Články / Aktuality Dnes je 27. 2. 2021  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Aktuality

         A     A     A

Vliv pandemie na mezináboženský dialog

Čtvrtek, 26.11.2020
Řím. V týdnu od 16. do 20. listopadu se P. generál Arturo Sosa setkal se svojí radou, aby projednali témata týkající se celého Tovaryšstva.


Jedním z témat byl dopad celosvětové pandemie koronaviru. Tuto část rozhovorů moderoval sekretář pro službu víře P. James Hanvey. Zaměřil se na způsoby reakce velkých náboženství na bezprecedentní situaci, které čelíme. Může pandemie přispět ke sblížení mezi náboženstvími a k posílení mezináboženských vztahů?

První část prezentace P. Hanveyho se opírala o Duchovní cvičení svatého Ignáce a zabývala se pohledem Nejsvětější Trojice na svět v době koronaviru. Zahrnovala i statistické údaje a hledala důsledky pandemie na celý svět. Destabilizace, omezení svobod, prověření důvěryhodnosti veřejných orgánů a vlády, zvýšení technologického dohledu nad lidmi, růst veřejného dluhu - to vše může mít dopad na budoucí generace.

Prezentace otce Hanveyho rovněž zdůraznila nové formy sociálních vazeb, jakož i nové způsoby práce, které vyžadují revizi pracovněprávních předpisů a nutnost reorganizovat sociální prostor, aby se zohlednil svět, kde jsou všichni propojeni. Obecněji řečeno, pandemie nabízí příležitost „probudit se“, lépe spolupracovat. V budoucnu budou hrát důležitější roli mezinárodní organizace, zejména Světová zdravotnická organizace.

Poté se P. James Hanvey zaměřil na reakce různých náboženských tradic na současnou situaci. Zmínil se o návrzích křesťanství, buddhismu, protestantismu, pravoslavného světa, judaismu, islámu, afrických a domorodých náboženských tradic.

Pandemie podpořila vytváření nových společenství modlitby, liturgie a eucharistie. Umožnila využití nových duchovních a morálních zdrojů. Zvýšila povědomí o potřebě sociální a ekologické transformace. Podporuje setkání a usmíření mezi náboženskými tradicemi, protože je jasnější než kdy jindy, že jsme všichni „na jedné lodi“. Vyžaduje uvědomit si ústřední postavení lidské osoby a jejích práv, rovnost všech. Všechny náboženské tradice se s tímto principem ztotožňují, a proto je lze navzájem přiblížit, sjednotit více než kdykoli předtím a prosazovat tuto antropologickou vizi, která má také duchovní rozměr.

Několik citací na závěr:

„Ve jménu rozvoje rostou člověkem způsobené i přírodní katastrofy; společné dobro a domorodé národy jsou největšími oběťmi tohoto procesu. V této souvislosti je úsilí o spravedlnost v podobě různých hnutí stále silnější.“

„Je příliš snadné cítit se bezmocný za vnímaného rozsahu krize. Právě v takových dobách jsou však buddhistické hodnoty všímavosti, soucitu a přijetí nejvíce potřebné.“

„Pandemie celkově silně podporuje ty, kteří se zasazují o změnu životního stylu našich komunit v duchu Laudato Si´; náboženský judaismus se také ubírá tímto směrem.“

„Církev jako ʿpolní nemocniceʾ je také nazývána Samaritánem, což jí umožňuje přiblížit se tolika mužům a ženám, kteří upadli na okraji cesty, přerušit svou cestu, pocítit soucit a starat se o rány lidstva hluboce traumatizovaného dopady koronavirové krize.“


Zdroj/Foto: Světové Tovaryšstvo.

(aro)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
25.2.2021 Otec generál vyzývá k podpoře obyvatel Myanmaru
15.2.2021 Otec Ernesto Santucci SJ vzpomíná na dlouhá léta svého řeholního života
27.1.2021 Otec generál svolal kongregaci prokurátorů
14.1.2021 Jezuité přemýšlejí, jak žít chudobu v dnešní době
8.12.2020 Webinář o nadcházejícím Ignaciánském roceNáš tip

Ignác hledá něco víc

komiks

V jubilejním jezuitském roce zaměřujeme svůj pohled na Ignáce, zakladatele jezuitů. Charakterizuje ho touha vytvářet v životě smysluplné věci – i přes všechny nezodpovězené otázky, pochybnosti a krize – a přitom všem zůstávat v rozhovoru…
více »


Úmysly Apoštolátu modlitby

Všeobecný úmysl Násilí na ženách
Modleme se za ženy, které se staly oběťmi násilí, aby je společnost chránila, brala vážně jejich utrpení a byla ochotna je vyslechnout.
Národní úmysl Děkujeme za dobré zdravotnictví v naší zemi a prosíme za všechny, kdo pečují o potřebné, aby v nich viděli obraz Boží a svou službu jim prokazovali s úctou a láskou.
více »

Nejbližší akce

Záznam z jáhenského svěcení Samuela Privary SJ


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní obnova s P. Jiřím Pleskačem


Duchovní cvičení pro kostelníky a akolyty


Duchovní cvičení v tichu podle sv. Ignáce


ONLINE duchovní cvičení "v běžném životě"


více »

JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil