Články / Aktuality Dnes je 17. 1. 2021  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Aktuality

         A     A     A

Mezinárodní den migrantů

Pondělí, 28.12.2020
V roce 2000 vyhlásila Organizace spojených národů 18. prosinec Mezinárodním dnem migrantů. Při té příležitosti se nad migrací zamýšlí P. Javier Cortegoso Lobato SJ, který se v rámci Jezuitské konference Latinské Ameriky této oblasti věnuje.


„Migrace bude více než kdykoli předtím hrát klíčovou roli v budoucnosti našeho světa.“
V současné době je však migrace ovlivněna „ztrátou pocitu odpovědnosti za naše bratry a sestry, na níž je založena každá občanská společnost“ (papež František, Fratelli tutti).

Je těžké nepřijmout pravdu skrytou za opakovaným úslovím - „všichni jsme migranti“. I když jsme migraci osobně nezažili, není ničím zvláštním, že naši rodiče, prarodiče nebo sourozenci mají s migrací osobní zkušenosti. Migrace není nový jev, ale její objem v posledních desetiletích exponenciálně vzrostl.

Mnozí migranti nevyužívají migraci jako právo, ale jsou oběťmi, které prchají, aby si zachránily život. Tovaryšstvo Ježíšovo, stejně jako církev, se věnuje lidem v situaci nucené migrace, kteří opustili své komunity z různých vzájemně propojených důvodů.

Migrace nás staví před některé výzvy, kterým je třeba čelit:

Pochopit, že migrace sama o sobě není problémem, ale že žijeme v generalizované krizi lidských práv, která je hlavní příčinou migrace. Problémem je pochopit příčiny, které vyvolávají vyloučení. V našem apoštolátu to znamená stejný závazek k obraně práva migrovat a práva nemigrovat. K tomu musíme pochopit a analyzovat fakta, která vedou k nucené migraci, odsoudit je a navrhnout radikální změny.

Politiky v oblasti migrace jsou stále více restriktivní a odklánějí se od parametrů spravedlnosti. Toto omezení vytváří napětí a ještě větší potřebu migrace. Kráčíme s miliony lidí, kteří prchají hledat budoucnost záchrany a riskují své životy. Státy musí všem těmto lidem zaručit mezinárodní ochranu, a proto musí být flexibilní a kreativní při vytváření alternativ migrace a zajišťování přístupu k právům.

Náš apoštolát musí vyžadovat regulační rámce, které nejen zajistí administrativní regularizaci, ale také aktivně prosazují politiky, které upřednostňují mezinárodní ochranu, plný přístup k právům a přiměřené přijetí a integraci.

Totéž, co požadujeme pro sociální chování, musíme požadovat pro politické chování. Migrační politika se musí nejen odklonit od „partyzánských“ zájmů, ale nelze ji také omezit na zvládnutí humanitárních důsledků nucené migrace. Globální smlouvy z roku 2018 zaznamenaly zásadní prvek: komplexní politiky musí podporovat skutečnou integraci, usnadňovat přijetí migrantů jako sociální zvyk a řešit všechny dimenze migranta jako člověka a jako součást společnosti, která ho vítá.

Integrita znamená pozitivní reakci na možnost žít skutečně společně. Spolehnutí na opravdové komunity, které jsou pohostinné, znamená nejen naučit se přijímat rozmanitost jako bohatství, ale také otevírat se sdílení společných prostorů, podporovat účast, přijímat, že sdílíme prostor rozhodování v našich společnostech. Pohostinství je způsob společného soužití a vytváření bratrských společností. Musíme podporovat kulturu pohostinství vytvářením autentických komunit, které přijímají.

Ve všech kontextech nucené migrace objevujeme také gesta velké solidarity a přijetí; pohostinnost je současná skutečná hodnota. Na všech kontinentech apoštolská díla Tovaryšstva podporují procesy doprovázení a kráčení s vyloučenými. Tyto úkoly umožňují být svědky změn, vidět migranty, kteří jsou schopni uzdravit se ze svých ran a zodpovědně přistoupit k novému životu.

Před čtyřiceti lety vytvořil otec Arrupe důležitý milník v historii Tovaryšstva tím, že jezuity povzbuzoval k obraně, službě a doprovázení uprchlíků. Nezbytným krokem, který Tovaryšstvo dělá zejména v tomto dvacátém prvním století, byť s velkými obtížemi, je závazek k vytváření sítí.

Meziprovinční a další sítě, které spojují dimenze práce, které jsou orientovány misí a pro ni, které vycházejí z působení na územích nejvíce ohrožených nucenou migrací a které uznávají potřebu spojenectví, jsou skutečnou výzvou.

Je důležité a povzbudivé poznávat kroky podniknuté v tomto ohledu ve všech jezuitských konferencích. Ale před námi je ještě dlouhá cesta.


Zdroj/Foto: Světové Tovaryšstvo.

(aro)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
8.1.2021 Irská farnost ubytovala rodinu ze Sýrie
30.12.2020 Nabídka neapolského sociálního střediska
17.12.2020 Nový nepálský institut usiluje o lepší vzdělávání
15.12.2020 Literární soutěž o imigraci
14.12.2020 P. Xavier Jeyaraj SJ o lidských právechNáš tip

Hlubiny Božího Srdce jsou otevřeny dokořán

Michal Altrichter

Čím se zaobíráme, jsme-li spoutáváni slovem koronavir? Jak tento čas a své bytí nahlížíme duchovně? Je naše kulturní povědomí vnitřnější, nebo spíše závislé jen na vnějších možnostech? Nečekají některé knihy už příliš dlouho na jejich přečtení?...
více »


Úmysly Apoštolátu modlitby

Evangelizační úmysl Lidské bratrství
Modleme se, ať je nám dána Pánem milost žít v plném bratrství s bratry a sestrami jiných náboženství, abychom zakusili vzájemnost modlitby a překonávali uzavřenost.
Národní úmysl Děkujeme za sdělovací prostředky a prosíme za odpovědné pracovníky, aby přinášeli pravdivé informace včetně dobrých zpráv.
více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní obnova pro všechny, kteří přijali svátosti církve v dospělosti


Duchovní cvičení pro všechny


Kněžské exercicie


Víkendová duchovní obnova


více »

Kalendárium

Památka jezuitských mučedníků


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil