Články / Aktuality Dnes je 15. 12. 2018  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek
Aktuality

         A     A     A

Další ročník rytířských táborů se úspěšně rozběhl

Pátek, 12.7.2013
Budkovice. Celkem šest turnusů rytířských táborů proběhne letos od 29. června do 20. srpna v Budkovicích nedaleko Brna. Přestože se čeští jezuité rozhodli pro velký zájem zvýšit oproti minulým ročníkům počet táborů, podařilo se je zaplnit zájemci z celé republiky.


Organizátoři však upozorňují na to, že v době od 13. května do 31. října 2013 je z důvodu rekonstrukce uzavřena silnice II/152 z Ivančic do Polánky. Objížďka je možná z Ivančic přes Řeznovice a Polánku. Cestu je možné si zkrátit odbočením na konci Ivančic–Alexovic na upravenou polní cestu vedoucí přímo do Budkovic.

Mladí účastníci se i tento rok vydají do středověku a prožijí dobu rytířských ctností, chrabrých činů ve službě krále a k Boží chvále. "Vrátí se tak do časů, kdy slavní rytíři křížili své meče na bitevních polích, v lesích při chytání lapků, nebo na kolbištích pro čest dámy svého srdce," dodávají pořadatelé.

Dobové stany a kostýmy, meče, přilby, zbroje i historické vybavení tábora, to vše má jen umocnit dojem z tohoto výletu do snů a fantazie. Chybět nebude ani celotáborová hra se středověkou tématikou. Ani o další hry a překvapení není nikdy nouze.

Turnusy jsou dvojího druhu. Jedny jsou určeny pro "panoše", kteří se teprve chtějí stát rytíři. Druhé pro "veterány". Ti už musí mít za sebou minimálně jeden tábor a pasování na rytíře, kterým se ostatně člověk může stát jen jednou.

Na táborech pro nováčky je pro účastníky připravena nejstarší celotáborová hra. Jejím hlavním cílem je projít úspěšně zkouškou, aby se člověk mohl stát rytířem. Ta je zaměřená jak na vědomosti z oblasti bohovědy, heraldiky, historie či ranhojičství, tak také na různé dovednosti jako je bojové umění nebo orientace v terénu. Budoucí rytíři musí prokázat i ctnosti statečnosti a vytrvalosti.

Celkem devět zkoušek je možné absolvovat na první, druhý nebo třetí stupeň. Nejvyššího stupně ovšem není tak snadné dosáhnout a tak na "Rytíře ochránce Božího hrobu" mohou být pasováni jen ti nejlepší. I veteráni si přijdou na své a už nyní se mohou těšit na pestrý program.


Více informací www.jesuit.cz/tabory

(red)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
6.8.2018 Čeští novicové se zúčastnili rytířského tábora v Budkovicích
24.8.2011 Skončily letošní rytířské tábory
24.8.2010 U Brna se opět konaly středověké tábory
4.12.2007 Pracovní setkání českého a slovenského provinciála
27.8.2007 Jak se stát jezuitou pro dnešní Evropu?Novinka z Refugia

Dějiny filosofie IV.

Od Descarta k Leibnizovi

Frederick Copleston

Čtvrtý díl jedenáctisvazkových Dějin filosofie jezuity Frederica Coplestona s podtitulem Od Descarta k Leibnizovi se zabývá racionálními systémy filosofie v kontinentální Evropě v období před Kantem. Autor, dlouholetý vyučující v Římě a hostující profesor na jiných univerzitách (USA, Německo aj.), se těší ve vědeckém světě mimořádné oblibě. Jeho text zohledňuje jak vlastní životopis pojednávaného filosofa, tak i analýzu díla a odkazu…
více »Úmysly Apoštolátu modlitby

Evangelizační úmysl: Ve službě předávání víry
Aby všichni, kdo slouží při předávání víry aktivně, v dialogu se světem kultury nacházeli jazyk vhodný pro naši dobu.
Národní úmysl: Aby křesťané pěstovali ve svém srdci hlubokou touhu po živém Bohu (srv. Žl 63/62).
více »

Nejbližší akce

Adventní dny víry


Magis Panama 2019


více »

Nejbližší duchovní akce

Ignaciánské exercicie: 4. týden


Adventní duchovní obnova s filmem


Duchovní cvičení pro mládež JERICHO


Filmové exercicie


více »

Kalendárium

Památka sv. Petra Kanisia


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil