Články / Rozhovory Dnes je 21. 9. 2020  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Rozhovory

         A     A     A

P. Lisbert D´Souza o své službě třem generálům Tovaryšstva Ježíšova

Pátek, 26.6.2020
Odpovědi na otázky spolubratrů

Alena Rousová

Řím. P. Lisbert D'Souza odchází z generální kurie téměř po šestnácti letech služby asistenta otce generála pro jihoasijskou asistenci. Jen málo asistentů v moderní historii Tovaryšstva neslo tento typ odpovědnosti tak dlouho. A jen velmi málo jezuitů mělo příležitost nabídnout své rady třem generálním představeným. Při této příležitosti byly P. Lisbertovi položeny některé otázky.


Otče Lisberte, kdy jste přišel na generální kurii a za jakých okolností?

P. Julian Fernandes, můj předchůdce, mohl pokračovat až do třicáté páté generální kongregace po téměř třinácti letech této významné služby; požádal o uvolnění ze zdravotních důvodů. Dokončil jsem své funkční období jako provinciál jihoasijské provincie a prezident konference. P. Kolvenbach mě jmenoval regionálním asistentem a asistentem ad providentiam, jedním ze čtyř asistentů, kteří dohlížejí na život Tovaryšstvu v celku. Přijel jsem v září 2004 a do úřadu nastoupil od 1. ledna 2005. S třicátou šestou generální kongregací jsem měl odstoupit. P. Sosa mě požádal, abych zůstal. Můj nástupce převzal úlohu dne 3. prosince 2019. Okolnosti, nikoli kompetence vysvětlují moje dlouhé funkční období.

Vyvíjely se vaše povinnosti v průběhu let?

Skutečně ano. Za otce Kolvenbacha jsme byli především regionálními asistenty a poněkud sekundárně generálními poradci. P. Nicolás vytvořil výbory uvnitř Rady, díky čemuž byla moje role generálního poradce výraznější. Úkol P. Sosy bez odkladu naplňovat závěry třicáté šesté generální kongregace (všeobecné apoštolské preference, ochrana nezletilých, vztah mezi představenými a řediteli děl atd.) a vytvořit rozšířenou generální radu, která by zahrnovala prezidenty konferencí, apoštolské sekretáře a generálního ekonoma, dále posílila roli generálního poradce.

Sloužil jste jako asistent pod třemi generály. Co byste řekl, že byla nejvýraznější charakteristika každého z nich? Co vás nejvíce inspirovalo u každého z těchto tří mužů: P. Kolvenbacha, P. Nicoláse a P. Sosy?

U P. Kolvenbacha vyniká jeho hluboká vzdělanost projevená v dopisech. Jeho fenomenální paměť na osoby a kontexty a pohotové pochopení složitosti dělaly jeho vedení mimořádně užitečným. Osobní srdečnost a moudrost P. Nicoláse mě inspirovala. Uměl pochopit a ocenit asijské náboženské a kulturní reality a podporoval asijské teology usilující o rozvoj asijské teologie. U P. Sosy je pro mě výzvou jeho silné sociální cítění, které pramení z jeho pevného zakotvení v naší spiritualitě a jeho sociopolitické akademické a na zkušenosti založené orientaci.

Existuje speciální okamžik, který si pamatujete, vlastní zážitek tady v kurii, že si ho budete cenit po celý život?

Při duchovních cvičeních rady použil exercitátor Ignácovu autobiografii jako základní text. Najednou se Ignácova oddanost Nejsvětější Trojici zrodila hluboko uvnitř. Každodenní ranní rozjímání o ikoně Nejsvětější Trojice Andreje Rubleva a opakování Trisagionu (Svatý jsi, Bože...) po celý den mě učinilo kontemplativnějším, než jsem byl. Tato zbožnost mě zve k tomu, abych se zamiloval, ochota, která mně jako introvertovi velmi chybí, a také jako tomu, pro kterého je těžké překročit zónu obvyklého pohodlí.

Existuje v posledních letech list generála nebo dokument Tovaryšstva, který vás podněcoval jako jezuitu a jako asistenta otce generála?

Žádný konkrétní text mně nepřichází na mysl. Jsou zde však některé perspektivy, kterých si hluboce vážím. Ignácovo přesvědčení, že nás Bůh přímo oslovuje a že apoštolská plodnost nevychází z lidského úsilí, ale z všemocné Boží ruky. Výzva P. Nicoláse k hledání duchovní, intelektuální a lidské hloubky. Tři „výroky“ P. Sosy: Boží poslání, nikdy „naše“ (jezuitské poslání), zásadní pro opravdovou spolupráci; životní poslání, nikoli život a poslání, což má tendenci naznačovat rozdíl, ne-li oddělení; udržování napětí, kdy se nesnažíme upřednostňovat jedno před druhým (rozjímání–činnost, osobní péče–apoštolská péče, institucionalita–charisma).

A konečně, jakou radu byste dal jezuitům, kteří jsou jmenováni pro úkoly na kurii, aby mohli dobře těžit z této zkušenosti a co nejlépe sloužit Tovaryšstvu?

„Rada“ je příliš velké slovo. Vyzývám tyto jezuity, aby se těšili z výsady, že jsou v centru životního poslání Tovaryšstva, sdílejí úspěchy a boje našich společníků po celém světě. Tato radost vyvažuje únavu, kterou může způsobit objem práce. Dále ať si cení kulturní rozmanitosti naší komunity a jejího poslání pohostinnosti. Hostující jezuité znovu získávají hluboký pocit sounáležitosti s Tovaryšstvem jako celkem, pokud se s námi setkají jako s laskavými a přístupnými; naše pověst byla velmi dobrá.


Zdroj/Foto: Jezuitská generální kurie.


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
11.9.2020 Spolupráce Tovaryšstva Ježíšova a Společenství křesťanského života
10.9.2020 Nová středoevropská provincie
7.9.2020 Ignaciánský rok má své logo a webové stránky
27.8.2020 Rozhovor s dosavadním a novým provinciálem slovinské provincie
10.8.2020 Počátek nové východní provincie Spojených států americkýchNáš tip

Průvodce duchovním životem

Jean-Joseph Surin

I když se Jean-Joseph Surin SJ (1600–1665) vydání svého Průvodce duchovním životem už nedočkal, vycházel později a mnohokrát. Znalci dějin spirituality považují tohoto autora za předního mistra duchovního života, a další ho počítají mezi nejdůležitější francouzské mystiky…..
více »


Úmysly Apoštolátu modlitby

Všeobecný úmysl Úcta ke zdrojům planety
Modleme se, aby zdroje naší planety nebyly drancovány, ale sdíleny spravedlivě a ohleduplně.
Národní úmysl Za nezávislost veřejnoprávních médií – ať pod ochranou sv. Václava politici hájí pravdu, spravedlnost a dobro všech.
více »

Nejbližší akce

Studentský Velehrad


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní obnova pro seniory


Kněžské exercicie


Kněžské exercicie


Liturgické exercicie pro kněze


více »

Kalendárium

Schválení Tovaryšstva Ježíšova


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil