Články / Aktuality Dnes je 21. 9. 2020  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Aktuality

         A     A     A

Proběhlo jednání generální rady Tovaryšstva

Středa, 17.6.2020
Řím. Ve dnech 8. až 12. června se konalo virtuální setkání rozšířené rady otce generála. Denně členové komunikovali rozděleni podle tří oblastí: Amerika, Afrika a Evropa, Asie. Sdíleli se o své práci a prostor byl také pro modlitbu.


Jaký dopad má pandemie koronaviru na apoštolát jezuitů? Jak se vyvíjí naplňování univerzálních apoštolských preferencí? To jsou některé z otázek, na které rozšířená rada otce generála hledala odpovědi. Členové vzájemně komunikovali pomocí sociálních sítí. Naplňování poslání se totiž nemůže zastavit ani v době nezbytného omezení sociálních kontaktů.

„Tyto dny nás ujistily o bohatství poslání, které jsme obdrželi od papeže Františka, když nám potvrdil univerzální apoštolské preference jako cestovní mapu pro zajištění jednoty našeho společenství a vydání toho nejlepšího z nás ve službě poslání, které Pán svěřil své církvi,“ řekl otec generál.

„Návrat k univerzálním apoštolským preferencím uprostřed utrpení tolika lidí na celém světě a nejistoty ohledně budoucnosti lidstva nám ukázal nové aspekty toho, co od nás Duch a církev žádají prostřednictvím univerzálních apoštolských preferencí,“ dodal. "Porozuměli jsme lépe jejich hlubokému vzájemnému vztahu, a jak mohou všechny dohromady obnovit naše životní poslání. Máme nové povědomí o potřebě spolupráce a naší odpovědnosti za péči o muže a ženy, kteří jsou našimi společníky v misi.“

Koronavirová krize vyvolává jednu z nejvíce existenciálních otázek naší doby: „Kde je Bůh? Stará se?“ Ve Velké Británii se každý dvacátý člověk během krize začal modlit, přestože se předtím nemodlil. Ukazuje se, jak relevantní je víra v této době krize. Jak pomáhá Tovaryšstvo lidem najít Boha v této pandemii?

V rozhovoru vysílaném 22. března se papeže Františka ptali, jak v této situaci osloví lidi. Odpověděl: „Poslední věc, kterou bych udělal, je něco jim říkat… Co bych se se pokusil udělat, je, aby se cítili, že jsem jim blízko. Dnes je jazyk gest důležitější než slova.“

Během setkání generální rady byly položeny závažné otázky ohledně doprovázení a blízkosti chudým. „Dokáže naše provincie, konference a Tovaryšstvo skutečně slyšet volání chudých? Jsme ze strachu „zamčeni v horní místnosti“ nebo zůstáváme uvnitř kvůli opatrnosti? Co se děje v našich srdcích? Nabízíme zprávu o naději? Opravdu nasloucháme chudým?"

V rozhovoru s Austenem Ivereighem papež František řekl: "Boží lid potřebuje, aby mu jeho pastýři byli blízko, aby se sami příliš nechránili. Boží lid potřebuje, aby se jeho pastýři uměli obětovat.“ Svatý otec také řekl: „Otec Arrupe říkával: „Kdekoli je bolest, tam je Tovaryšstvo.“ Kdekoli je utrpení, tam jsme zasaženi, protože to je ukřižovaný Pán, ten samý Pán, kterého jsme prosili, aby nás k sobě připojil.“

Otcové se zamýšleli: „Jak mladí lidé bojují a jak je doprovázíme? Mnozí z nich přišli o práci. Jsou zvláště zranitelní, když teprve nedávno začali pracovat. Mnozí budou frustrováni ekonomickým systémem; vědí, že chtějí změnu. Jak je můžeme doprovázet, abychom rozeznali, co s touto změnou dělat - nejen aby se zbavili pocitu frustrace, ale aby skutečně usilovali o změnu způsobem, který je účinný a přináší ovoce?“

Na programu jednání rady byla také ekologická situace a péče o náš společný domov. Mauricio Lopez, jeden z hostů, řekl: „Těm z nás, kteří věří v Ježíše, přináší aktuální okamžik šanci nabídnout podstatu naší zkušenosti, že jsme křehcí následovníci a vykoupení hříšníci jako plod Božího království zde a nyní.“

Celý proces byl výzvou k reformě reality tady a teď: v tom je naděje. Setkání přineslo zesílené vnímání, že Ježíš své následovníky provází na jejich životních cestách. Jeho Duch je tvořivý a i v této době utrpení vléval požehnání.


Zdroj/Foto: Jezuitská generální kurie.

(aro)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
11.9.2020 Spolupráce Tovaryšstva Ježíšova a Společenství křesťanského života
10.9.2020 Nová středoevropská provincie
7.9.2020 Ignaciánský rok má své logo a webové stránky
27.8.2020 Rozhovor s dosavadním a novým provinciálem slovinské provincie
10.8.2020 Počátek nové východní provincie Spojených států americkýchNáš tip

Průvodce duchovním životem

Jean-Joseph Surin

I když se Jean-Joseph Surin SJ (1600–1665) vydání svého Průvodce duchovním životem už nedočkal, vycházel později a mnohokrát. Znalci dějin spirituality považují tohoto autora za předního mistra duchovního života, a další ho počítají mezi nejdůležitější francouzské mystiky…..
více »


Úmysly Apoštolátu modlitby

Všeobecný úmysl Úcta ke zdrojům planety
Modleme se, aby zdroje naší planety nebyly drancovány, ale sdíleny spravedlivě a ohleduplně.
Národní úmysl Za nezávislost veřejnoprávních médií – ať pod ochranou sv. Václava politici hájí pravdu, spravedlnost a dobro všech.
více »

Nejbližší akce

Studentský Velehrad


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní obnova pro seniory


Kněžské exercicie


Kněžské exercicie


Liturgické exercicie pro kněze


více »

Kalendárium

Schválení Tovaryšstva Ježíšova


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil