Články / Aktuality Dnes je 7. 4. 2020  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek
Aktuality

         A     A     A

Farnost v Kóhímě přivítala otce generála

Úterý, 17.3.2020
Kóhíma. V první polovině března navštívil P. Arturo Sosa SJ kóhímský region Tovaryšstva Ježíšova. Ve farnosti svatého Františka Xaverského promluvil ke shromážděným.


V roce 1995 zveřejnilo Tovaryšstvo Ježíšovo dekrety 34. generální kongregace. Dokument nazvaný „Jezuité a situace žen v církvi a občanské společnosti“ upoutal pozornost médií i hlasů uvnitř církve. Jezuité, jejich díla i spolupracovníci byli vyzváni, aby výrazně zvýšili pozornost věnovanou otázkám žen, rovnoprávnosti žen a mužů, boji proti násilí na ženách a aby podporovali vedoucí role žen v rozhodnutích jezuitských institucí a apoštolátů.

Tento projev solidarity se ženami nebyl krátkodobý, jezuité věrně prosazovali práva žen. Současný generální představený otvírá problematiku zapojení žen do sociálních a intelektuálních služeb jako důležité téma při návštěvách jezuitských děl po celém světě. Také ve farnosti svatého Františka Xaverského hovořil na téma role žen v církvi.

Farnost se nachází v západní části Kóhímy, kde velká část populace náleží do domorodého kmene Khásí. Po slavení mše svaté měl v rámci následného kulturního programu prostor promluvit. Zdůrazňoval bohatství domorodých obyvatel a úctu, která náleží jejich tradicím, rovněž prvotní roli žen v této společnosti.

"V posledních čtyřech dnech jsem navštívil různá jezuitská centra kóhímské oblasti a setkal jsem se s různými kulturami severovýchodní Indie. Dnes, na konci mé krátké návštěvy, chápu jako radost a privilegium, že jsem mohl strávit tento čas s vámi, lidmi Khásí, setkat se s vaší kulturou, tak jedinečnou díky vašim vlastním bohatým symbolům a mýtům, tradicím a hodnotám. Dnes si chci s vděčností připomenout zvláštní milost, kterou Bůh projevil vůči Khásí v Méghálaye, kteří přijali evangelium a křesťanskou víru mnohem dříve než ostatní země a kmeny severovýchodní Indie.

Když mluvíme o domorodých lidech, papež František říká: ʿDnes si více uvědomujeme význam bohatství domorodých národů, zejména když je jiné síly mají tendenci politicky i kulturně utlačovat ještě více prostřednictvím globalizace, kdy se vše standardizuje. Dnes musí být naše prorocká odvaha, naše vědomí na straně inkulturace. Jinak je tendence homogenizující a destruktivní. Musíme věci interpretovat odlišně, vážit si každého člověka, jeho kultury, jazyka.ʾ

Bylo mi řečeno, že Khásí, stejně jako jiné matrilineární kmeny Méghálaye, uznávají zvláštní roli žen v rodině a ve společnosti. Papež František a nedávné synody biskupů zdůraznili, že je důležité dát ženám správné místo v životě a správě církve. Ve skutečnosti katolické ženy na celém světě, zejména řeholnice a řeholní společnosti, dělají tolik nenápadné práce pro evangelizaci ve všech jejích aspektech: formování víry a liturgie, vzdělávání a zdravotní péče, sociální služba a péče o rodiny. Vaše dobré zvykové právo, které přiznává ženám důležitost a je účinně začleněno do života a správy církve, může ukázat cestu.“


Zdroj/Foto: Jezuitská generální kurie.

(aro)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
6.4.2020 Příběh italského dobrovolníka během pandemie
2.4.2020 Výzva k evakuaci řeckých uprchlických táborů
30.3.2020 Svědectví učitelky z východního Nepálu
24.3.2020 Pomoc po zemětřesení v Nepálu
18.3.2020 Otec generál mezi chudými indickými dětmiNáš tip

Živá řeka evangelia 3.

Pavel Ambros

Celosvětová síť modlitby, kterou už tradičně sdílíme s papežem, nám připomíná, že srdcem poslání církve je modlitba. Můžeme dělat mnoho věcí, ale bez modlitby jsou mrtvé. Podněcujeme člověka, aby si přál hodnoty dne nahlížet duchovně: aby v nich poznal, jak Bůh sám originálně pracuje. To je vnitřní svoboda...
více »


Úmysly Apoštolátu modlitby

Všeobecný úmysl Vysvobození ze závislostí
Modleme se, aby všichni lidé trpící pod vlivem závislostí našli potřebnou pomoc i ty, kdo by je doprovázeli.
Národní úmysl Za ty, kteří podlehli závislosti na drogách, alkoholu, cigaretách, pornografii nebo internetu – ať pod ochranou bl. Mlady najdou cestu ke svobodě.
více »

Nejbližší akce

Přihlašování na Evropský Magis 2020


Jáhenské svěcení Jiřího Hebrona SJ


Pouť za nová povolání


více »

Nejbližší duchovní akce

Víkend pro seniory


Víkendová duchovní obnova


Duchovní cvičení Anamnéza


Duchovní obnova pro lektory a všechny zájemce o Boží slovo v praktickém životě


více »

Kalendárium

Výročí narození sv. Františka Xaverského

Volba prvního generála


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil