Články / Dokumenty Dnes je 3. 8. 2020  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek
Dokumenty

         A     A     A

Otec generál mezi chudými indickými dětmi

Středa, 18.3.2020
Proslov P. Artura Sosy SJ ve středisku Zahrada Eden

Alena Rousová

Kóhíma. V rámci své návštěvy kóhímské oblastiI zavítal P. Arturo Sosa SJ 6. března do střediska „Zahrada Eden“. Bylo založeno před více než čtyřiceti lety a poskytuje útočiště asi dvěma stům dětí a mladých lidí z velmi chudého prostředí, z nichž mnozí jsou sirotci. Mají zde příznivé prostředí ke studiu, hře i modlitbě.


"Mé drahé děti,
„Zahrada Eden“, krásné jméno, které pro tento domov vhodně vybral otec Stany Coelho, se nachází v první knize bible: „Bůh zasadil zahradu v Edenu na východě“ (Gen 2,8). Jsem rád, že jsem dnes s vámi v této krásné Zahradě Eden.

Přišel jsem se zúčastnit zlatého jubilea jezuitského regionu Kóhíma. Zahrada Eden patří mezi první iniciativy zakladatelů této misie, jejímž cílem je služba lidem v tomto regionu. Uvědomili si, že vzdělání je základem jakéhokoli lidského rozvoje a že velké množství dětí v této oblasti nemělo příležitost získat řádné vzdělání. Škola Nejsvětějšího Srdce se Zahradou Eden jako dětským domovem byla jejich odpovědí na tuto silně pociťovanou potřebu.

Vaše vzdělání v této jezuitské instituci vás musí připravit na život a rozevřít vaše chápání pro širší horizonty, nad rámec pouhého vlastního zájmu. Když přicházíte z různorodého kmenového, jazykového a náboženského prostředí, abyste žili společně jako jedna rodina, tak se nyní, když jste mladí, naučíte rozumět a přijímat, milovat a podporovat jeden druhého. Pokud je tato rozmanitost dobře integrována, je bohatým darem, nikoli hrozbou skutečné jednoty.

Jezuitské vzdělání vám dává příležitost objevit a rozvíjet vaše rozmanité skryté talenty: mysl a srdce, vůdcovské schopnosti, umění a sport, hudba a tanec a mnoho dalších darů, jimiž vás Bůh požehnal. Nyní se přesvědčuji na vlastní uši o tom, co jsem často slýchal: Lid Nága je velmi nadaný ve zpěvu a tanci.

Vážení mladí přátelé, název vašeho domu „Zahrada Eden“ vám neustále připomíná krásnou původní zahradu, kterou Bůh zasadil v Edenu na samém začátku stvoření: s kvetoucími a ovocnými stromy, čistou vodou k pití a čistým, zdravým vzduchem, abyste mohli dýchat. Je to dar Boží lásky Adamovi a Evě, určený pro všechny lidské bytosti všech generací. Jak však víte, dnes je toto původní požehnání Božího stvoření vážně poškozeno. Náš společný domov - matka země - sténá bolestí kvůli lidské chamtivosti a nadměrné spotřebě, nezodpovědnému používání a zneužívání Božích darů.

Všichni máme zodpovědnost to změnit. Každý z vás to může a musí vzít jako základní dimenzi vašeho vzdělávání. Vím, že lidé Nága žijí úzce spojeni s přírodou a že máte v úctě vše kolem sebe. To je dnes moje zvláštní poselství a výzva k vám. Zahrada Eden a škola Nejsvětějšího Srdce budou příkladem pro ostatní: vyhýbají se používání plastů a toxických materiálů, zabraňují znečištění vodních zdrojů a potoků, vysazují další stromy, aby nám poskytovaly čistý vzduch, šetrně využívají vše, co nám Bůh dal, pomáhají vaše domy a vesnice udržovat v čistotě. S vašimi tvořivými talenty objevíte mnoho dalších způsobů, jak zachránit naši planetu před katastrofou."


Zdroj/Foto: Jezuitská generální kurie.


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
28.7.2020 Poslání Jezuitské služby uprchlíkům ve Středoafrické republice
24.7.2020 Východní Timor je pro Tovaryšstvo zemí výzev
13.7.2020 Gesto solidarity edinburghské komunity
30.6.2020 Jezuitské školy v Andalusii reagují na nouzovou situaci
29.6.2020 Webinář o migraciNáš tip

Na počátku nebyl koronavir, ale Bůh

Michal Altrichter

Text komentuje události duchovního života v kontextu koronaviru. Podstatná je Pánova vznešená přítomnost a hluboká zúčastněnost. Autor je přesvědčen, že žijeme v bezprostředním očekávání slavného Pánova příchodu a je nezbytné se na tuto událost připravovat…...
více »


Úmysly Apoštolátu modlitby

Evangelizační úmysl Svět moře
Modleme se za všechny, kteří pracují a žijí u moře: námořníky, rybáře a jejich rodiny.
Národní úmysl Za ochranu přírody, požehnanou úrodu a dostatek vody – ať se na přímluvu sv. Prokopa staráme o vše svěřené moudře a s vděčností vůči Bohu.
více »

Nejbližší akce

Výstava projektu "Telč a jezuité"


Varhanní koncert


více »

Nejbližší duchovní akce

Exercicie pro zasvěcené panny


Duchovní cvičení pro pedagogy a katechety


Duchovní obnova


Duchovní obnova pro varhaníky a chrámové zpěváky


více »

Kalendárium

Obnovení řádu v roce 1814


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil