Články / Aktuality Dnes je 23. 9. 2020  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Aktuality

         A     A     A

Počátek nové východní provincie Spojených států amerických

Pondělí, 10.8.2020
Spojené státy americké. Dekretem generálního představeného Tovaryšstva Ježíšova P. Artura Sosy ze dne 19. října 2019 byla vytvořena nová východní provincie Spojených států amerických. Dekret nabyl platnosti 31. července. Prvním provinciálem byl jmenován P. Joseph O'Keefe.


"Téměř čtyři století jsou na východním pobřeží Spojených států a v mnoha misiích po celém světě jezuité. Provinční sídla, hranice a názvy v průběhu staletí ukázaly svoji flexibilitu. Poslání, kterému slouží: pracovat v církvi pro větší slávu Boží a pomoc duším. Dnes šest set padesát jezuitů ve spolupráci s našimi laickými partnery zajišťuje různé služby sahající od Maine po Georgii a Mikronésii: šest exercičních center, sedmnáct farností, jedenáct vysokých škol a dvacet osm středních škol.“

Těmito slovy P. Joseph O'Keefe, první provinční představený nedávno vytvořené jezuitské provincie, shrnuje působení jezuitů a jezuitských služeb v minulosti a dnes. Provincie zahrnuje tzv. Maryland a severovýchodní provincii. Ta byla založena v roce 2014 spojením bývalých provincií New Yorku a Nové Anglie. Proces restrukturalizace jezuitských správních jednotek ve Spojených státech a Kanadě trvá více než deset let. P. Douglas Marcouiller, asistent otce generála pro Kanadu a Spojené státy americké, zdůrazňuje, že ve východní provincii Spojených států amerických se šesti sty padesáti jezuity bude trojnásobný počet jezuitů než v nejmenší z nových provincií Jezuitské konference Kanady a Spojených států. V této souvislosti ani předchozí generální představený P. Nicolás, ani současný generál otec Sosa nechtěli tento proces urychlit. Místo toho nechali všechny zainteresované aktivně se účastnit na vytvoření nové provincie.

P. O'Keefe, který se ujal úřadu 31. července na slavnost svatého Ignáce, dostal otázku, jak si představuje roli nové provincie v současném celosvětovém a americkém kontextu.

"Východní provincie Spojených států amerických začíná v bouřlivém roce. Byli jsme svědky celosvětové pandemie, která zpochybnila náš pocit bezpečí, která nám připomněla křehkost lidské podstaty, která odhalila výrazné nerovnosti v naší společnosti. Kromě pandemie nedávné zabití Afroameričanů upozornilo na hluboký a přetrvávající rasismus v naší společnosti. Uprostřed těchto krizí jsme také viděli národ, který je hluboce rozdělený a polarizovaný a zoufale potřebuje usmíření a spravedlnost.

Přestože jsou výzvy pro tuto obrovskou a složitou novou provincii skutečně značné, potenciál pro obnovu je velký. Opravdu věřím, že jsme v okamžiku kairos. V příštích několika letech se členové naší provincie společně se ženami a muži, kteří s námi pracují, z nichž mnozí vedou naše služby a sponzorovaná díla, pustí do Ignaciánského roku a prohloubí charismatickou podstatu všeho našeho úsilí. Darem duchovních cvičení pomůžeme lidem setkat se s živým Bohem; a ve vší pokoře se s nimi podělíme o nejzákladnější objev našeho vlastního života, kterým je Ježíš Kristus. Ponoukáni Kristovou láskou budeme kráčet s vyloučenými a marginalizovanými lidmi, jejichž důstojnost byla poškozena. Jejich potřeby budou formovat naše priority. Od poloviny šestnáctého století jezuité doprovázeli mladé lidi na cestě vzdělání. Na našich školách a na nových místech umožněných technologií budeme doprovázet mladší generace a pomáhat jim najít Boha v překotné realitě našeho digitálního věku. A protože si uvědomujeme, že naší Zemi hrozí zhoršování životního prostředí, budeme spolupracovat s lidmi dobré vůle na ochraně a obnově Božího stvoření.“

P. Arturo Sosa, generální představený, vysvětlil, jak vidí vznik nových provincií. Řekl: „Učíme se, že restrukturalizace provincie nám pomáhá obnovit naši nejhlubší identitu jezuitů, Ježíšových tovaryšů spojených v univerzálním apoštolském těle ve službě Pánu a církvi. Restrukturalizace rozšiřuje apoštolské obzory a měla by podporovat apoštolské plánování a usnadňovat efektivnější rozdělování dělníků na Pánově vinici. Vytvoření nové provincie také otevírá prostor pro kreativitu.“

Otec O'Keefe uzavřel své komentáře k východní provincii Spojených států amerických v duchu modlitby. "V tento ignaciánský den 2020 žádám naše bratry v univerzálním Tovaryšstvu, aby se k nám přidali modlitbou, s otevřeným srdcem a myslí, aby jezuité a kolegové v nové provincii mohli obdržet dary moudrosti a porozumění, aby věděli, v jakém kontextu pracujeme, a abychom měli odvahu a sílu udělat to, co je správné.“


Zdroj/Foto: Světové Tovaryšstvo.

(aro)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
23.9.2020 Myšlenky z poselství P. generála haitským jezuitům
11.9.2020 Spolupráce Tovaryšstva Ježíšova a Společenství křesťanského života
10.9.2020 Nová středoevropská provincie
7.9.2020 Ignaciánský rok má své logo a webové stránky
27.8.2020 Rozhovor s dosavadním a novým provinciálem slovinské provincieNáš tip

Průvodce duchovním životem

Jean-Joseph Surin

I když se Jean-Joseph Surin SJ (1600–1665) vydání svého Průvodce duchovním životem už nedočkal, vycházel později a mnohokrát. Znalci dějin spirituality považují tohoto autora za předního mistra duchovního života, a další ho počítají mezi nejdůležitější francouzské mystiky…..
více »


Úmysly Apoštolátu modlitby

Všeobecný úmysl Úcta ke zdrojům planety
Modleme se, aby zdroje naší planety nebyly drancovány, ale sdíleny spravedlivě a ohleduplně.
Národní úmysl Za nezávislost veřejnoprávních médií – ať pod ochranou sv. Václava politici hájí pravdu, spravedlnost a dobro všech.
více »

Nejbližší akce

Studentský Velehrad


Živě s Noe: S jezuity


Velehrad si připomene tři důležitá výročí


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní obnova pro seniory


Kněžské exercicie


Kněžské exercicie


Liturgické exercicie pro kněze


více »

Kalendárium

Schválení Tovaryšstva Ježíšova


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil