Články / Aktuality Dnes je 17. 1. 2021  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Aktuality

         A     A     A

P. Xavier Jeyaraj SJ o lidských právech

Pondělí, 14.12.2020
Při příležitosti Mezinárodního dne lidských práv 10. prosince se P. Xavier Jeyaraj ze Sekretariátu pro sociální spravedlnost a ekologii zamýšlí nad obhajobou lidských práv.


Jako letošní téma tohoto dne bylo vybráno heslo „Lepší zotavování - Postavte se za lidská práva“. Týká se pandemie Covidu-19 a zaměřuje se na potřebu budování lepší budoucnosti, která zajistí práva všech občanů. Během tohoto obtížného a náročného roku jsme, bohužel, byli v mnoha částech světa svědky selhání našich systémů a nesplněných povinností ze strany volených vůdců.

Pandemie odhalila nejen systémové selhání, ale také falešné jistoty, které jsme si v průběhu let vytvořili. Pouze „uznáním důstojnosti každé lidské osoby“, jak říká papež František, „můžeme přispět k znovuzrození univerzální aspirace na bratrství“.

Když byla po druhé světové válce v roce 1945 vytvořena Organizace spojených národů, její vůdci si stanovili za cíl nastolit „mír, důstojnost a rovnost na zdravé planetě“. Dne 10. prosince 1948, kdy Valné shromáždění Organizace spojených národů ratifikovalo Všeobecnou deklaraci lidských práv, uznalo, že bez ohledu na to, kdo jsme, kde žijeme nebo jaká je naše finanční situace, těžíme ze stejných lidských práv: všichni musí respektovat a zacházet s každým člověkem stejně, s důstojností.

Po sedmdesáti dvou letech existence této deklarace je třeba se ptát: pokročili jsme v naplňování našeho závazku, nebo jsme znovu upadli? Udělaly národy kroky směrem od deklarace k odpovědnému plnění z ní plynoucích úkolů?

Ačkoli Organizace spojených národů hrála důležitou roli při řešení mimořádných humanitárních událostí a stanovila si cíle, kterých má být dosaženo v následujících desetiletích, jako je udržitelný rozvoj, zajímalo by mě, zda to nezůstalo nesplněným snem. Studie a údaje jasně ukazují, že se na celém světě vzmáhá nerovnost, chudoba a popírání lidských práv. Stále nacházíme miliony lidí, zejména chudých a zranitelných, jimž jsou upřena základní lidská práva na důstojný život. Ve jménu rozvoje je zranitelným lidem, zejména migrantům, uprchlíkům, domorodým obyvatelům a farmářům, upíráno právo na půdu, vodu, les a živobytí. Zdá se, že každého vedou ekonomické zájmy a zisk.

Mnoho vlád dnes hovoří o národní suverenitě a národních zájmech na úkor lidstva a životního prostředí jako celku. Vlády hlasují o zákonech represivní povahy, které popírají práva jednotlivců a komunit. Pokud někdo v zájmu pomoci chudým zranitelným komunitám hovoří o právech nebo důstojnosti lidí a požaduje od vlád odpovědnost a transparentnost, je jeho svoboda ohrožena. Phil Lynch, ředitel mezinárodní služby pro lidská práva, řekl 20. října, v den sedmdesátého pátého výročí Organizace spojených národů: „Bohužel, některé vlády - znepokojené kritikou - se snaží obhájce lidských práv z rozhovorů vyloučit. Ještě horší je, že některé země, vlády nebo skupiny s mocným vlivem diskreditují osoby, které hájí lidská práva. V některých zemích jsou bity, vězněny, a dokonce zabity.“

Toho jsme svědky v mnoha zemích Střední Ameriky, Středního východu, severní Afriky, východní a jižní Asie. Příkladem je zatčení a uvěznění třiaosmdesátiletého P. Stana Swamyho, který trpí Parkinsonovou chorobou, spolu s mnoha dalšími 9. října v Indii; jsou to ti, kteří stáli za zranitelnými domorodými obyvateli a hovořili ve prospěch jejich práv; ti jsou považováni za nepřátele vlád a národa.

Oslavovat to, co jsme před sedmdesáti dvěma lety teoreticky přijali, je v pořádku. Ale kdy to dokážeme uskutečnit pomocí konkrétních akcí, odpovědnosti a transparentnosti? Dokud Organizace spojených národů zůstane „tygrem bez zubů“ a loutkou v rukou několika mocných národů a vůdců, zůstanou takové oslavy pouhým klamáním většiny národů světa.


Zdroj/Foto: Světové Tovaryšstvo.

(aro)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
8.1.2021 Irská farnost ubytovala rodinu ze Sýrie
30.12.2020 Nabídka neapolského sociálního střediska
28.12.2020 Mezinárodní den migrantů
17.12.2020 Nový nepálský institut usiluje o lepší vzdělávání
15.12.2020 Literární soutěž o imigraciNáš tip

Hlubiny Božího Srdce jsou otevřeny dokořán

Michal Altrichter

Čím se zaobíráme, jsme-li spoutáváni slovem koronavir? Jak tento čas a své bytí nahlížíme duchovně? Je naše kulturní povědomí vnitřnější, nebo spíše závislé jen na vnějších možnostech? Nečekají některé knihy už příliš dlouho na jejich přečtení?...
více »


Úmysly Apoštolátu modlitby

Evangelizační úmysl Lidské bratrství
Modleme se, ať je nám dána Pánem milost žít v plném bratrství s bratry a sestrami jiných náboženství, abychom zakusili vzájemnost modlitby a překonávali uzavřenost.
Národní úmysl Děkujeme za sdělovací prostředky a prosíme za odpovědné pracovníky, aby přinášeli pravdivé informace včetně dobrých zpráv.
více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní obnova pro všechny, kteří přijali svátosti církve v dospělosti


Duchovní cvičení pro všechny


Kněžské exercicie


Víkendová duchovní obnova


více »

Kalendárium

Památka jezuitských mučedníků


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil