Články / Aktuality Dnes je 2. 12. 2020  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Aktuality

         A     A     A

Tovaryšstvo Ježíšovo v Latinské Americe nově přistupuje ke vzdělávání

Pátek, 20.11.2020
Latinská Amerika. Ve dnech 3. až 7. listopadu se konalo virtuální setkání provinciálů Latinské Ameriky a Karibiku. Zabývali se otázkou, jak by mohlo Tovaryšstvo ještě lépe sloužit lidem v zemích, ve kterých působí. Stejně jako jinde ve světě je i v Latinské Americe Tovaryšstvo známé svojí vzdělávací činností. Provozuje vzdělávací instituce na všech úrovních; můžeme zmínit síť Fe y Alegría (Víra a radost), která vznikla právě v Latinské Americe.


Papež František napsal vlastní rukou dopis přítomným provinciálům, kde je vyzýval, aby se zapojili do paktu o vzdělávání. Vyjádřil jim důvěru, že se s užitkem zúčastní tohoto projektu, který vyzývá ke spolupráci rodiny, vlády a školy. Připomněl, že myšlenka paktu o vzdělávání není nová. Svatý otec věří, že nyní nastal správný čas dát jí nový život. Dodal: „Jistě nejde o otázku jednoduché obnovy, ale o opětovné vytvoření, o navržení cesty osobní a sociální integrace, kde harmonický jazyk mysli, srdce a rukou vyžaduje harmonickou činnost mezi školou, rodinou a vládou.“

Tuto iniciativu představil papež František 15. října během proslovu na Papežské lateránské univerzitě. Uvádíme některé základní myšlenky:

„Vzdělání považujeme za jeden z nejúčinnějších způsobů, jak učinit náš svět a historii lidštějšími. Vzdělání je především záležitostí lásky a odpovědnosti přenášené z jedné generace na druhou.

Výchova jako taková je přirozenou protilátkou proti individualistické kultuře, která se občas zvrhne ve skutečný kult sebe sama a v nadřazenost lhostejnosti.

Dnes je zapotřebí obnoveného závazku ke vzdělávání. Cílem této investice do vzdělávání, založené na síti lidských a otevřených vztahů, je zajistit, aby měl každý přístup ke kvalitnímu vzdělání v souladu s důstojností lidské osoby a naším společným povoláním k bratrství. Je čas dívat se do budoucnosti s odvahou a nadějí. Kéž setrváváme v přesvědčení, že vzdělání v sobě nese semeno naděje: naděje na mír a spravedlnost; naděje na krásu a dobrotu; naděje na sociální harmonii.“

Odpověď na tuto výzvu papeže Františka byla během shromáždění prioritou. Také otec generál, který se zasedání zúčastnil, důrazně vybízel provinciály, aby se k paktu připojili. Řekl jim: „Návrh papeže Františka pochází z hluboké touhy účinně přispívat k přijímání prostředků pro nalezení lepší budoucnosti celého lidstva, budoucnosti plné naděje, postavené na lidském bratrství a harmonii s prostředím.“ Podle otce Sosy má pakt o vzdělávání kořeny v pastoračních zájmech vyjádřených v dokumentech Evangelii Gaudium, Laudato Si' a v poslední době ve Fratelli tutti. Z důvodu celosvětové pandemie je tento pakt ještě důležitější v rámci boje proti „vzdělávací katastrofě“, kterou pandemie způsobuje milionům mladých lidí, kteří ze zdravotních nebo ekonomických důvodů nemohou pokračovat ve studiu.

Tento projekt, dodává otec generál, je zcela v souladu s duchem univerzálních apoštolských preferencí. Zdůraznil také, že zapojení do paktu o vzdělávání není záležitostí pouze „vzdělávacího sektoru“, ale celého Tovaryšstva. Jde o to, aby se Tovaryšstvo přeměnilo v „učebnu globálního vzdělávání“. Všechno, co dělá, může přispět k vytvoření podmínek pro integrální zrání nových generací, takže všechny jezuitské instituce se podle své povahy mohou na tomto paktu podílet.

Otec generál podepsal pakt o vzdělávání za přítomnosti všech provinciálů Latinské Ameriky a Karibiku. Pozval provinciály, aby učinili totéž. Bylo tedy oznámeno, že „Tovaryšstvo Ježíšovo v Latinské Americe a Karibiku podepsalo pakt o vzdělávání“. Všichni jezuité, jejich partneři a díla jsou vyzváni, aby připojili svůj podpis 12. prosince na svátek Panny Marie Guadalupské.


Zdroj/Foto: Světové Tovaryšstvo.

(aro)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
26.11.2020 Vliv pandemie na mezináboženský dialog
16.11.2020 Setkání provinciálů jihoasijské konference
13.10.2020 Myšlenky z homilie otce generála na svátek svatého Františka Borgiáše
23.9.2020 Myšlenky z poselství P. generála haitským jezuitům
11.9.2020 Spolupráce Tovaryšstva Ježíšova a Společenství křesťanského životaNáš tip

Čím dál větší Bůh

Brian O’Leary

Irský jezuita Brian O’Leary vychází z pestré zkušenosti dlouhodobě přednášejícího na různých institutech, ale rovněž ze zkušenosti exercitátora v několika světových centrech spirituality Ignáce z Loyoly. V textu nám ukazuje, jak pomáhá ignaciánská spiritualita odhalovat…..
více »


Úmysly Apoštolátu modlitby

Všeobecný úmysl Život modlitby Národní úmysly Za nenarozené, nechtěné a zneužívané děti – ať na přímluvu sv. Ludmily každého přijímáme s vděčností a úctou k Bohu za dar života.
více »

Nejbližší duchovní akce

Adventní duchovní cvičení pro všechny


Adventní duchovní cvičení pro všechny


Duchovní obnova pro hasiče a členy Matice Svatohostýnské


Adventní duchovní cvičení pro všechny


více »

Kalendárium

Svátek sv. Františka Xaverského


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil