Články / Články Dnes je 26. 9. 2020  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Články

         A     A     A

Tři krátká desatera člověka, křesťana a pastýře

Čtvrtek, 16.4.2020
Krizová pastorační nabídka 2

Pavel Ambros

Impulzy P. Pavla Ambrose SJ pro duchovní život (nejen) v době pandemie.


1. Péče o náš všední život

1. Rodina není zrušená!
2. Příroda není zrušená!
3. Hudba není zrušená!
4. Četba není zrušená!
5. Hra není zrušená!
6. Zpěv není zrušený!
7. Smích není zrušený!
8. Naděje není zrušená!
9. Večer před tebou není zrušený!
10. Čas pro druhého a s druhými není zrušený!

2. Péče o Boží život v nás

1. Vstaň! Nebe na tebe čeká, pohleď k němu a poděkuj za tento nový den života! Děkuj!
2. Udělej něco krásného a usměj se! Úsměv prodlužuje život. Směj se!
3. Věnuj trochu času rozjímání. Rozjímání uzdravuje srdce. Rozjímej!
4. Unikej nudě a všímej si všech malých věcí, které můžeš dělat. A dělej je s láskou.
Taková gesta zachraňují svět. Buď činný!
5. Všimni si, koho máš vedle sebe, a miluj ho dnes více než včera. Miluj!
6. Zkontaktuj způsobem sobě vlastním člověka, který je potřebný. Zatelefonuj mu, buď v kontaktu!
7. Dej se do studia něčeho moudrého. Moudrost občerstvuje ducha. Studuj!
8. Všimni si, že jsi na světě proto, abys žil, nikoli přežíval. Žij!
9. Dej prostor tichu. Dům bez ticha je jako komín s jedovatým dýmem, nedovoluje dýchat. Nadechni se a dej nadýchnout druhým!
10. Pamatuješ na modlitbu, než večer usneš? Zkus to. Modlitba pomáhá myšlenkám setrvat v dobrém. Modli se!
(Sestra Maria Cristina Daguati)

3. Každodenní péče pastýře o své vlastní srdce

1. Nejhorší chybou je neudělat nic.
2. Jen ti, s kterými jsem dnes, budou se mnou i poté, co vše skončí!
3. Mýlím se, když jsem přesvědčen, že křesťan může žít bez eucharistie.
4. Úmysl každé mše svaté, kterou slavím v soukromí, je věcí celého Božího lidu.
5. Při mši nemohu být nikdy sám, proto hledám různé formy přítomnosti Božího lidu.
6. Nespoléhej jen na vnější autority, které nemohou znát všechno, co prožívá lidské srdce.
7. Překonávej strach o sebe každý den, a posílí tě bázeň Boží.
8. Lidé ocení více tvé jasné slovo v pravý čas, než náhražky, které uklidňují nás samotné.
9. Věnuj se svým nejbližším spolupracovníkům, formuješ je tím, jak společně překonáváte zkoušky.
10. Největší klam je obelhávat sám sebe, spíše dosvědčuj, co říká Pán tvému srdci: „Ano, přijdu brzy!“ A co v srdci zaznívá jako odpověď: „Amen, přijď, Pane Ježíši!“


Text ke stažení naleznete ZDE.

Foto: Alena Rousová.


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
25.9.2020 Hovořme společně o utváření životního stylu pro dnes a zítra
22.9.2020 Hele, jsem MIMOřádný
20.9.2020 Večerní studium spirituality na teologické fakultě v Olomouci
13.9.2020 V září začne další kurz duchovního doprovázení
17.8.2020 Exercicie na lodiNáš tip

Čím dál větší Bůh

Brian O’Leary

Irský jezuita Brian O’Leary vychází z pestré zkušenosti dlouhodobě přednášejícího na různých institutech, ale rovněž ze zkušenosti exercitátora v několika světových centrech spirituality Ignáce z Loyoly. V textu nám ukazuje, jak pomáhá ignaciánská spiritualita odhalovat…..
více »


Úmysly Apoštolátu modlitby

Všeobecný úmysl Úcta ke zdrojům planety
Modleme se, aby zdroje naší planety nebyly drancovány, ale sdíleny spravedlivě a ohleduplně.
Národní úmysl Za nezávislost veřejnoprávních médií – ať pod ochranou sv. Václava politici hájí pravdu, spravedlnost a dobro všech.
více »

Nejbližší akce

Studentský Velehrad


Velehrad si připomene tři důležitá výročí


více »

Nejbližší duchovní akce

Kněžské exercicie


Kněžské exercicie


Liturgické exercicie pro kněze


Setkání seniorů


více »

Kalendárium

Schválení Tovaryšstva Ježíšova

Památka sv. Františka Borgiáše


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil