Články / Rozhovory Dnes je 3. 6. 2023  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Rozhovory

         A     A     A

Jezuité v Austrálii se nechávají vést apoštolskými preferencemi

Pondělí, 11.4.2022
Rozhovor s australským provinciálem P. Dominicem Quyenem Vu

Alena Rousová

Rozhovor s australským provinciálem P. Dominicem Quyenem Vu při jeho návštěvě římské kurie.


Quyene, jste provinciálem australské provincie již více než rok. Svou úlohu jste musel začít během pandemie Covidu-19. Jaké z toho plynou výzvy?

Melbourne má nejvyšší počet dní na světě strávených v lockdownu, takže jsem považován za covidového provinciála. Bylo to pro mě docela náročné, protože jsem nastupoval do úřadu během pandemických omezení a nemohl jsem chodit do provinční kanceláře, natož navštěvovat apoštolská díla a lidi. Nesměli jsme opustit své domovy kromě nákupu jídla a hodinové tělesné aktivity v okruhu pěti kilometrů.

Mohl byste nám několika slovy načrtnout „portrét“ vaší provincie? Jaká jsou vaše hlavní díla a do jaké míry jsou v souladu s univerzálními apoštolskými preferencemi?

V australské provincii je 103 jezuitů s 93 kněžími, 4 bratry, 5 scholastiky a 1 novicem. Průměrný věk provincie je 69 let. Naše provincie zahrnuje Austrálii a Nový Zéland; máme pouze jednoho jezuitu působícího v diecézi Hamilton na Novém Zélandu. Naše hlavní služby jsou: vzdělávání, spiritualita, sociální apoštolát a farní pastorace. Všechna díla naší provincie jsou propojena s univerzálními apoštolskými preferencemi. Naše zkušenost je taková, že modlitba a naše lidská zranitelnost před Bohem jsou základním stavebním prvkem pro ostatní v provincii. Ve všech našich dílech a preferencích jsme dali přednost ignaciánské spiritualitě.

Co byste řekl, že je hlavní charakteristikou vaší provincie? Čím je australská provincie jedinečná?

Péče o vyloučené a naslouchání zejména hlasům našich domorodých obyvatel bylo v posledních letech naším zájmem. Již několik let iniciujeme projekt, který se snaží smířit historické odmítnutí domorodých obyvatel a těch, kdo hledají azyl, v duchu uznání, spravedlnosti a pohostinnosti. Vzdělávání a spolupráce s laiky byly v posledních dvaceti letech výrazným rysem naší provincie. Naši laičtí členové ve vedení děl přinášejí do našeho poslání rozmanitost zkušeností, řadu dovedností v oblasti řízení a vyváženost pohlaví. Většinu našich klíčových děl řídí laičtí spolupracovníci.

Na co jste jako provinciál po roce ve své roli hrdý?

Musím říci, že jsem hrdý na naši provincii, protože navzdory nevelkému počtu jezuitů působíme ve více než třiceti různých dílech spolu s osmnácti sty muži a ženami, kteří sdílejí ignaciánskou vizi služby víře a podpoře spravedlnosti v australské provincii. Většina našich jezuitských společníků je stále velmi aktivní, i když již překročili důchodový věk.

Co je dnes pro jezuity v australské provincii nejnáročnější?

Chybí nám personál, zejména mladší jezuité, kteří by mohli přispět k počtu děl v naší provincii.

Na osobní a duchovní úrovni – jaká jsou vaše očekávání, vaše sny, vaše naděje, že poselství evangelia bude mít skrze práci Tovaryšstva Ježíšova v Austrálii v příštích několika letech vliv?

Mou nadějí a snem je pokračovat v práci na Božím díle a přispívat církvi v Austrálii v oblasti spirituality a také služby chudým a vyloučeným v naší společnosti. Posláním prvních společníků a svatého Ignáce bylo zachraňovat duše a sloužit Bohu prostřednictvím druhých. Australská provincie bude tedy i nadále s radostí a láskou plnit Boží poslání v dnešní společnosti a přinášet dobrou zprávu těm, kdo trpí hmotnou nebo duchovní chudobou.


Zdroj/Foto: jesuits.global.


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
30.5.2023 Kongregace prokurátorů dospěla k závěru
14.5.2023 Proběhlo sympozium středoevropské jezuitské provincie
11.5.2023 Kongregace prokurátorů začala exerciciemi
2.5.2023 V Loyole se v květnu koná kongregace prokurátorů
19.4.2023 Noviciát v Birminghamu hostil otce generálaNáš tip

Breviář

Kompletní online verze jezuitského breviáře v češtině

Na webu breviar.cz nyní můžete najít kompletní online verzi jezuitského breviáře v češtině. Ve spodní části stránky vyberte v roletce možnost „s vlastními texty jezuitského řádu (SJ)“ a stiskněte tlačítko „Potvrdit“.

Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže
Za zrušení mučení
Modleme se, aby se mezinárodní společenství zavázalo ke konkrétním krokům k vymýcení mučení a zajistilo podporu obětem a jejich rodinám.

Národní úmysl
Za biřmovance
Modleme se za ty, kdo letos přijímají svátost biřmování, aby se stali šiřiteli radostné zvěsti.

více »

Nejbližší akce

Jakub Žákavec přijme kněžské svěcení


Absolventský Velehrad 2023


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní cvičení pro řeholní sestry


Duchovní cvičení pro všechny


Duchovní cvičení pro lékaře a zdravotníky


Duchovní obnova pro zrakově postižené a jejich příznivce


více »

Kalendárium

Úmrtí Floriana J. Bahra

Památka sv. Josefa de Anchieta


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil