Články / Aktuality Dnes je 23. 9. 2020  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Aktuality

         A     A     A

Spolupráce Tovaryšstva Ježíšova a Společenství křesťanského života

Pátek, 11.9.2020
Řím. P. José de Pablo SJ byl otcem generálem jmenován viceasistentem Společenství křesťanského života na světové úrovni. Toto laické hnutí existuje v sedmdesáti šesti zemích a podílí se na šíření ignaciánské spirituality v každodenním životě. Ačkoli je hnutí nezávislé na strukturách správy a fungování Tovaryšstva Ježíšova, jeho asistentem je generální představený, v současné době P. Arturo Sosa. Ten si mezi spolubratry vybírá spolupracovníka, který mu v této službě pomáhá.


Po poměrně dlouhém období dialogu a reflexe požádal otec generál španělského jezuitu P. Josého de Pabla, aby se stal viceasistentem Společenství křesťanského života na světové úrovni. Nebude bydlet na generální kurii, jak tomu bylo u některých jeho předchůdců, ale bude pokračovat v práci v centru spirituality ve španělské Manrese.

Dne 28. července se světový sekretariát Společenství křesťanského života vyjádřil, že hlavním úkolem viceasistenta bude doprovázet světovou výkonnou radu v jejích procesech rozlišování a rozhodování. Zúčastní se, obvykle na dálku, zasedání výkonné rady a bude mít příležitost vizitovat komunity v různých zemích společně s členy rady.

Následující část oznámení dává přehled o novém kontextu, který přispěl k úvaze o úloze viceasistenta: "Všichni žijeme v nové éře; jsme přesvědčeni, že tato nová éra nám může pomoci růst jako laickému a ignaciánskému hnutí a zároveň nám může pomoci růst v naší spolupráci se životem a posláním Tovaryšstva Ježíšova, s níž chceme pokračovat v práci. Toto nové období přináší nové výzvy, učení a hledání nových metod spolupráce.“

Na závěr se uvádí: „Tváří v tvář této nové formě spolupráce jsme vyzváni, abychom přehodnotili sami sebe, abychom své schopnosti dali do služeb budování této nové éry. To bude od nás všech vyžadovat modlitbu, naslouchání, dialog, otevřenost. Dejme tuto novou etapu do rukou Pána života, abychom lépe spolupracovali na jeho misi.“

P. José de Pablo si svoji spolupráci se společenstvím představuje následovně:

"Radost a vnitřní otevřenost, to je pocit, který jsem měl, když mi otec generál dal toto nové poslání. Můj kontakt se společenstvím byl v minulosti relativně omezený, ale vždy jsem cítil, že Společenství křesťanského života je dobrý způsob, jak společně žít ignaciánskou spiritualitu.

Moje intenzivní spolupráce se společenstvím nastala během světového shromáždění v Buenos Aires roku 2018. Moje mise na tomto shromáždění byla velmi podobná misi, kterou bych nyní rád konal. Klíčem je doprovázet, usnadňovat, umožňovat duchovní rozhovory a rozlišování, pomáhat každému člověku nebo komunitě objevit a dosáhnout toho, co je před Bohem dělá šťastnějšími a více naplněnými. To je úkol týmové práce, modlitby, spolupráce a společné cesty. Proto mám pocit, že to velmi dobře zapadá do života a práce v centru spirituality v Manrese. Zde je kolébka duchovních cvičení a místo setkávání nás všech, kteří žijeme podle spirituality svatého Ignáce.“


Zdroj/Foto: Světové Tovaryšstvo.

(aro)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
23.9.2020 Myšlenky z poselství P. generála haitským jezuitům
10.9.2020 Nová středoevropská provincie
7.9.2020 Ignaciánský rok má své logo a webové stránky
27.8.2020 Rozhovor s dosavadním a novým provinciálem slovinské provincie
10.8.2020 Počátek nové východní provincie Spojených států americkýchNáš tip

Průvodce duchovním životem

Jean-Joseph Surin

I když se Jean-Joseph Surin SJ (1600–1665) vydání svého Průvodce duchovním životem už nedočkal, vycházel později a mnohokrát. Znalci dějin spirituality považují tohoto autora za předního mistra duchovního života, a další ho počítají mezi nejdůležitější francouzské mystiky…..
více »


Úmysly Apoštolátu modlitby

Všeobecný úmysl Úcta ke zdrojům planety
Modleme se, aby zdroje naší planety nebyly drancovány, ale sdíleny spravedlivě a ohleduplně.
Národní úmysl Za nezávislost veřejnoprávních médií – ať pod ochranou sv. Václava politici hájí pravdu, spravedlnost a dobro všech.
více »

Nejbližší akce

Studentský Velehrad


Živě s Noe: S jezuity


Velehrad si připomene tři důležitá výročí


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní obnova pro seniory


Kněžské exercicie


Kněžské exercicie


Liturgické exercicie pro kněze


více »

Kalendárium

Schválení Tovaryšstva Ježíšova


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil