Články / Aktuality Dnes je 26. 9. 2020  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Aktuality

         A     A     A

Komunikační prostředky při hlásání evangelia

Čtvrtek, 28.5.2020
Každý rok v květnu církev prožívá Den modliteb za sdělovací prostředky. Posláním křesťanů je „jít do celého světa a hlásat evangelium“. Média mohou v této misi plnit velmi důležitou roli.


Církev i Tovaryšstvo Ježíšovo udělalo v této oblasti v posledních deseti letech velké pokroky. Přesto je třeba pokračovat ve vývoji. Předávání Ježíšova poselství musí být kreativní, jak to můžeme pozorovat u publikací světských a komerčních společností, které jsou schopny vyvolat zájem, podnítit k činnosti. Ježíš sám používal podobenství a příběhy, když hovořil s lidmi. Mluvil o marnotratném synovi, o ztracené minci, o dělnících na vinici. A když se ho ptali: „Kdo je můj bližní?“ nezapředl intelektuální diskuzi, ale vyprávěl nezapomenutelný příběh milosrdného Samaritána. Možností, jak předávat evangelium, je vyprávět příběh, mluvit o skutečných lidech, časech a místech, a být přitom slabými lidmi. Díky křehkosti hliněných nádob (2 Kor 4,7) je Boží milost živá. P. Jeroným Nadal (narozen 1507) vyslovil tři hesla pro dobrou komunikaci: Duch, srdce, cvičení. Vysvětlení by mohlo znít: Inspirovat se Duchem, mluvit ze srdce a v propojení s každodenním životem.

Na generální kurii byly vytvořeny „příběhy“, což je série vyprávění o práci jezuitů a misijních partnerů po celém světě, o způsobu, jak žít univerzální apoštolské preference. Zde se nacházejí příběhy z celého světa, vyprávěné osobitým způsobem a s kulturní příchutí dané oblasti. Další iniciativou je spolupráce s komunikačními školami jezuitských institucí po celém světě. Bude zahrnovat rozměr vzdělávání prostřednictvím poskytnutých materiálů a nahraných workshopů, tvořivost ve výzkumu a výrobě, vytváření sítí a propagaci mladých talentů zpřístupňováním jejich esejů a filmů v médiích Tovaryšstva a jeho spolupracovníků. Snahou je, aby tato iniciativa zvýšila povědomí o podstatných aspektech jezuitského poslání.

Tvořivost je dnes velmi důležitá a může pomáhat lidem k Bohu,… nebo od Boha. Teolog Michael Warren se ptá: „Kdo utváří tvou představu o životě?“ Někteří lidé dovolí, aby to byla reklamní agentura. Můžeme pomoci lidem utvářet svůj život evangelijním způsobem? To je dnes hlavní výzvou pro komunikaci evangelia.


Zdroj: Světové Tovaryšstvo.
Foto: Jezuitská generální kurie.

(aro)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
29.4.2020 Virtuální modlitební setkání v Indii
27.3.2020 Vzdělávací cyklus o Pentateuchu
6.2.2020 Kardinál Tagle a filipínští jezuité v médiích
14.6.2019 Ředitelé evropských jezuitských kulturních časopisů se setkali v Athénách
28.3.2019 Mladí jezuité začali s projektem Minutové homilieNáš tip

Čím dál větší Bůh

Brian O’Leary

Irský jezuita Brian O’Leary vychází z pestré zkušenosti dlouhodobě přednášejícího na různých institutech, ale rovněž ze zkušenosti exercitátora v několika světových centrech spirituality Ignáce z Loyoly. V textu nám ukazuje, jak pomáhá ignaciánská spiritualita odhalovat…..
více »


Úmysly Apoštolátu modlitby

Všeobecný úmysl Úcta ke zdrojům planety
Modleme se, aby zdroje naší planety nebyly drancovány, ale sdíleny spravedlivě a ohleduplně.
Národní úmysl Za nezávislost veřejnoprávních médií – ať pod ochranou sv. Václava politici hájí pravdu, spravedlnost a dobro všech.
více »

Nejbližší akce

Studentský Velehrad


Velehrad si připomene tři důležitá výročí


více »

Nejbližší duchovní akce

Kněžské exercicie


Kněžské exercicie


Liturgické exercicie pro kněze


Setkání seniorů


více »

Kalendárium

Schválení Tovaryšstva Ježíšova

Památka sv. Františka Borgiáše


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil