Články / Aktuality Dnes je 10. 7. 2020  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek
Aktuality

         A     A     A

Jezuité pečují o nemocné spolubratry

Pondělí, 1.6.2020
Kanadská provincie. Virus Covid-19 se dostal do všech koutů světa. Omezil hospodářskou činnost a zapříčinil fyzické distancování, dokonce změnil naši náboženskou praxi. Jezuité z Kanadské provincie popsali své zkušenosti s péčí o nakažené spolubratry.


„Během pandemie, která se rozšiřovala v Kanadě, se mnozí z nás cítili nedotčeni tímto virem, dokud jsme nedostali zprávu, že naši nejzranitelnější bratři onemocněli. Ve středu 22. dubna Erik Oland, provinciál kanadské provincie, obdržel oznámení, že na naší ošetřovně v ontarijském Pickeringu bylo nahlášeno ohnisko Covid-19. Ještě předtím, než byla vyslána prosba na členy provincie, se dva scholastici, poté třetí a čtvrtý dobrovolně zapojili do pomoci. V pondělí 27. dubna dorazilo do ošetřovny pět jezuitů, kteří poskytovali osobní péči a podporu, což bylo velmi vítáno vzhledem k ubývajícímu personálu.

Během prvního týdne zemřelo pět jezuitů, dva z nich v nemocnici. Zbývající tři byli doprovázeni jezuitskými dobrovolníky, takže žádný z nich nezemřel sám. Vzhledem k tomu, že personální obsazení i nadále vyvolávalo starosti, dorazili na pomoc další tři jezuité a sestra jednoho ze scholastiků, která je zdravotní sestrou. Ale i přes naše nejlepší úsilí jsme prohráli bitvu proti viru a šestý jezuita zemřel doprovázen svými mladšími spolubratry.

Od napsání tohoto textu došlo k sedmému úmrtí, ale zbývající jezuité se uzdravují. Je pravda, že přítomnost našich umírajících spolubratrů přináší mnoho smutku. Rovněž však nacházíme hojnou útěchu. Kvůli geografické vzdálenosti se málokdo ze scholastiků setkal s jezuity na ošetřovně, než přišel na pomoc. V uplynulých týdnech se rozvinula milost opravdového přátelství v Pánu, protože mladí muži sedávali se svými staršími spolubratry. Jak řekl jeden scholastik svému umírajícímu spolubratrovi: „Stali jsme se dobrými přáteli a jsem vděčný, že jsem vás poznal. Mám vás rád." Většina z nás udělala podobné zkušenosti s hlubokou bratrskou láskou. Jeden z infikovaných jezuitů, který se nyní uzdravil, nám dal na vrcholu svých bojů jedinou věc, kterou mohl: své požehnání.

Byly chvíle skutečné bezmocnosti: sedět u postele spolubratra, který bojuje o dech a prohrává boj proti infekci. Tyto okamžiky se však otevřely pro hlubokou svobodu a pokoru našich trpících spolubratrů i nás samotných, abychom přijímali pomoc, kterou nabízejí ostatní. Všichni jsme byli hluboce vnímaví pro hnutí Ducha v našich srdcích a mezi námi, když jsme se sdíleli v duchovním rozhovoru, když jsme kolem sebe vnímali tolik šlechetnosti.

Také jsme si uvědomovali sebe sama jako apoštolské tělo poslané Pánem. Více než jeden z nás si byl vědom toho, že tento společně prožitý čas byl naší „benátskou zkušeností“. Bratrská láska, kterou jsme zažili s našimi staršími spolubratry a mezi sebou, je výzvou k tomu, abychom se nadále milovali. Ano, sedm našich bratrů odešlo domů k Pánu, ale toto místo neopouštíme ve smutku. Charisma „přátelství v Pánu“, které poprvé prožili Ignác a jeho první společníci při životě v komunitě - bez ohledu na věk, stádium formace nebo vzdělání - přineslo ovoce, které je nyní sdíleno kanadskou provincií a našimi partnery v poslání.“


Zdroj/Foto: Světové Tovaryšstvo.

(aro)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
2.7.2020 Rekonstruované duchovní centrum ve Francii
26.6.2020 P. Lisbert D´Souza o své službě třem generálům Tovaryšstva Ježíšova
17.6.2020 Proběhlo jednání generální rady Tovaryšstva
6.5.2020 Webinář s otcem generálem o poslání Tovaryšstva Ježíšova
22.4.2020 Belgičtí jezuité děkovali svým dobrodincůmNáš tip

Na počátku nebyl koronavir, ale Bůh

Michal Altrichter

Text komentuje události duchovního života v kontextu koronaviru. Podstatná je Pánova vznešená přítomnost a hluboká zúčastněnost. Autor je přesvědčen, že žijeme v bezprostředním očekávání slavného Pánova příchodu a je nezbytné se na tuto událost připravovat…...
více »


Úmysly Apoštolátu modlitby

Všeobecný úmysl Naše rodiny
Modleme se, aby rodiny dnešní doby byly doprovázeny s láskou, úctou a radou.
Národní úmysl Za rozpadající se rodiny a manžele v krizi – ať na přímluvu sv. Zdislavy vzájemnou láskou, úctou a věrností najdou cestu k sobě i k Bohu.
více »

Nejbližší akce

Výstava projektu "Telč a jezuité"


Poutní mše svatá


Koncert Pocta svatému Ignáci


více »

Nejbližší duchovní akce

Ignaciánská duchovní cvičení


Duchovní cvičení v tichu podle sv. Ignáce


Filmové exercicie


Duchovní cvičení pro všechny


více »

JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil