Články / Články Dnes je 17. 1. 2021  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Články

         A     A     A

Naléhavý modlitební úmysl papeže Františka na měsíc prosinec

Pátek, 11.12.2020
Naléhavý úmysl s komentářem národního ředitele Apoštolátu modlitby P. Pavla Ambrose SJ

Pavel Ambros

Modleme se, abychom zde a nyní objevovali ve znameních jejich význam, Boží lásku.

„Dobře vidíte na náměstí sv. Petra nedávno vztyčený vánoční stromek. Betlém se ještě staví,“ řekl papež František při audienci na druhou neděli adventní (6. prosince 2020). A pokračoval: „V těchto dnech jsou tato dvě vánoční znamení připravována v mnoha domácnostech: pro potěšení dětí, ba i dospělých! Jsou to známky naděje v této zvláště těžké době. Nezůstávejme stát jen u těchto znamení, ale jděme dále až k jejich smyslu, pravému, prvořadému významu, který je nám odhalován. Je jím Ježíš, láska Boží, kterou nám nepřestává zjevovat. Znamení nás vedou až k nekonečné dobrotě, jíž Bůh nechává prozářit celý svět. Neexistuje taková pandemie, nevyskytuje se taková krize, která by mohla toto světlo uhasit. Nechme ho vstoupit do našich srdcí a rozpřáhněme své ruce k těm, kteří to nejvíce potřebují. Bůh se tak znovu zrodí v nás i mezi námi.“

Meditace o světle Vánoc může začít otázkou: Jak se znamení stane cestou k Boží lásce? Proměna se děje stále větším připodobněním se Kristu. Dostává se nám milosti, co, kdy a jak máme konat, abychom nepřehlédli Pána, který jde kolem nás. Kolemjdoucí nejsou jen našimi bližními (potřebují pomoci), ale stanou se našimi blízkými (sdílíme s nimi to, co máme: slovem i činem). To přináší světlo. Světlo má v sobě různé barvy, které objevíme, až když se láme do jednotlivých paprsků. Světlo je u Boha. Když se dostává na rozhraní dvou prostředí, lidského a božského, prochází jím a lomí se do mnoha paprsků. Ukáže se nám spektrum, krása duhy, která v posvátné době adventní odráží do každého srdce nekonečnost Božího narození a zjevení se Boha všem národům. Podobně nekonečné dobro, které je vlito do našeho srdce skrze Ducha, který nám byl dán (Řím 5,5), má v sobě své osobní zabarvení. Můžeme jej vidět v každém jednom blahoslavenství, které odráží některou z částí této Boží dobroty ve třech rovinách: jak ji přijímáme, jak se nám přizpůsobuje a jak ji předáváme druhým. Kdo se nechává proměňovat blahoslavenstvími, stává se znamením, světlem. V záři však je již nemožné oddělit od sebe zdroj, Krista, a jeho působení. K narození Krista do srdce se musíme připravit: proto adventní půst. Na narození Krista si musíme vnitřně zvykat: proto adventní modlitba. K duchovní plodnosti s Kristem musíme dorůstat: proto adventní almužna. Uvidíme světlo světa. Svět má k světlu božskému blíž, než si obvykle umíme připustit.


Více informací o Apoštolátu modlitby naleznete ZDE.

8


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
8.1.2021 Úmysly Apoštolátu modlitby na měsíc leden
3.1.2021 Naléhavý modlitební úmysl papeže Františka na měsíc leden
4.12.2020 Celosvětová síť modlitby s papežem se stává vatikánskou nadací
30.11.2020 Úmysly Apoštolátu modlitby na měsíc prosinec
6.11.2020 Naléhavý modlitební úmysl papeže Františka na měsíc listopadNáš tip

Hlubiny Božího Srdce jsou otevřeny dokořán

Michal Altrichter

Čím se zaobíráme, jsme-li spoutáváni slovem koronavir? Jak tento čas a své bytí nahlížíme duchovně? Je naše kulturní povědomí vnitřnější, nebo spíše závislé jen na vnějších možnostech? Nečekají některé knihy už příliš dlouho na jejich přečtení?...
více »


Úmysly Apoštolátu modlitby

Evangelizační úmysl Lidské bratrství
Modleme se, ať je nám dána Pánem milost žít v plném bratrství s bratry a sestrami jiných náboženství, abychom zakusili vzájemnost modlitby a překonávali uzavřenost.
Národní úmysl Děkujeme za sdělovací prostředky a prosíme za odpovědné pracovníky, aby přinášeli pravdivé informace včetně dobrých zpráv.
více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní obnova pro všechny, kteří přijali svátosti církve v dospělosti


Duchovní cvičení pro všechny


Kněžské exercicie


Víkendová duchovní obnova


více »

Kalendárium

Památka jezuitských mučedníků


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil