Články / Články Dnes je 2. 12. 2020  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Články

         A     A     A

Nově objevit slavení neděle a svátků

Pondělí, 19.10.2020
Krizová pastorační nabídka 16

Pavel Ambros

Podněty k prohloubenému chápání propojení eucharistického přijímání se životem od P. Pavla Ambrose SJ.


K čemu nás tato krize více přiblížila, je i bližší poznání toho, jak běžně ztotožňujeme slavení eucharistie s přijímáním eucharistie. Jistá současná „lehkost“ podmínek k přijímání eucharistie je pochopitelná, když vezmeme do úvahy pravidlo kyvadla, totiž že jedna extrémní poloha vnitřního postoje k eucharistii v dějinách zbožnosti je překonávána jinou. To, že přijímání eucharistie bylo spojováno v běžné pastorační praxi s nutností se vždy před přijímáním vyzpovídat, vedlo k tomu, že ve zbožnosti Božího lidu se zakořenila představa přijímání eucharistie jako něčeho výjimečného, čeho je běžně člověk schopen mimo klášter jen jednou či dvakrát do roka. Tato tendence byla postupně překonávána praxí, která doporučovala měsíční svatou zpověď, často spojenou se zaslíbeními, která byla vnitřně propojena s úctou k Božskému Srdci Páně. Můžeme hovořit o epochální reformě iniciované sv. Piem X., která nastartovala největší změnu zbožnosti v katolické církvi druhého tisíciletí. Kyvadlo duchovní vnímavosti se dostalo do jiné extrémní polohy, totiž že účast na mši svaté je spojena s přijímání eucharistie bez nároku propojit vnitřní život s rozhodnutími v naší všednosti a každodennosti. Přijímání se stalo znamením plnohodnotné přináležitosti ke společenství církve. Tendence samotná je správná tehdy, když není zároveň opomenuta nutnost osobního morálního nasazení spojená s kvalitou duchovního života, askezí provázanou se skutky tělesného a duchovního milosrdenství, a konečně i s celou oblastí lásky k bližnímu. Kořen možného rizika je nutné hledat ještě jedné v oblasti: ve vyprázdnění obsahu pojmu a události svátku, včetně neděle, jako silné doby milosti, která je člověku darována. Fenomén ztráty svátečnosti je propojen s kulturními proměnami, které stírají rozdíl mezi všedním dnem a svátkem. Svátek je nahrazen zábavou, která proudí k člověku v podobně cílené a pečlivě připravované konzumace značně přebujelého zábavního průmyslu. Situaci pandemie můžeme interpretovat z těchto hledisek i jako test kvality našich katechezí před udělením svátostí (preevangelizace, konverze, katecheze, pastorace svátostmi), test účinnosti postupů vedoucích k uschopnění k životu ze svátostí, test hloubky zakořenění mystagógie v naší pastoraci a zkoušku svědectví dnešní generace křesťanů o jediném Kristově kněžství v církvi zjevné v komplementaritě všeobecného a hierarchického kněžství, kterou máme předat generacím následujícím. Je třeba se ptát, jak propojit hlad po eucharistii s žízní po společenství. Zdá se, že tato otázka je klíčová i pro hledání našeho vnímání a prožívání liturgie. Můžeme se tedy ptát: k jaké formaci našich farností a místních církví máme směřovat, abychom je připravili na budoucí zkoušky, jimiž prochází naše generace čelící pandemii Covid-19.


Text ke stažení naleznete ZDE.

Foto: Emanuel Vittek.


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
27.11.2020 Spát – nebo bdít?
6.11.2020 Čas pandemie – vzácný čas zmoudření?
4.11.2020 Infekce, onemocnění a pocit viny: rozlišování v době „polní nemocnice“
29.10.2020 Možnost ztišení v centru Kolína nad Rýnem
19.10.2020 Bez KřížeNáš tip

Čím dál větší Bůh

Brian O’Leary

Irský jezuita Brian O’Leary vychází z pestré zkušenosti dlouhodobě přednášejícího na různých institutech, ale rovněž ze zkušenosti exercitátora v několika světových centrech spirituality Ignáce z Loyoly. V textu nám ukazuje, jak pomáhá ignaciánská spiritualita odhalovat…..
více »


Úmysly Apoštolátu modlitby

Všeobecný úmysl Život modlitby Národní úmysly Za nenarozené, nechtěné a zneužívané děti – ať na přímluvu sv. Ludmily každého přijímáme s vděčností a úctou k Bohu za dar života.
více »

Nejbližší duchovní akce

Adventní duchovní cvičení pro všechny


Adventní duchovní cvičení pro všechny


Duchovní obnova pro hasiče a členy Matice Svatohostýnské


Adventní duchovní cvičení pro všechny


více »

Kalendárium

Svátek sv. Františka Xaverského


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil