Články / Názory Dnes je 2. 3. 2021  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Názory

         A     A     A

Abnormalita Boží

Pátek, 8.1.2021
Úvaha otce Rybáře

Jan Rybář

Žijeme teď v době nenormální. Máme čas k úvahám, že vlastně i křesťanství je svým způsobem nenormální, tedy i evangelium, tedy i Bůh. Začíná to zvěstováním: Počneš a porodíš! Normální odpověď Marie by byla: To tedy ne! Nejsem dosud vdaná. Přece ještě nežiji s mužem! - Pastýřům bylo řečeno v noci: Jděte do Betléma! Je to normální, v noci opustit stáda, nechat je bez dozoru, napospas zlodějům? - V Šalomounově chrámě byl nádherný trůn, ale prázdný: Bůh je nezpodobitelný! Co tedy s Vánoci, s narozením Boha v Kristu? Bůh jako dítě? Viděli jste někdy, jak vypadá dítě bezprostředně po opuštění matčina lůna? Víte, k čemu slouží pleny a proč se musí dětem vyměňovat? Pohled do jeslí s krmivem pro zvířata stačí, abychom o Bohu začali smýšlet jinak. Vždyť celý život Ježíše byl abnormální! Např. jeho křest: Jan Křtitel buší tvrdě do hříšníků, to je normální. Ale Ježíš je v zástupu, uprostřed nich, s nimi, vyznávajícími hříchy, vstupuje i on do řeky a také žádá křest! To je normální?! Sám Jan se tomu brání, nechce to, ví, že je to absurdní...

A je v pořádku, abychom my, učedníci Kristovi, žili jen pro blahobyt, dobré jídlo a pití, pro svou práci a zábavu, a nic víc?

V Katolickém týdeníku o tom pěkně píše Kateřina Lachmanová: „Jako křesťané bychom měli mít na ‚nenormální doby’ docela slušnou průpravu…“ To by nás ovšem musel zajímat více řád ducha než řád hmotný (= zázraky, vidění, zjevení, „poselství“, důkazy), totiž řád, o němž se na první pohled zdá, že je nepochopitelný, abnormální, ale právě ta „průprava“ nám pomůže pochopit něco, co je ostatním skryté, nepřijatelné, nenormální, ba absurdní, co je NADpřirozené.


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
11.1.2021 Vánoce na Východě
29.12.2020 Slavnost Narození Páně v kostele svatého Ignáce
1.12.2020 „Anno Domini“
30.12.2019 Vánoční poselství Jezuitské konference evropských provinciálů
25.12.2019 Slavnost Narození Páně v pražském kostele svatého IgnáceNáš tip

Ignác hledá něco víc

komiks

V jubilejním jezuitském roce zaměřujeme svůj pohled na Ignáce, zakladatele jezuitů. Charakterizuje ho touha vytvářet v životě smysluplné věci – i přes všechny nezodpovězené otázky, pochybnosti a krize – a přitom všem zůstávat v rozhovoru…
více »


Úmysly Apoštolátu modlitby

Evangelizační úmysl Svátost smíření
Modleme se, abychom prožívali svátost smíření s obnovenou vroucností a mohli zakoušet nekonečné Boží milosrdenství.
Národní úmysl Děkujeme za dar postní doby a prosíme o požehnané využití darovaného času, abychom poznali, co všechno ke svému štěstí nepotřebujeme a v čem je pravá radost.
více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní obnova s P. Jiřím Pleskačem


Duchovní cvičení pro kostelníky a akolyty


Duchovní cvičení v tichu podle sv. Ignáce


ONLINE duchovní cvičení "v běžném životě"


více »

Kalendárium

Breve Catholicae fidei


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil