Články / Rozhovory Dnes je 25. 6. 2022  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Rozhovory

         A     A     A

Budování církve v Kambodži

Pondělí, 21.6.2021
Rozhovor s P. Enriquem Figaredem SJ

Alena Rousová

Řím. Na generální kurii Tovaryšstva Ježíšova v Římě zavítal P. Enrique Figaredo, který působí v kambodžském Battambangu. Z rozhovoru s ním je patrná vitalita a smysl pro službu, které překonávají všechny zkoušky, které kambodžský lid zažil a zažívá od doby genocidy Rudých Khmerů (1975–1979).


Co vás přivedlo do Kambodže?

Byla to otázka uprchlíků. Jako jezuita jsem předložil svůj sen pracovat s uprchlíky a provinciál mě poslal do Jezuitské služby uprchlíkům. Tam jsem byl přidělen do jihovýchodní Asie a byl jsem požádán, abych v Kambodži pomáhal postiženým lidem, obětem nášlapných min, a žil s nimi v uprchlických táborech. Zamiloval jsem si ty lidi. Později jsem pomohl v Kambodži otevřít jezuitskou misii. A tam jsem stále, třicet pět let, šťastný, že tam mohu sdílet svůj život s lidmi.

Jste „apoštolský prefekt“?

Dalo by se říci, že v Kambodži je církev stále ještě „v plenkách“. Působí zde tři církevní uskupení, což jsou tři teritoria misie: vikariát a dvě prefektury. Jsem jakýmsi „vylepšeným knězem“. Mám odpovědnost biskupa diecéze, ale v uskupení, které tento status nemá: apoštolská prefektura Battambang. Mým úkolem je pomáhat jasněji vnímat přítomnost Pána prostřednictvím služby, pozornosti křesťanským komunitám a celé populaci. Protože se ve skutečnosti považuji za apoštolského prefekta všech, nejen katolíků.

Váš pektorál je poněkud poutavý ...

Můj náprsní kříž se trochu liší od mnoha jiných. Kristus, kterého mám, je zmrzačený Kristus, který nám říká tři věci. Tomuto Kristu chybí noha, protože k nám mluví o nášlapných minách, které zničily nohy tolika lidem. To znamená, že Ježíš Kristus, náš Pán, se ztotožňuje s utrpením postižených lidí. S tímto Kristem chceme také ukázat, že utrpení postižených je spojeno s utrpením Krista, kterým zachránil svět. A třetí význam je, že Pánovo mystické tělo je neúplné, protože mu něco chybí, chybí mu noha kvůli nedostatku porozumění, kvůli nedostatku poznání Boží lásky. Naším posláním je dotvořit tohoto zmrzačeného Krista.

Co můžete říct o kambodžských lidech?

Utrpení kambodžského lidu od doby genocidy stále přetrvává. Toto utrpení se předává z generace na generaci. Existuje mnoho starších lidí, jejichž psychika byla ovlivněna, a to se přeneslo na jejich děti, na jejich příbuzné. Díky Bohu, kambodžská mládež již nyní hledí do budoucnosti očima naděje a se smyslem pro pokrok a spravedlnost. Ale stopy utrpení režimu Pol Pota jsou velmi choulostivé téma, což musíme vzít v úvahu, když pracujeme, když doprovázíme. Musíme rozvíjet naše pastorační projekty se zvláštní citlivostí, protože pracujeme se zraněnými lidmi, a jejich rány ještě nejsou uzdraveny.

Jak působí jezuité v této zemi?

Je nás asi dvacet pět jezuitů devíti národností, většinou Asiaté: Korejci, Indové, Filipínci, Indonésané, Vietnamci, Thajci... a já, Španěl. Jsou mladí a velmi angažovaní, velmi dynamičtí, velmi blízcí lidem. Naše služby nás přibližují lidem. Kontext Kambodže je velmi jednoduchý v tom smyslu, že chudí se nacházejí všude a není těžké se s nimi setkat. Takže máme vzdělávací projekty; hodně pracujeme v oblasti vzdělávání, a to jak obecného vzdělávání, tak vzdělávání lidí s mentálním a tělesným postižením. Máme také projekty zemědělské výroby i projekty, které mají důležitý rozměr Laudato Si‘, péče o stvoření.

V mé prefektuře Battambang máme také projekty v oblasti zdraví a hygieny, včetně lékařských misí na venkově, které jsou velmi cenné. Pro mladé lidi máme programy na podporu hodnot, duchovního rozvoje a vedení. Snažíme se podporovat vedení zdola, jednoduché zapojení do komunit. To je to, co nabízíme mladým lidem.

Kde najdete energii pro svůj dlouhodobý misijní úkol?

Především ve vnímání, že jsme svědky Pánova života uprostřed jeho prostého lidu; být s ním a sloužit mu. Ale také nás velmi inspiruje papež František, který nás povzbuzuje, abychom byli kreativní a dynamičtí, když přicházíme k lidem, a přinášeli jim láskyplnou přítomnost Krista a církve. Papež se také zasazuje o synodální charakter církve, který podporuje paradigmata, která jsou ve prospěch našeho způsobu budování církve v Kambodži a dávají nám naději. A pak z jezuitského hlediska nás stimulují univerzální apoštolské preference: jsou to způsoby, jak vidět a dělat to, co můžeme uskutečnit ve všech našich službách.

Tak vypadá místo, kde se v tomto malém koutě světa pokoušíme projevit Pánovu přítomnost; Pána, který se o nás neustále stará a říká nám: „Vyjdi!“


Zdroj/Foto: Světové Tovaryšstvo.


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
11.5.2022 Sté výročí mise v Rusku
26.4.2021 Tovaryšstvo Ježíšovo působí v Mikronésii již sto let
15.3.2021 Pozastavení patentové ochrany na vakcíny proti koronaviru
22.6.2020 Misie pod palmami
24.10.2019 Křížová cesta za AmazoniiIgnaciánský rok
20.5.2021-31.7.2022
Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže Za rodiny
Modleme se za křesťanské rodiny po celém světě, aby skrze konkrétní skutky prožívaly nezištnou lásku a posvěcovaly se v každodenním životě.
Národní úmysl Za nově vysvěcené kněze
Modleme se za nově vysvěcené kněze, aby byli stateční a věrní a stále úžeji se spojovali s Kristem Veleknězem.
více »

Nejbližší akce

Kněžské svěcení Jiřího Hebrona SJ a Václava Novotného SJ


Primice novokněží V. Novotného SJ a J. Hebrona SJ


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní cvičení pro řeholní sestry


Duchovní cvičení v tichu podle sv. Ignáce


Duchovní cvičení pro všechny


Duchovní cvičení pro lékaře a zdravotníky


více »

Kalendárium

Památka pěti jezuitských světců

Jezuité šiřiteli úcty k Božskému Srdci


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil