Články / Názory Dnes je 17. 1. 2021  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Názory

         A     A     A

Spát – nebo bdít?

Pátek, 27.11.2020
Otec Rybář povzbuzuje k ryzosti víry

Jan Rybář

Když jsem pobýval za dávných časů v klášteře, dostávali jsme každý večer téma pro ranní rozjímání. Obvykle jen několik vět z Nového zákona, často pouze jednu větu. Bylo nám zdůrazněno, že evangelium je to nejcennější z Bible a že Kristus Pán také citoval ze Starého zákona obvykle jen jedinou větu, kterou vybral z jinak nezajímavého textu, aby upozornil na potřebu věnovat pozornost každé větě z Bible. Evangelium 1. adventní neděle je také kratičké, ale snažme se z něj vydolovat co nejvíce.

V době ohrožení se v naší církvi zřetelněji ukazují dva druhy katolíků. Ti první, nejpočetnější, jsou věřící, kteří se radují z daru života a chtěli by si jej udržet co nejdéle: prosí za to, aby se jim nic zlého nepřihodilo, to znamená nouze, nemoc, úraz, smrt… Co je čeká po smrti, věčný život, je jim hádankou, ale aspoň pojistkou, že to nebe bude také velkolepé, když už je to někdy velkolepé zde a nyní.

Ta druhá skupina jsou věřící, pro které víra není jen souhrn pravd z Bible, ani systém, který pomáhá ke slušnému prožití daného času, ale je to vztah. Martin Luther řekl, že na čem visí srdce, to je tvůj Bůh (nebo bůžek?). Oni tedy visí srdcem na Kristu. Ať jsem zdravý, nebo nemocný, ať žiji krátce, nebo déle, ať mne chválí, nebo pomlouvají, ať jsem chudý, nebo bohatý, ať jsem zdravý, nebo nemocný, ať na mne přijde těžká zkouška, nebo žádná, ať je kolem mne zmatek, nebo pokoj, JÁ ZNÁM KRISTA! Oni žijí v bezprostředním vědomí jeho přítomnosti. Když je to tak, nic jim nechybí... Takto mezi námi žijíce, nabízejí to i nám, i ostatním. Říká se jim mystici, nebo také „svatí“....


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
29.12.2020 Citáty
23.12.2020 Nad životem svaté Marie Egyptské
16.12.2020 Fungování domu trvalé formace v Polsku
14.12.2020 Svěrákovo přání
6.11.2020 Čas pandemie – vzácný čas zmoudření?Náš tip

Hlubiny Božího Srdce jsou otevřeny dokořán

Michal Altrichter

Čím se zaobíráme, jsme-li spoutáváni slovem koronavir? Jak tento čas a své bytí nahlížíme duchovně? Je naše kulturní povědomí vnitřnější, nebo spíše závislé jen na vnějších možnostech? Nečekají některé knihy už příliš dlouho na jejich přečtení?...
více »


Úmysly Apoštolátu modlitby

Evangelizační úmysl Lidské bratrství
Modleme se, ať je nám dána Pánem milost žít v plném bratrství s bratry a sestrami jiných náboženství, abychom zakusili vzájemnost modlitby a překonávali uzavřenost.
Národní úmysl Děkujeme za sdělovací prostředky a prosíme za odpovědné pracovníky, aby přinášeli pravdivé informace včetně dobrých zpráv.
více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní obnova pro všechny, kteří přijali svátosti církve v dospělosti


Duchovní cvičení pro všechny


Kněžské exercicie


Víkendová duchovní obnova


více »

Kalendárium

Památka jezuitských mučedníků


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil