Články / Aktuality Dnes je 21. 9. 2020  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Aktuality

         A     A     A

Světový den uprchlíků

Středa, 24.6.2020
Skupina náboženských organizací, včetně Jezuitské služby uprchlíkům, vydala prohlášení ke Světovému dni uprchlíků, který připadá na 20. června. Toto poselství je v souladu se zprávou papeže Františka, který zve všechny lidi dobré vůle, aby přemýšleli, modlili se a rozhodli se pomáhat uprchlíkům a násilně vysídleným osobám, které jsou v dnešním světě tak četné.


Jak papež zdůrazňuje, není možné pochopit obtížné situace, ve kterých se uprchlíci a migranti ocitnou, aniž bychom se zabývali kontextem, který je vede k odchodu z jejich domovů. V této oblasti, stejně jako v mnoha jiných, jsou znalosti nezbytné pro pochopení. Vzdělávání je proto důležitou součástí práce organizací, jako je Jezuitská služba uprchlíkům, jejichž pracovníci znají nejen situace, ale také lidi, kteří jsou uprchlíky nebo vysídlenci. Když víme lépe, co se děje, když známe lidi, kteří museli uprchnout do exilu, je možné překonat lhostejnost, která staví zdi a uzavírá hranice.

Papež František připomněl, že sám Ježíš musel spolu se svou rodinou uprchnout před politickým útlakem a pronásledováním. Papež uvedl, že je třeba projevit zvláštní zájem o násilně vysídlené děti, také o jejich rodiny. Musí být poskytnuta pomoc těm, kteří uvázli v sítích obchodování s lidmi, těm, kteří uprchli z konfliktních oblastí nebo z oblastí zničených přírodními katastrofami, a samozřejmě těm, kteří uprchli kvůli pronásledování. Papež František říká, že všichni tito lidé doufají, že budeme mít odvahu rozbít zdi „pohodlné a tiché spoluviny“, která zhoršuje jejich bezmocnost. Vyzývá k soucitu a lásce.

Ve svém pastoračním dokumentu „Vnitřně vysídlené osoby“ uvádí vatikánské Dikasterium pro integrální lidský rozvoj následující cíle pro všechny instituce katolické církve: „Podpora kultury setkání v hostitelských komunitách, vytváření příležitostí pro osobní kontakt s vnitřně vysídlenými osobami, vytváření dobrovolnických skupin a zvláštních fondů na pomoc všem v situacích ohrožení a poskytování pečovatelských a pastoračních služeb vnitřně vysídleným osobám i hostitelským komunitám.“

Prohlášení Jezuitské služby uprchlíkům a dalších náboženských organizací, které pracující v oblasti migrace, jde stejným směrem. Potvrzuje závazek organizací doprovázet a sloužit vysídleným osobám, ale také jim dává hlas a možnost většího zapojení do budování otevřených společností. Zpráva také odkazuje na konkrétní situaci, kterou zažíváme po celém světě, situaci COVID-19. Tito migranti, uprchlíci a vysídlené osoby jsou mimořádně zranitelní i v běžných dobách; během pandemie byli vystaveni zvýšenému riziku. Nedostává se jim ochrany, kterou veřejné orgány musí nabídnout všem na svém území, kteří jsou ohroženi nákazou koronavirem.

Poselstvím tohoto Světového dne migrantů a uprchlíků je konečně výzva k transformaci, k otevření očí a srdcí, k aktivní pomoci žadatelům o azyl, k bližšímu seznámení s uprchlíky a vysídlenými osobami. Papež zdůrazňuje: „Tito lidé nejsou statistiky, ale skuteční lidé! Pokud se s nimi setkáme, budeme o nich vědět víc, a budeme-li znát jejich příběhy, budeme schopni jim porozumět.“


Zdroj/Foto: Světové Tovaryšstvo.

(aro)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
3.9.2020 Padesát let sociálního apoštolátu ve Spojených státech amerických a Kanadě
25.8.2020 Budování nového farního kostela v Rize
24.8.2020 Za mého dětství...
20.8.2020 Financování bezdomovců a migrantů po pandemii
14.8.2020 Fungování sociálních služeb na východě Los AngelesNáš tip

Průvodce duchovním životem

Jean-Joseph Surin

I když se Jean-Joseph Surin SJ (1600–1665) vydání svého Průvodce duchovním životem už nedočkal, vycházel později a mnohokrát. Znalci dějin spirituality považují tohoto autora za předního mistra duchovního života, a další ho počítají mezi nejdůležitější francouzské mystiky…..
více »


Úmysly Apoštolátu modlitby

Všeobecný úmysl Úcta ke zdrojům planety
Modleme se, aby zdroje naší planety nebyly drancovány, ale sdíleny spravedlivě a ohleduplně.
Národní úmysl Za nezávislost veřejnoprávních médií – ať pod ochranou sv. Václava politici hájí pravdu, spravedlnost a dobro všech.
více »

Nejbližší akce

Studentský Velehrad


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní obnova pro seniory


Kněžské exercicie


Kněžské exercicie


Liturgické exercicie pro kněze


více »

Kalendárium

Schválení Tovaryšstva Ježíšova


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil