Články / Aktuality Dnes je 23. 9. 2020  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Aktuality

         A     A     A

Fungování sociálních služeb na východě Los Angeles

Pátek, 14.8.2020
Los Angeles. P. Greg Boyle SJ z Kalifornie zahájil svou sociální činnost roku 1988 v losangeleské čtvrti Boyle Heights, což byla oblast s nejvyšším působením gangů ve Spojených státech amerických. Do dnešní doby bylo vytvořeno prosperující sociální zázemí, které získalo humanitární cenu Conrada Hiltona.


Služba P. Boyla a jeho spolupracovníků se stala celosvětovým zdrojem inspirace pro ty, kteří se snaží omezit chudobu na okraji společnosti a přerušit koloběh násilí a věznění. Od počátku sloužili bývalým členům gangů a propuštěným vězňům pomocí sociálního poradenství a poradenství v oblasti duševního zdraví, pracovního školení a právních služeb.

V průběhu třiceti dvou let činnosti se jejich působení mnohonásobně rozrostlo. Na počátku dobrovolníci podporovali jen jednotlivce, nyní je zde instituce Homeboy Industries s vlastním kampusem s několika sociálními podniky a byty. Zaměstnává tři sta osob, které samy prošly programem instituce, o který se ročně zajímá osm tisíc osob. Společně provozují pekárnu, kavárnu, zemědělský trh, šicí dílnu, prodejnu potravin, některé z nich též na mezinárodním letišti v Los Angeles.

Humanitární cena Conrada N. Hiltona je dva a půl milionu dolarů, což je největší každoroční humanitární cena na světě, která byla udělena neziskovým organizacím, o nichž bylo rozhodnuto, že mimořádně přispěly ke zmírnění lidského utrpení. Tuto cenu instituce získala nejen za tři desetiletí služby. Porotce nejvíce zaujalo, jak služba proměnila nejen východ Los Angeles, ale podobná díla po celém světě.

Všechny příjmy instituce se vkládají do programu pro účastníky, do sociálních podniků, odstranění tetování, poradenství v oblasti duševního zdraví a komplexních vzdělávacích programů, které zahrnují předměty od ovládání hněvu a zotavení z návykových látek až po duchovní rozvoj a osobní finance. Program ale není jen o soběstačnosti nebo o řízení efektivního podniku. Skutečná síla instituce leží mimo měřitelná kritéria.

Každý týden patnáct lidí pohovoří mezi dalšími adepty o práci v instituci. Všichni mají za sebou činnost v gangu, vězení a drogovou závislost. Instituce přijímá přednostně nejtěžší případy, tedy nejvíce ohrožené, nejvíce nežádoucí pro běžné práce. P. Greg říká: „Pokud jim Homeboy nepomůže, nenajdou už v oblasti jiné místo.“

Sociální podniky poskytují vzdělávací programy. Ve většině případů jsou tato umístění prvními pracovními místy, kam účastníci nastoupili. P. Greg považuje školení za zásadní krok v prolomení kruhu zločinu a uvěznění: „Ukazujeme jim, že se mohou pyšnit dobrou prací a starat se o své blízké. Ukazujeme jim, že na nich záleží, že to stojí za to.“ Souběžně s tímto školením probíhají kurzy osobního rozvoje a vzdělávání a odstranění tetování zdarma.

Na začátku rozvoje služeb P. Greg viděl, že tetování může vážně bránit schopnosti bývalých členů gangu získat řádné zaměstnání. Odstranění tetování je bolestivé a finančně náročné, někdy vyžaduje rok času a řadu ošetření. Proto zařídil v kampusu kliniku, kde se odstraňuje tetování laserem, a to zdarma.

Když adepti instituce, kteří mají za sebou obvykle trpké zkušenosti, vidí, jak lidé s podobnou historií jsou ochotni jim pomoci, jsou získáváni. Homeboy Industries je spíše rodina než firma.

Na podzim roku 2017 proběhlo srovnání míry recidivy účastníků Homeboy Industries s jinými programy pro propuštěné vězně. Studie zjistila, že zatímco tradiční programy měly v průměru sedmdesátiprocentní recidivu, účastníci Homeboy Industries zhruba třicetiprocentní. Proto se ročně o fungování programu zajímá více než patnáct tisíc návštěvníků včetně zahraničních. Během návštěvy P. generála Artura Sosy poznamenal P. Greg: „Ochotně ukazujeme to, co děláme, každému, kdo nás chce napodobit, abychom pomohli našim sousedům, těm, kteří to nejvíce potřebují.“


Zdroj/Foto: Světové Tovaryšstvo.

(aro)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
3.9.2020 Padesát let sociálního apoštolátu ve Spojených státech amerických a Kanadě
25.8.2020 Budování nového farního kostela v Rize
24.8.2020 Za mého dětství...
20.8.2020 Financování bezdomovců a migrantů po pandemii
28.7.2020 Poslání Jezuitské služby uprchlíkům ve Středoafrické republiceNáš tip

Průvodce duchovním životem

Jean-Joseph Surin

I když se Jean-Joseph Surin SJ (1600–1665) vydání svého Průvodce duchovním životem už nedočkal, vycházel později a mnohokrát. Znalci dějin spirituality považují tohoto autora za předního mistra duchovního života, a další ho počítají mezi nejdůležitější francouzské mystiky…..
více »


Úmysly Apoštolátu modlitby

Všeobecný úmysl Úcta ke zdrojům planety
Modleme se, aby zdroje naší planety nebyly drancovány, ale sdíleny spravedlivě a ohleduplně.
Národní úmysl Za nezávislost veřejnoprávních médií – ať pod ochranou sv. Václava politici hájí pravdu, spravedlnost a dobro všech.
více »

Nejbližší akce

Studentský Velehrad


Živě s Noe: S jezuity


Velehrad si připomene tři důležitá výročí


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní obnova pro seniory


Kněžské exercicie


Kněžské exercicie


Liturgické exercicie pro kněze


více »

Kalendárium

Schválení Tovaryšstva Ježíšova


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil