Články / Aktuality Dnes je 10. 7. 2020  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek
Aktuality

         A     A     A

Proběhlo jednání generální rady Tovaryšstva

Středa, 17.6.2020
Řím. Ve dnech 8. až 12. června se konalo virtuální setkání rozšířené rady otce generála. Denně členové komunikovali rozděleni podle tří oblastí: Amerika, Afrika a Evropa, Asie. Sdíleli se o své práci a prostor byl také pro modlitbu.


Jaký dopad má pandemie koronaviru na apoštolát jezuitů? Jak se vyvíjí naplňování univerzálních apoštolských preferencí? To jsou některé z otázek, na které rozšířená rada otce generála hledala odpovědi. Členové vzájemně komunikovali pomocí sociálních sítí. Naplňování poslání se totiž nemůže zastavit ani v době nezbytného omezení sociálních kontaktů.

„Tyto dny nás ujistily o bohatství poslání, které jsme obdrželi od papeže Františka, když nám potvrdil univerzální apoštolské preference jako cestovní mapu pro zajištění jednoty našeho společenství a vydání toho nejlepšího z nás ve službě poslání, které Pán svěřil své církvi,“ řekl otec generál.

„Návrat k univerzálním apoštolským preferencím uprostřed utrpení tolika lidí na celém světě a nejistoty ohledně budoucnosti lidstva nám ukázal nové aspekty toho, co od nás Duch a církev žádají prostřednictvím univerzálních apoštolských preferencí,“ dodal. "Porozuměli jsme lépe jejich hlubokému vzájemnému vztahu, a jak mohou všechny dohromady obnovit naše životní poslání. Máme nové povědomí o potřebě spolupráce a naší odpovědnosti za péči o muže a ženy, kteří jsou našimi společníky v misi.“

Koronavirová krize vyvolává jednu z nejvíce existenciálních otázek naší doby: „Kde je Bůh? Stará se?“ Ve Velké Británii se každý dvacátý člověk během krize začal modlit, přestože se předtím nemodlil. Ukazuje se, jak relevantní je víra v této době krize. Jak pomáhá Tovaryšstvo lidem najít Boha v této pandemii?

V rozhovoru vysílaném 22. března se papeže Františka ptali, jak v této situaci osloví lidi. Odpověděl: „Poslední věc, kterou bych udělal, je něco jim říkat… Co bych se se pokusil udělat, je, aby se cítili, že jsem jim blízko. Dnes je jazyk gest důležitější než slova.“

Během setkání generální rady byly položeny závažné otázky ohledně doprovázení a blízkosti chudým. „Dokáže naše provincie, konference a Tovaryšstvo skutečně slyšet volání chudých? Jsme ze strachu „zamčeni v horní místnosti“ nebo zůstáváme uvnitř kvůli opatrnosti? Co se děje v našich srdcích? Nabízíme zprávu o naději? Opravdu nasloucháme chudým?"

V rozhovoru s Austenem Ivereighem papež František řekl: "Boží lid potřebuje, aby mu jeho pastýři byli blízko, aby se sami příliš nechránili. Boží lid potřebuje, aby se jeho pastýři uměli obětovat.“ Svatý otec také řekl: „Otec Arrupe říkával: „Kdekoli je bolest, tam je Tovaryšstvo.“ Kdekoli je utrpení, tam jsme zasaženi, protože to je ukřižovaný Pán, ten samý Pán, kterého jsme prosili, aby nás k sobě připojil.“

Otcové se zamýšleli: „Jak mladí lidé bojují a jak je doprovázíme? Mnozí z nich přišli o práci. Jsou zvláště zranitelní, když teprve nedávno začali pracovat. Mnozí budou frustrováni ekonomickým systémem; vědí, že chtějí změnu. Jak je můžeme doprovázet, abychom rozeznali, co s touto změnou dělat - nejen aby se zbavili pocitu frustrace, ale aby skutečně usilovali o změnu způsobem, který je účinný a přináší ovoce?“

Na programu jednání rady byla také ekologická situace a péče o náš společný domov. Mauricio Lopez, jeden z hostů, řekl: „Těm z nás, kteří věří v Ježíše, přináší aktuální okamžik šanci nabídnout podstatu naší zkušenosti, že jsme křehcí následovníci a vykoupení hříšníci jako plod Božího království zde a nyní.“

Celý proces byl výzvou k reformě reality tady a teď: v tom je naděje. Setkání přineslo zesílené vnímání, že Ježíš své následovníky provází na jejich životních cestách. Jeho Duch je tvořivý a i v této době utrpení vléval požehnání.


Zdroj/Foto: Jezuitská generální kurie.

(aro)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
2.7.2020 Rekonstruované duchovní centrum ve Francii
26.6.2020 P. Lisbert D´Souza o své službě třem generálům Tovaryšstva Ježíšova
1.6.2020 Jezuité pečují o nemocné spolubratry
6.5.2020 Webinář s otcem generálem o poslání Tovaryšstva Ježíšova
22.4.2020 Belgičtí jezuité děkovali svým dobrodincůmNáš tip

Na počátku nebyl koronavir, ale Bůh

Michal Altrichter

Text komentuje události duchovního života v kontextu koronaviru. Podstatná je Pánova vznešená přítomnost a hluboká zúčastněnost. Autor je přesvědčen, že žijeme v bezprostředním očekávání slavného Pánova příchodu a je nezbytné se na tuto událost připravovat…...
více »


Úmysly Apoštolátu modlitby

Všeobecný úmysl Naše rodiny
Modleme se, aby rodiny dnešní doby byly doprovázeny s láskou, úctou a radou.
Národní úmysl Za rozpadající se rodiny a manžele v krizi – ať na přímluvu sv. Zdislavy vzájemnou láskou, úctou a věrností najdou cestu k sobě i k Bohu.
více »

Nejbližší akce

Výstava projektu "Telč a jezuité"


Poutní mše svatá


Koncert Pocta svatému Ignáci


více »

Nejbližší duchovní akce

Ignaciánská duchovní cvičení


Duchovní cvičení v tichu podle sv. Ignáce


Filmové exercicie


Duchovní cvičení pro všechny


více »

JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil