Články / Aktuality Dnes je 23. 9. 2020  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Aktuality

         A     A     A

Pozvání na setkání jezuitů do Svaté země

Čtvrtek, 25.6.2020
Jeruzalém. Členové jezuitské komunity v Jeruzalémě pocházejí z různých kontinentů a nabízejí výzkumné a formační služby zejména v oblasti biblických a náboženských studií.


Pro rok 2021 vytvořili program „Setkání“, který má podpořit poznání a porozumění jezuitů a jejich blízkých partnerů se třemi tradicemi Svaté země: judaismem, křesťanstvím a islámem. Každá z těchto tradic bude středem pozornosti po dobu deseti dnů. Účastník setkání se může rozhodnout zapojit se do jedné, dvou nebo všech tří oblastí. Během těchto dnů se přítomní kromě důkladného studia určitých aspektů těchto tradic setkají s členy náboženských komunit a jezuité z jeruzalémské komunity se s nimi podělí o své zkušenosti a znalosti v konkrétním kontextu Svaté země.

P. David Neuhaus SJ, který je představeným komunity a animátorem programu, dostal dvě otázky:

Proč se jezuitská komunita v Jeruzalémě rozhodla navrhnout tento program setkání se třemi hlavními monoteistickými náboženstvími v roce 2021?

V roce 2021 uplyne pět set let od konverze svatého Ignáce. Mysleli jsme si, že je to dobrá příležitost nabídnout jezuitům a jezuitským spolupracovníkům setkání v Jeruzalémě. Kde najít lepší místo ke studiu velkých tradic, které definují většinu dnešního světa, tedy judaismu, islámu a křesťanství, než ve Svaté zemi? Svatá země byla drahá svatému Ignáci a byla důležitým místem v jeho pouti. Mezináboženský a ekumenický dialog je důležitou součástí našeho poslání. Abychom se mohli zapojit do tohoto dialogu, musíme tyto tradice lépe znát.

Jaké argumenty může jezuita použít, aby dostal od svého představeného souhlas k účasti na tomto setkání?

Na mnoha místech dnes žijeme ve světě sdíleném s křesťany z jiných denominací, s muslimy a Židy. Je nezbytné vědět o našich sousedech, porozumět jim a respektovat jejich náboženské tradice a praxi. Svatá země nabízí jedinečné pozadí pro prohloubení našeho porozumění těmto tradicím, protože byly vytvořeny v této oblasti, a zvláštním způsobem v Jeruzalémě. Zkušenost se setkáním se Židy, muslimy a východními křesťany ve Svaté zemi přesahuje to, co by bylo možné získat čtením knih. Ještě více formační je živé setkání s Židy, muslimy a křesťany v jejich vlastním prostředí s pozadím města Jeruzaléma a země Izraele/Palestiny, které byly vždy tak důležité.

Setkání s moderním judaismem je naplánováno na duben 2021, s moderním islámem na květen 2021 a s křesťanstvím ve Svaté zemi na červen 2021. Ubytování bude zajištěno v Papežském biblickém institutu, program bude v angličtině.


Zdroj/Foto: Světové Tovaryšstvo.

(aro)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
5.3.2019 Bohoslužba se vzpomínkou na oběti terezínského rodinného tábora v Osvětimi
30.5.2018 V Římě se konalo sympozium o křesťansko-arabském dědictví
30.8.2017 Izraelský jezuita opouští vedení vikariátu sv. Jakuba
23.8.2015 Apoštolským vikářem Anatolie se stal italský jezuita Paolo Bizzeti
8.7.2015 Bůh s indiánskou tváříNáš tip

Průvodce duchovním životem

Jean-Joseph Surin

I když se Jean-Joseph Surin SJ (1600–1665) vydání svého Průvodce duchovním životem už nedočkal, vycházel později a mnohokrát. Znalci dějin spirituality považují tohoto autora za předního mistra duchovního života, a další ho počítají mezi nejdůležitější francouzské mystiky…..
více »


Úmysly Apoštolátu modlitby

Všeobecný úmysl Úcta ke zdrojům planety
Modleme se, aby zdroje naší planety nebyly drancovány, ale sdíleny spravedlivě a ohleduplně.
Národní úmysl Za nezávislost veřejnoprávních médií – ať pod ochranou sv. Václava politici hájí pravdu, spravedlnost a dobro všech.
více »

Nejbližší akce

Studentský Velehrad


Živě s Noe: S jezuity


Velehrad si připomene tři důležitá výročí


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní obnova pro seniory


Kněžské exercicie


Kněžské exercicie


Liturgické exercicie pro kněze


více »

Kalendárium

Schválení Tovaryšstva Ježíšova


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil