Články / Aktuality Dnes je 12. 7. 2020  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek
Aktuality

         A     A     A

Myšlenky z březnového dopisu otce generála celému Tovaryšstvu

Pondělí, 20.4.2020
Řím. Svatý Ignác z Loyoly, zakladatel Tovaryšstva Ježíšova, zavedl systém korespondence, kterým získával od druhů rozptýlených po celém světě základní informace potřebné pro vedení řádu. Obdobný systém slouží generálnímu představenému dodnes.


Na začátku každého roku posílají všichni provinciálové, jejich asistenti, představení komunit a často i další jezuité a laičtí vedoucí jezuitských děl hodnocení svého působení a silných a slabých stránek, které formovaly apoštolát a život jezuitů v daném prostředí během uplynulého roku. Často jsou specifikována některá témata, o kterých chce být P. generál informován.

Začátkem roku 2019 tyto dopisy poskytly náhled na to, jak je třeba v určité harmonii věnovat pozornost konkrétním apoštolským dílům a současně lidské a duchovní kvalitě života členů řádu. Po zpracování a promyšlení všech obdržených dopisů napsal P. Arturo Sosa 25. března dopis celému Tovaryšstvu, ve kterém shrnuje a komentuje tuto bohatou dokumentaci.

Nejprve poznamenává, že napětí mezi vedením zaměřeným na dílo a vedením zaměřeným na osoby patří k charismatu a způsobu řízení Tovaryšstva Ježíšova. Toto napětí si vyžaduje zvláštní pozornost v souvislosti s proměnami doby, ve které žijeme, kdy spolupráce, společné rozlišování v apoštolském plánování jsou obvyklými nástroji vedení.

Významná část dopisu generálního představeného vyzdvihuje osvědčené postupy, některé potíže a hlavní výzvy v interakci mezi péčí o dílo a péčí o osoby, jak se objevovaly v obdržených dopisech. Existující obtíže jsou do značné míry zapříčiněny oddělením těchto dvou forem péče, které vedou k rozdělení kompetencí mezi představeným komunity a vedoucím díla. P. Sosa vidí řešení potenciální nerovnováhy v uvědomění si, že v zásadě existuje pouze jedna péče, která je věnována lidem, komunitám a dílům ve službě poslání. Je to poslání Tovaryšstva, které dává smysl péči o dílo a osoby do něho zapojené.

Tato pozornost je starostí každého člena, nejen představených komunit a vedoucích děl. Každému jezuitovi musí záležet na ostatních bratrech a povolání každého z nich podle míry vlastní zodpovědnosti.

Otec Sosa vyzdvihl několik nástrojů pro péči o život a poslání Tovaryšstva a ujistil, že je možné plodně žít napětí mezi oběma směry vedení. Navrhuje konkrétní kroky, které lze nyní podniknout: kultivovat transparentnost a vnitřní svobodu, podporovat duchovní rozhovory, budovat kulturu dialogu. Na závěr připomíná, že v duchu dekretů 36. generální kongregace je jezuitské komunita privilegovaným místem apoštolského rozlišování. Zmiňuje, že bratrská pouta „přátel v Pánu“ jsou zaměřena na službu poslání, že jsou sama o sobě určitou formou poslání.


Zdroj/Foto: Světové Tovaryšstvo.

(aro)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
2.7.2020 Rekonstruované duchovní centrum ve Francii
26.6.2020 P. Lisbert D´Souza o své službě třem generálům Tovaryšstva Ježíšova
17.6.2020 Proběhlo jednání generální rady Tovaryšstva
1.6.2020 Jezuité pečují o nemocné spolubratry
6.5.2020 Webinář s otcem generálem o poslání Tovaryšstva JežíšovaNáš tip

Na počátku nebyl koronavir, ale Bůh

Michal Altrichter

Text komentuje události duchovního života v kontextu koronaviru. Podstatná je Pánova vznešená přítomnost a hluboká zúčastněnost. Autor je přesvědčen, že žijeme v bezprostředním očekávání slavného Pánova příchodu a je nezbytné se na tuto událost připravovat…...
více »


Úmysly Apoštolátu modlitby

Všeobecný úmysl Naše rodiny
Modleme se, aby rodiny dnešní doby byly doprovázeny s láskou, úctou a radou.
Národní úmysl Za rozpadající se rodiny a manžele v krizi – ať na přímluvu sv. Zdislavy vzájemnou láskou, úctou a věrností najdou cestu k sobě i k Bohu.
více »

Nejbližší akce

Výstava projektu "Telč a jezuité"


Poutní mše svatá


Koncert Pocta svatému Ignáci


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní cvičení v tichu podle sv. Ignáce


Filmové exercicie


Duchovní cvičení pro všechny


Duchovní cvičení pro lékaře a zdravotníky


více »

JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil