Články / Aktuality Dnes je 27. 2. 2021  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Aktuality

         A     A     A

Jezuité na Haiti usilují o spravedlnost

Pátek, 22.1.2021
Haiti. Haitští jezuité vydali prohlášení, ve kterém pojmenovávají příčiny krize v zemi a vyzývají k záchraně Haiti.


„Život s Ježíšem dává poznat Boží solidaritu s lidstvem, zejména s trpícím lidstvem. Otevírá nové horizonty prostřednictvím hodnot sdílení a empatie. Poslání, které dnes dostáváme od Krista, nám dává radikální úkol každodenního vtělování těchto hodnot v náročné realitě našeho světa a uprostřed trpících lidí na Haiti,“
čteme v prohlášení.

V souvislosti s tímto evangelním posláním zaujali jezuité na Haiti postoj k současné haitské krizi. Pětistránkový dokument byl distribuován do médií počátkem ledna.

Prohlášení popisuje dimenze současné krize. Jedná se o sociální krizi, která je globální a hluboká, nikoli cyklická; ovlivňuje všechny vrstvy společnosti. Krize podkopává základy společnosti, protože kolabují veřejné instituce. Vznikají velké nejistoty, protože ozbrojené gangy nejsou trestány. Jde také o politickou krizi, protože političtí vůdci jsou zcela zdiskreditováni. Neprojevují žádnou odvahu; jsou pohodlní, bez kreativity a nedokáží plánovat. Výsledkem je, že stát postupně ztrácí kontrolu nad hybateli společnosti. Tato situace umožňuje návrat k diktatuře, jako tomu bylo v době Françoise Duvaliera. Dále jezuité jmenují ústavní krizi, protože vláda projevuje svou moc vyhláškami, které jsou často v rozporu s ústavou. To vše vede k hospodářské krizi: poklesu výroby, poklesu hrubého domácího produktu a neschopnosti poskytovat vzdělávací a sociální služby moderní společnosti. Nevyhnutelnými důsledky jsou exodus z venkova a zhoršující se chudoba ve městech.

Příčin této situace je mnoho. Tyto jsou hlavní: do očí bijící sociální nerovnost, absence veřejných politik pro integraci občanů, nedostatek empatie a povědomí občanů, hromadění sociální nespravedlnosti a nerespektování základních hodnot, jako je solidarita, respekt vůči životu a životnímu prostředí, podpora společného dobra a pohled nad rámec svých vlastních zájmů.

Podle vyjádření Tovaryšstva na Haiti je rizikem této nouzové situace, že bude přehlédnuto mnohé bohatství, které jistě může přispět k jejímu překonání a opětovnému oživení země. Haiti má obrovský přírodní a kulturní potenciál: bohaté podloží, tisíc sedm set kilometrů pobřeží, mnoho historických a přírodních lokalit a diasporu s více než dvěma miliony obyvatel. V počátcích je zde také občanské hnutí, které je navzdory svým omezením zdrojem naděje pro budování silné demokracie a obnovení právního státu.

Na závěr jezuité vyzývají všechny náboženské síly, aby se spojily na cestě k znovuzrození Haiti v sociální sféře a překonaly rozpory mezi katolíky, protestanty a místními náboženstvími. Vyzývají národní a mezinárodní aktéry, vitální síly země, sociální a politické aktivisty, haitskou diasporu a „statečné obyvatele Haiti“, aby se spojili a zachránili Haiti.


Zdroj/Foto: Světové Tovaryšstvo.

(aro)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
23.2.2021 Světový den sociální spravedlnosti
18.2.2021 Péče o migranty v Bejrútu
10.2.2021 Jezuité v turecké Ankaře
5.2.2021 Následky nedávného zemětřesení v Chorvatsku
28.1.2021 Vzdělávání v jezuitských školách v době pandemieNáš tip

Ignác hledá něco víc

komiks

V jubilejním jezuitském roce zaměřujeme svůj pohled na Ignáce, zakladatele jezuitů. Charakterizuje ho touha vytvářet v životě smysluplné věci – i přes všechny nezodpovězené otázky, pochybnosti a krize – a přitom všem zůstávat v rozhovoru…
více »


Úmysly Apoštolátu modlitby

Všeobecný úmysl Násilí na ženách
Modleme se za ženy, které se staly oběťmi násilí, aby je společnost chránila, brala vážně jejich utrpení a byla ochotna je vyslechnout.
Národní úmysl Děkujeme za dobré zdravotnictví v naší zemi a prosíme za všechny, kdo pečují o potřebné, aby v nich viděli obraz Boží a svou službu jim prokazovali s úctou a láskou.
více »

Nejbližší akce

Záznam z jáhenského svěcení Samuela Privary SJ


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní obnova s P. Jiřím Pleskačem


Duchovní cvičení pro kostelníky a akolyty


Duchovní cvičení v tichu podle sv. Ignáce


ONLINE duchovní cvičení "v běžném životě"


více »

JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil