Články / Aktuality Dnes je 27. 2. 2021  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Aktuality

         A     A     A

Vzdělávání v jezuitských školách v době pandemie

Čtvrtek, 28.1.2021
V době pandemie koronaviru čelí svět vzdělávání velkým výzvám. Ještě před tímto obdobím nebyl v mnoha částech světa zaručen přístup ke vzdělání pro všechny děti, zejména pro dívky. Covid-19 uzavřel mnoho škol a vzájemně izoloval mladé lidi. Na mnoha místech byly vyvinuty programy distančního vzdělávání. Je však zřejmé, že online učení nenahradí osobní kontakt s učitelem a skupinou spolužáků. To platí zejména pro mladé lidi s poruchami učení, u nichž současné podmínky mohou ještě zvýraznit jejich potíže, nebo dokonce zapříčinit odchod ze školy.


Jezuitský časopis America upozornil na tyto nedostatky distančního vzdělávání a zdůraznil, že sociální vztahy jsou důležitou součástí vzdělávacích zkušeností, zejména v raných fázích školní docházky. Stejná publikace se v jiném článku zabývala tím, co nabízejí jezuitské instituce, a to na vysokých školách a univerzitách. Fungování univerzitního kampusu bylo vždy založeno na blízkosti, mezilidských vztazích, individuální nebo skupinové podpoře. Nyní se vyvíjejí virtuální chatovací místnosti, online poradenství, oslavy přes Zoom, a dokonce podněty pro meditaci digitální formou.

Téměř ve všech zemích světa, kde působí Tovaryšstvo Ježíšovo, je často známé především svými vzdělávacími institucemi. Můžeme uvažovat o slavných univerzitách, ale také o velkém počtu středních škol, které nesou jméno svatého Ignáce, Františka Xaverského, Roberta Bellarmina nebo Aloise Gonzagy. Je důležité nezapomenout na sítě škol, které slouží především mladým lidem ze znevýhodněného prostředí, mladým lidem, kteří by se bez přispění jezuitů mohli ocitnout mezi vyloučenými. Známá je síť Fe y Alegría (Víra a radost), která byla spuštěna v Latinské Americe a dále se šíří do dalších částí světa, včetně Afriky. Existují také sítě škol Nativity a Christo Rey, které ve Spojených státech slouží především populaci přistěhovalců.

Inovace v distančním vzdělávání zanechaly stopy ve světě jezuitského vzdělávání: v mnoha zemích došlo k reorganizaci programů, které nabízejí většinu kurzů online. K tomu je vhodný projekt Jezuitské světové vzdělávání, který byl zahájen před několika lety. Jeho cílem je sloužit přímo mladým lidem ze znevýhodněného prostředí. Nabízí program distančního vzdělávání podporovaný osobní pozorností věnovanou studentům a úsilím o zlepšování jejich životních podmínek. Tento projekt je určen mladým lidem v uprchlických táborech. Bylo zjištěno, že s prodlužující se dobou pobytu rodin v táborech se ztratí mnoho šancí, když je dítě nebo mladý člověk po mnoho let zbaven přístupu ke vzdělání. Projekt proto poskytuje přístup k vysoce kvalitnímu vzdělání v mnoha táborech, ale také ve slumech, izolovaných oblastech nebo v krizových podmínkách. Jeho přístup podporuje vytváření vztahů se zaměřením na rozvoj multietnických a mezináboženských skupin.

V rámci třetího Mezinárodního dne vzdělávání 25. ledna vyzývá UNESCO všechny, kdo jsou aktivní v oblasti vzdělávání, aby s novým úsilím zahájili vzdělávání pro stávající „pandemickou“ generaci. UNESCO vyjadřuje, že obtížné okolnosti pandemie musí být využity k rozvoji vzdělávání posílením mezinárodní spolupráce a solidarity, aby se vzdělávání a celoživotní učení staly jádrem procesu obnovy.


Zdroj/Foto: Světové Tovaryšstvo.

(aro)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
23.2.2021 Světový den sociální spravedlnosti
18.2.2021 Péče o migranty v Bejrútu
10.2.2021 Jezuité v turecké Ankaře
5.2.2021 Následky nedávného zemětřesení v Chorvatsku
22.1.2021 Jezuité na Haiti usilují o spravedlnostNáš tip

Ignác hledá něco víc

komiks

V jubilejním jezuitském roce zaměřujeme svůj pohled na Ignáce, zakladatele jezuitů. Charakterizuje ho touha vytvářet v životě smysluplné věci – i přes všechny nezodpovězené otázky, pochybnosti a krize – a přitom všem zůstávat v rozhovoru…
více »


Úmysly Apoštolátu modlitby

Všeobecný úmysl Násilí na ženách
Modleme se za ženy, které se staly oběťmi násilí, aby je společnost chránila, brala vážně jejich utrpení a byla ochotna je vyslechnout.
Národní úmysl Děkujeme za dobré zdravotnictví v naší zemi a prosíme za všechny, kdo pečují o potřebné, aby v nich viděli obraz Boží a svou službu jim prokazovali s úctou a láskou.
více »

Nejbližší akce

Záznam z jáhenského svěcení Samuela Privary SJ


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní obnova s P. Jiřím Pleskačem


Duchovní cvičení pro kostelníky a akolyty


Duchovní cvičení v tichu podle sv. Ignáce


ONLINE duchovní cvičení "v běžném životě"


více »

JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil