Články / Aktuality Dnes je 24. 10. 2020  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Aktuality

         A     A     A

Myšlenky z homilie otce generála na svátek svatého Františka Borgiáše

Úterý, 13.10.2020
Řím. Patronem generální kurie je svatý František Borgiáš, třetí generál Tovaryšstva Ježíšova (1565–1572). Jeho svátek 3. října je příležitostí, aby se celé společenství kurie, jezuité i laici, spojilo v modlitbě. Kvůli hygienickým předpisům plynoucím z pandemie nebylo možné vytvořit společenství v kapli svatého Františka Borgiáše. Aby bylo zajištěno sociální distancování, byla mše svatá slavena v kongregační aule.


Uvádíme výňatek z homilie P. generála Artura Sosy při této příležitosti:

Pandemie otevřeně ukázala důsledky zneužití moci k nastolení nadvlády několika jedinců namísto toho, aby se stala nástrojem péče o společné dobro. Rozdíl mezi pojetím moci jako nástroje ovládání druhých nebo jako nástroje služby se odráží na všech úrovních lidského života, od základních vztahů v našich rodinách a komunitách po naše blízké okolí, naši zemi, a dokonce i mezinárodní vztahy.

Život svatého Františka Borgiáše je podobenstvím obrácení od moci ovládat druhé k moci služby. Přešel od častého navštěvování „velkých“ světa k tomu, že neměl žádného jiného pána než Ježíše, ukřižovaného a vzkříšeného, kterému byl oddán celým svým srdcem, životem a duší ke službě nejpotřebnějším podle charismatu Tovaryšstva Ježíšova, které zblízka poznal pod vedením Ignáce z Loyoly.

Inspirováni vzpomínkou na svého patrona svatého Františka Borgiáše a osvíceni Božím slovem se scházíme k této eucharistii a prosíme o světlo pro další rok, který začíná. Modlíme se také za oběti pandemie, zejména za ty, které jsme dobře znali, za členy apoštolského těla Tovaryšstva a za milion a více lidí, kteří se nakazili virem Covid-19.

Především se scházíme kolem eucharistie, abychom živili naši víru a dali vzrůst naší naději. Pandemie neskončila a nevíme, jak dlouho potrvá. Rovněž nemůžeme s jistotou předvídat její střednědobé a dlouhodobé důsledky. Proto prosíme Pána, aby umocnil naši víru a posílil nás jako svědky naděje pro naše společníky, naše rodiny, naše přátele.

Jako občané této země a jako občané světa chceme být svědky naděje v možnost lepšího světa, než jaký známe. Naděje, která nás vede k tomu, abychom reagovali na skutečnost a přispívali podle toho, kdo jsme, aby se mohla naplnit.

Ignaciánský výraz „ve všem milovat a sloužit“ nabývá v těchto okamžicích zvláštního významu, aby nás inspiroval v každodenním životě. Toto si přejeme jako společenství života a práce na generální kurii Tovaryšstva Ježíšova: milovat a sloužit ve všem.

Kéž je Panna Mariana na cestě tou, která nás doprovází při tomto obrácení k životu lásky a služby, který může v nadcházejících dobách procházet změnami.


Zdroj: Světové Tovaryšstvo.
Foto: Alena Rousová.

(aro)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
23.9.2020 Myšlenky z poselství P. generála haitským jezuitům
11.9.2020 Spolupráce Tovaryšstva Ježíšova a Společenství křesťanského života
10.9.2020 Nová středoevropská provincie
7.9.2020 Ignaciánský rok má své logo a webové stránky
27.8.2020 Rozhovor s dosavadním a novým provinciálem slovinské provincieNáš tip

Čím dál větší Bůh

Brian O’Leary

Irský jezuita Brian O’Leary vychází z pestré zkušenosti dlouhodobě přednášejícího na různých institutech, ale rovněž ze zkušenosti exercitátora v několika světových centrech spirituality Ignáce z Loyoly. V textu nám ukazuje, jak pomáhá ignaciánská spiritualita odhalovat…..
více »


Úmysly Apoštolátu modlitby

Evangelizační úmysl Misijní poslání laiků v církvi
Modleme se, aby laici, zejména ženy, v síle svého křtu měli větší podíl na odpovědnosti v církevních institucích.
Národní úmysl Za misie – ať je na přímluvu sv. Jana Nepomuka Neumanna s nadšením podporujeme, šíříme radost evangelia a pomáháme potřebným.
více »

Nejbližší duchovní akce

Liturgické exercicie pro kněze


Setkání seniorů


Duchovní obnova s P. Jiřím Pleskačem


Jednodenní duchovní obnova pro zaměstnance Charity


více »

Kalendárium

Památka bl. Dominika Collinse

Památka sv. Alfonse Rodrígueze


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil