Články / Aktuality Dnes je 20. 1. 2021  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Aktuality

         A     A     A

Socha ctihodného P. Martina Středy SJ už stojí na svém místě

Úterý, 18.8.2020
Brno. V sobotu 15. srpna v rámci titulární slavnosti jezuitského kostela Nanebevzetí Panny Marie v Brně požehnal biskup Vojtěch Cikrle sochu ctihodného P. Martina Středy. Vznikla v rámci projektu Sochy pro Brno a je umístěna v blízkosti kostela.


Autorem projektu je Jan Šebánek, který svoje dílo vysvětluje následovně:

„Na úvod je potřeba uvést, že soutěž na sochu pro pátera Martina Středu byla vypsána explicitně jako figurální, proto bylo nutné přistupovat k tomuto zadání a priori figurálně.

Při ztvárnění Martina Středy jsem vycházel z jedné z legend, vyprávějící příběh o tom, že se poslední dělová koule vystřelená Švédy zastavila Martinu Středovi u nohou. Tento příběh mě zaujal, protože poskytuje prostor pro určitou výtvarnou zkratku, která nejlépe vystihuje osobnost Martina Středy. Pátera Středu jsem pojal jako morálně a mravně pevnou osobnost v okamžiku modlitby. Pozice modlitby by pak měla odkazovat k určité duchovní, meditativní síle, která stojí v protikladu k válečné, dobyvačné agresi, znázorněné dělovou koulí, která jakoby odštípla kus z betonového podstavce, na kterém páter Středa stojí. V horní části podstavce jsou po celém obvodu uvedeny dva citáty pátera Středy: „Netrap se předčasně starostmi o to, co se stane. Stačí zlé, co přináší každý den.“ A druhý citát: „Měj rád prosté věci a spokoj se s málem – zakusíš velký pokoj.“ Domnívám se, že tato sdělení platila v čase obléhání Brna, platí i dnes, a předpokládám, že budou platit i v budoucnu. Z důvodu této nadčasovosti jsem vybral právě tyto dva citáty, nejlépe přibližující způsob uvažování Martina Středy o životě.

Modelace figury je stylizovaná tak, aby odpovídala době svého vzniku (rok 2020) a také aby reagovala na sochy nacházející se v jejím okolí (socha spravedlnosti, socha Jošta Moravského). Současně však toto tvarosloví musí zohlednit, že se jedná o historickou postavu v dobovém oděvu s portrétními rysy, odpozorovanými z dobových portrétů, byť i zde je podoba pátera Středy mírně idealizovaná. Pojetí draperie, které vychází z historických rytin, je rovněž zatíženo určitou uměleckou licencí, kdy roucho duchovního působí dojmem vojenské uniformy, jako odkazu k určitému rytířství ducha, které během obléhání Brna páter Středa projevil.

Společně s architektem Janem Kratochvílem bylo naší snahou umístit sochu tak, aby byla tvář pátera Středy orientovaná na presbytář kostela svatého Jakuba, kde je pochován hrabě Louis Raduit de Souches, čímž jsme chtěli vytvořit spojení mezi těmito dvěma osobnostmi, které se zásadní měrou podílely na obraně Brna před Švédy. Socha je umístěna na vnitřní straně oblouku, který vytváří přirozená pěší cesta okolo nároží kostela Nanebevzetí Panny Marie. Socha tak nestojí v cestě pěším, nicméně se stává součástí jejich cesty, a to i s ohledem na to, že do podstavce zapuštěná dělová koule jako symbol Středovy víry a duchovní síly je kolemjdoucím na dosah.“

Zazněla také tato slova:

„V tomto pouzdře jsou k nohám P. Martina Středy vloženy nábojnice, náboje i trocha střelného prachu, pocházející z různých bojišť minulých století, s nadějí, že všemohoucí Bůh vyslyší naše prosby a na přímluvu otce Martina to budou už poslední náboje, které kdy byly vystřeleny, aby rozsévaly smrt. Pěkná legenda vypráví, že poslední dělová koule vystřelená švédským vojskem na Brno 15. srpna 1645 dopadla k nohám modlícího se P. Martina, aniž by jakkoliv ublížila.“

Duchovní správa kostela Nanebevzetí Panny Marie vydala na památku odhalení sochy P. Středy pamětní medaili. Návrh zhotovil grafik a medailér Karel Zeman, vyrazila mincovna ve slovenské Kremnici.


Fotografie z instalace a žehnání sochy jsou ZDE.

(aro)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
13.1.2021 Pětisté výročí narození svatého Petra Kanisia
30.12.2020 Svatý Josef – patron šťastné smrti a přímluvce v době pandemie
3.12.2020 Kanonizační proces otce Cruze pokročil
19.11.2020 Nový relikviář svatého Petra Kanisia
13.8.2020 Karnátacká provincie vytvořila kvíz o svatém Ignáci a TovaryšstvuNáš tip

Hlubiny Božího Srdce jsou otevřeny dokořán

Michal Altrichter

Čím se zaobíráme, jsme-li spoutáváni slovem koronavir? Jak tento čas a své bytí nahlížíme duchovně? Je naše kulturní povědomí vnitřnější, nebo spíše závislé jen na vnějších možnostech? Nečekají některé knihy už příliš dlouho na jejich přečtení?...
více »


Úmysly Apoštolátu modlitby

Evangelizační úmysl Lidské bratrství
Modleme se, ať je nám dána Pánem milost žít v plném bratrství s bratry a sestrami jiných náboženství, abychom zakusili vzájemnost modlitby a překonávali uzavřenost.
Národní úmysl Děkujeme za sdělovací prostředky a prosíme za odpovědné pracovníky, aby přinášeli pravdivé informace včetně dobrých zpráv.
více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní obnova pro všechny, kteří přijali svátosti církve v dospělosti


Duchovní cvičení pro všechny


Kněžské exercicie


Víkendová duchovní obnova


více »

JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil