Články / Dokumenty Dnes je 3. 8. 2020  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek
Dokumenty

         A     A     A

Maria, Nástroj Ducha svatého

Čtvrtek, 14.5.2020
Část promluvy P. Adolfa Kajpra SJ z 28. května 1947

Alena Rousová

Měsíc květen je více než jiné věnován úctě k Matce Boží. Pro povzbuzení uvádíme zamyšlení P. Adolfa Kajpra SJ o jejím otevření se Duchu svatému.


Teprve od té chvíle, kdy Kristus se objevil mezi námi, dostal svět a dostalo lidstvo svůj pravý smysl. Neobjevil se však mezi námi s žádnou pompou, nýbrž začal prostince, jako každý jiný tvor lidský, svou existenci mezi námi v lůně Panny Marie. To panenské početí je sice zázrak, ale zázrak, jenž vůbec nebyl viditelný očím světa, o němž tehdy věděl jedině Bůh a jedině ta, jíž se to týkalo.

Panna Maria se stává tedy Nástrojem Ducha svatého tím, že svobodně, ochotně, s láskou spolupracuje při tomto příchodu Kristovu na svět, že se tam úplně ztrácí. „Aj já dívka Páně, staniž se mi podle slova Tvého!“ Kolikrát jsme již slyšeli nebo pronášeli tato slova, zvykli jsme si na ně patrně už tolik, že vůbec nechápeme, proč jsou vlastně tak svatá a krásná: proto, že jsou takovým úplným oddáním úplným, takovým celopalem: Já jsem od tebe, já věřím, že ty zasluhuješ naprostou poslušnost, proto hle, zde jsem, staniž se mi podle slova Tvého. Vezmi si mne, jak chceš, k čemu chceš, kdy chceš, jak dlouho chceš, vše, co mám a co mohu, vše co je od tebe, vše musí tedy sloužit Tvým plánům a Tvým záměrům.

Zevně bylo mateřství Mariino něco naprosto nevýnosného, bylo plné starostí a útrap: starosti s Josefem, starosti při cestě do Betléma, starosti při útěku do Egypta, celý další život věčné starosti a věčná chudoba, a přece při tom neochvějná víra: Pán o mně ví, on nade mnou bdí, on to tak chce mít a to stačí.

Panna Maria se stala nástrojem Duch svatého k tomu, aby se mohl Kristus narodit prostinkým lidským způsobem, aby se mohl Kristus stát jedním z nás. Stala se Nástrojem Ducha svatého v tom smyslu, že vše, co měl Kristus s námi společného, měl od ní, měl z ní. Všecko, co Pán Bůh stvořil, se musí nějak sbíhat v Kristu, na všem musí být aspoň poněkud jeho podoba, má-li se to Bohu líbit, má-li to vůbec mít nějakou cenu. A k tomu vtisknutí Kristovy podoby do celého života lidského potřebuje Duch svatý mnoho nástrojů, nás všechny zve k tomuto dílu. Někdy to budou úkoly méně příjemné, než je Boží mateřství. Bylo to přece jen krásné a milé ošetřovat Ježíška, být Matkou Ježíškovou. Jsou mnohem nepříjemnější práce a povinnosti v životě. Být křesťanem však znamená věřit, že Kristus tajemně žije v nás a že žije ve všech ostatních lidech. „Co jste učinili jednomu z nejmenších bratří mých, mně jste učinili.“ Ta slova nejsou jenom krásnou ozdobou nebo řečnickým, kazatelským obratem, o nich, jako o všech Ježíšových slovech, platí: „Nebe a země pominou, ale má slova nepominou.“ Celé tvorstvo je tajemným Kristovým Tělem, na jehož budování pracuje Duch svatý a k němuž potřebuje nás jako nástroje. Kdykoliv tedy sebe sama zdokonaluji a kdykoliv dělám něco pro kteréhokoliv ze svých bratří, jsem vždycky nástrojem Ducha na budování Těla Kristova.

Duch svatý koná v nás a skrze nás všechno dobro, kdekoliv a jakkoliv se koná. Není pouze původcem panenského početí Ježíškova v lůně Mariině, není pouze původcem velikých zázraků našeho duchovního znovuzrození, nýbrž je na př. původcem i toho, když malý chlapec si opravdu z lásky odepře na př. cukrátko, aby je mohl dát někomu ještě chudšímu než je on sám, on působí na př. v malé holčičce, kterou bolí zub a která nepláče a nenaříká, která dovede statečně jít k lékaři, aby si jej dala zaplombovat, a všech ostatních opravdu dobrých skutků.

Jestliže trošičku chápeme, že to je velké a krásné, pak chápeme trochu křesťanství. Pak chápeme trošičku Ducha. Duch je v nitru. Čím více budeme naplněni Duchem, tím více se budeme v celém svém životě vyhýbat všemu, co je nápadné, vnějškové, tím více budeme jednati vždy a všude prostě. Zkusme to však a poznáme, že jen v tom je život a skutečné štěstí.

Je k tomu třeba velikého hrdinství státi se tak nezištným nástrojem Ducha. Je k tomu třeba překonání našeho sobectví, které se stále hlásí o své vlastní zdánlivé právo. My jsme prostě velmi nesnadno schopni takové nezištné oddanosti, a přece jenom v ní je pravda a jenom v ní je spokojenost a štěstí.

My naproti tomu vidíme své štěstí jen v tom, když se o nás mluví, když můžeme se někde blýskat nějakou svou vlastní originalitou a vždy znovu se za ní honíme, i když se tisíckrát přesvědčíme, že je to lesk mýdlové bubliny, která tak snadninko praskne a ze které nezůstane vůbec nic.

Panno Maria, přesvatý Nástroji Ducha svatého, my všichni tě nazýváme svou Matkou. Vypros nám u onoho mocného Božího Ducha, abychom poznali, jak skvělé a čestné je být jeho nástrojem, abychom se mu dali úplně proniknout a naplnit, aby on mluvil a jednal v nás, protože tehdy budeme šťastni a spaseni, tehdy budeme skutečně Tvými dětmi.


Zdroj: Adolf Kajpr, Ministerium verbi (Kázání o mši svaté, o posledních věcech člověka a o rozličných aspektech víry), k vydání připravil Vojtěch Novotný, Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2017, s. 404–406).
Foto: Ivan Dobrovolský – Boční oltář z kostela sv. Ignáce v Praze.


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
20.7.2020 Jde o život! (Věčný!)
17.7.2020 Sdílení Boží lásky vrcholí v Ježíši Kristu
9.6.2020 Obnova života a poslání v epoše po Covid-19 – vidět, posoudit, rozhodovat (1)
9.6.2020 Evangelium, nebo pan dr. Mráček?
19.5.2020 Virus nás všech a Kristovo voláníNáš tip

Na počátku nebyl koronavir, ale Bůh

Michal Altrichter

Text komentuje události duchovního života v kontextu koronaviru. Podstatná je Pánova vznešená přítomnost a hluboká zúčastněnost. Autor je přesvědčen, že žijeme v bezprostředním očekávání slavného Pánova příchodu a je nezbytné se na tuto událost připravovat…...
více »


Úmysly Apoštolátu modlitby

Evangelizační úmysl Svět moře
Modleme se za všechny, kteří pracují a žijí u moře: námořníky, rybáře a jejich rodiny.
Národní úmysl Za ochranu přírody, požehnanou úrodu a dostatek vody – ať se na přímluvu sv. Prokopa staráme o vše svěřené moudře a s vděčností vůči Bohu.
více »

Nejbližší akce

Výstava projektu "Telč a jezuité"


Varhanní koncert


více »

Nejbližší duchovní akce

Exercicie pro zasvěcené panny


Duchovní cvičení pro pedagogy a katechety


Duchovní obnova


Duchovní obnova pro varhaníky a chrámové zpěváky


více »

Kalendárium

Obnovení řádu v roce 1814


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil