním očekávání slavného Pánova příchodu a je nezbytné se na tuto událost připravovat…...
více »


Úmysly Apoštolátu modlitby

Evangelizační úmysl Svět moře
Modleme se za všechny, kteří pracují a žijí u moře: námořníky, rybáře a jejich rodiny.
Národní úmysl Za ochranu přírody, požehnanou úrodu a dostatek vody – ať se na přímluvu sv. Prokopa staráme o vše svěřené moudře a s vděčností vůči Bohu.
více »

Nejbližší akce

Výstava projektu "Telč a jezuité"


Varhanní koncert


více »

Nejbližší duchovní akce

Exercicie pro zasvěcené panny


Duchovní cvičení pro pedagogy a katechety


Duchovní obnova


Duchovní obnova pro varhaníky a chrámové zpěváky


více »

Kalendárium

Obnovení řádu v roce 1814


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil