Články / Články Dnes je 12. 5. 2021  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Články

         A     A     A

Nově objevit liturgii hodin

Středa, 14.10.2020
Krizová pastorační nabídka 15

Pavel Ambros

Myšlenky P. Pavla Ambrose SJ o modlitbě breviáře.


Ze zkušenosti nemožnosti slavit eucharistii veřejně uprostřed a spolu se shromážděným Božím lidem je na místě promýšlet i vlastní pastorační prostor liturgie hodin. Z vícera stran se ozývají vážné připomínky, týkající se nevyužití daného stavu ke znovuobjevení modlitby posvěcující denní doby a slavení liturgického roku prostředky vlastní lidové zbožnosti. Můžeme se ptát, jak povzbudit Boží lid k nalezení cesty ke společnému slavení liturgie hodin. Liturgie hodin obsahuje základní pilíře teologie křesťanské modlitby. Celý život budeme hledat nejlepší způsob, jak posvětit naši práci modlitbou a jak propojit naši modlitbu s naší prací. Lze vyjít z jednoho předpokladu: liturgie hodin je hluboce zakořeněná v našem pojetí vtělení, které utváří základ pro slavení liturgie vůbec. Zkušenost účasti na tajemství vtělení v denním životě tvoří základní podmínku k tomu, aby Boží lid slavil společně toto tajemství jako formu svého svědectví očekávání jeho dovršení. Vtělení je totiž v liturgii přítomné jako fáze již nastávajícího proměnění světa způsobem, který člověku otevřelo Kristovo zmrtvýchvstání. Je pozoruhodné, jak poskrovnu pronikla liturgie hodin do povědomí věřících. V jejich očích je tato modlitba vnímána jako součást osobní zbožnosti nebo jako oficiální modlitba církve, určená řeholnímu životu v duchu slavného axiomatu sv. Benedikta: Ora et labora. Výslovně je chápána jako modlitba kněžstva a má tento klerikální nádech, když běžně hovoříme například o kněžském breviáři. Ve srovnání s praxí zbožnosti v islámu (rituální modlitba, která se má konat pětkrát denně v určitém čase, je velmi viditelným svědectvím života zbožného muslima) vidíme, jak málo tato modlitba proniká do veřejnosti. Islám až do dnešní doby uchoval něco podstatného z tradice židovské a křesťanské modlitby, totiž myšlenku naléhavosti posvěcovat čas. Navíc si ani často neuvědomuje bohatství, které je zvláště reformou Druhého vatikánského koncilu zpřístupněno celému Božímu lidu v národních jazycích. Délka modlitby je přiměřeně přizpůsobená možnostem dnešního člověka a je co do své struktury velmi vhodně upravena pro modlitbu jednotlivých společenství. Mentálně jsme zcela nasměrováni ke slavení a přijímání eucharistie právě proto, že je vrcholem. Liturgie hodin je cestou k vrcholu, na kterou je pro nás obtížné se každodenně vydat tehdy, když se cíl zdá být vzdálený. Ale právě onen moment čekání na eucharistii, toto v celém společenství církve zesílení našeho hladu po eucharistickém chlebě a zmohutnění naší žízně po Kristově krvi nám nabídnuté při svatém přijímání, je tolik potřebný pro formaci Božího lidu jako lidu, který nejen jde Pánu vstříc, ale který také prožívá jeho přicházení do všedního dne.


Text ke stažení naleznete ZDE.

Foto: Alena Rousová.


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
11.5.2021 Být tentýž ve světě před obrazovkou i za ní, kde mne nikdo nezná
5.5.2021 Méně je více
4.5.2021 Setkání zástupců evropských center spirituality
22.4.2021 Kritéria potřebnosti a užívání
7.4.2021 Ostražitá pozornost k virtuálnímu zprostředkování „vztahovosti“Náš tip


Úmysly Apoštolátu modlitby

Všeobecný úmysl Za finanční svět
Modleme se, aby ti, kdo nesou odpovědnost za finance, spolu s vládami usměrňovali finanční oblast a chránili občany před nástrahami s nimi spojenými.
Národní úmysl Děkujeme za mariánská poutní místa a prosíme, aby na nich lidé skrze Pannu Marii snadno nacházeli cestu ke Kristu.
více »

Nejbližší akce

Zahájení Ignaciánského roku


Jarní setkání pro zájemce o jezuitský řád


Kněžské svěcení Petra Hrušky a Samuela Privary


Evropský Magis 2021


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní obnova s P. Jiřím Pleskačem


Duchovní cvičení pro všechny


Duchovní cvičení pro seniory, vede P. Milan Palkovič


Duchovní cvičení pro všechny


více »

Kalendárium

Svátek sv. Jana Nepomuckého

Památka sv. Ondřeje Boboly


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil