Články / Aktuality Dnes je 21. 9. 2020  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Aktuality

         A     A     A

Studenti hledají řešení problémů životního prostředí

Úterý, 23.6.2020
Chicago. Řešení problémů s životním prostředím je inovativní akademický program, který zaměřuje pozornost studentů do této oblasti. Studenti se nejen dozvědí o dnešních naléhavých environmentálních problémech, ale také hledají jejich řešení. Například od počátku tohoto programu na univerzitě v Chicagu se v jeho rámci studenti zabývali emisí uhlíku a zasadili se o provozování výroby bionafty za použití odpadního rostlinného oleje z kampusu a vybraných lokalit po celém Chicagu. Bionafta nyní pohání všechny autobusy univerzitního kampusu.


Cílem programu je získané vzdělání uvést do praxe. Prvním krokem byl určitý myšlenkový experiment. Do něho patřila představa areálu univerzity jako krabice, ve které se odehrává veškeré dění na kampusu. K tomu je zapotřebí zdrojů, jako je energie, jídlo, voda, kancelářské potřeby, nábytek, počítače a nesčetné množství dalších položek. To jsou vstupy. Výstupem jsou zbytky vstupů po jejich použití. Univerzita má tři hlavní toky odpadů: emise uvolňované z komínů, pevný odpad, který se dává na skládky, a odpadní vody. Pokud jsou vstupy a výstupy sníženy a prostředky v rámci krabice jsou využívány efektivněji, stává se univerzita ekologicky citlivější vůči okolní přírodě. Byl to jednoduchý, ale zásadní myšlenkový experiment.

Dalším krokem bylo nalezení způsobu, jak včlenit vzdělávání a činnost studentů do jádra ekologického programu. Myšlenkou bylo, aby sami studenti určili environmentální výzvu a hledali řešení. Každý, kdo se věnoval vědě o životním prostředí, ví, že data o jeho zhoršování odrazují a řešení se často zdají nedosažitelná. Program mladým pomáhá identifikovat místní environmentální problémy a navrhnout opatření k jejich nápravě. Studenti se učí věřit, že mohou dosáhnout změny, kterou by si ve světě přáli.

Identifikace a řešení environmentálních problémů vyžaduje čas. V jednom nebo dvousemestrálním kurzu může být pro studenta obtížné vidět začátek, střed a konec projektu. Tento problém řeší inovativní model environmentálního vzdělávání. Projekty jsou navrženy a rozvíjeny v průběhu několika semestrů. Skupina, která začne projekt zpracovávat, předá svoji práci v dalším semestru jiné skupině. Projekt pokračuje několik semestrů, dokud není dokončen. Tento model spolupráce umožňuje studentům sledovat vývoj projektu, i když již nejsou práce na něm přímo účastni.

Projekt také poskytuje studentům mezioborové povědomí, když pracují v rámci environmentálního problému. Učí se procesu výzkumu a vývoje napříč různými obory, jako jsou přírodní vědy, veřejná politika, komunikace, obchod, etika, sociální vědy a vzdělávání. Inspirování příští generace vedoucích osobností k řešení environmentálních problémů vyžaduje přístup, který je zážitkový, informovaný, interdisciplinární a vede ke spolupráci.

Studenti fakulty v současné době zkoumají myšlenku přeměny potravinářského odpadu z jídelny a odpadu z kampusu na bioplyn za účelem kompenzace spotřeby zemního plynu v areálu. Dvanáct let zkušeností ukazuje, že již bylo dosaženo mnoha pozitivních výsledků.

Zde jsou některé příklady: Studenti vypracovali podnikatelský záměr na výrobu bionafty z odpadního rostlinného oleje jídelny v kampusu. Dnes společnost Searle Biodiesel Lab vyrábí více než dvacet procent paliva pro kyvadlovou dopravu v areálu, eliminuje rostlinný olej z odpadu z areálu a snižuje spotřebu fosilních paliv.

Dvouletá kampaň Uncap Loyola začala obavami studentů o nespravedlivý přístup k vodě. Výsledkem byl zákaz prodeje balené vody v kampusu a umístění padesáti čerpacích stanic na vodu v celém kampusu.

Trh Loyola Farmers Market, jehož podobu vytvořili studenti, zvyšuje přístup k čerstvým, cenově dostupným potravinám od místních výrobců a podporuje malé producenty, kteří používají udržitelné postupy výroby.


Zdroj/Foto: Světové Tovaryšstvo.

(aro)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
29.7.2020 Rozhovor s P. Ludvíkem Armbrusterem SJ
7.7.2020 Asteroid nese jméno jezuity
13.2.2020 Věda a víra nejsou v rozporu
28.11.2019 O Vatikánské observatoři a křesťanské východní spiritualitě
20.9.2019 Zájem o astronomii i pomoc potřebným v KyrgyzstánuNáš tip

Průvodce duchovním životem

Jean-Joseph Surin

I když se Jean-Joseph Surin SJ (1600–1665) vydání svého Průvodce duchovním životem už nedočkal, vycházel později a mnohokrát. Znalci dějin spirituality považují tohoto autora za předního mistra duchovního života, a další ho počítají mezi nejdůležitější francouzské mystiky…..
více »


Úmysly Apoštolátu modlitby

Všeobecný úmysl Úcta ke zdrojům planety
Modleme se, aby zdroje naší planety nebyly drancovány, ale sdíleny spravedlivě a ohleduplně.
Národní úmysl Za nezávislost veřejnoprávních médií – ať pod ochranou sv. Václava politici hájí pravdu, spravedlnost a dobro všech.
více »

Nejbližší akce

Studentský Velehrad


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní obnova pro seniory


Kněžské exercicie


Kněžské exercicie


Liturgické exercicie pro kněze


více »

Kalendárium

Schválení Tovaryšstva Ježíšova


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil