Články / Rozhovory Dnes je 15. 8. 2022  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Rozhovory

         A     A     A

Jezuité v Austrálii se nechávají vést apoštolskými preferencemi

Pondělí, 11.4.2022
Rozhovor s australským provinciálem P. Dominicem Quyenem Vu

Alena Rousová

Rozhovor s australským provinciálem P. Dominicem Quyenem Vu při jeho návštěvě římské kurie.


Quyene, jste provinciálem australské provincie již více než rok. Svou úlohu jste musel začít během pandemie Covidu-19. Jaké z toho plynou výzvy?

Melbourne má nejvyšší počet dní na světě strávených v lockdownu, takže jsem považován za covidového provinciála. Bylo to pro mě docela náročné, protože jsem nastupoval do úřadu během pandemických omezení a nemohl jsem chodit do provinční kanceláře, natož navštěvovat apoštolská díla a lidi. Nesměli jsme opustit své domovy kromě nákupu jídla a hodinové tělesné aktivity v okruhu pěti kilometrů.

Mohl byste nám několika slovy načrtnout „portrét“ vaší provincie? Jaká jsou vaše hlavní díla a do jaké míry jsou v souladu s univerzálními apoštolskými preferencemi?

V australské provincii je 103 jezuitů s 93 kněžími, 4 bratry, 5 scholastiky a 1 novicem. Průměrný věk provincie je 69 let. Naše provincie zahrnuje Austrálii a Nový Zéland; máme pouze jednoho jezuitu působícího v diecézi Hamilton na Novém Zélandu. Naše hlavní služby jsou: vzdělávání, spiritualita, sociální apoštolát a farní pastorace. Všechna díla naší provincie jsou propojena s univerzálními apoštolskými preferencemi. Naše zkušenost je taková, že modlitba a naše lidská zranitelnost před Bohem jsou základním stavebním prvkem pro ostatní v provincii. Ve všech našich dílech a preferencích jsme dali přednost ignaciánské spiritualitě.

Co byste řekl, že je hlavní charakteristikou vaší provincie? Čím je australská provincie jedinečná?

Péče o vyloučené a naslouchání zejména hlasům našich domorodých obyvatel bylo v posledních letech naším zájmem. Již několik let iniciujeme projekt, který se snaží smířit historické odmítnutí domorodých obyvatel a těch, kdo hledají azyl, v duchu uznání, spravedlnosti a pohostinnosti. Vzdělávání a spolupráce s laiky byly v posledních dvaceti letech výrazným rysem naší provincie. Naši laičtí členové ve vedení děl přinášejí do našeho poslání rozmanitost zkušeností, řadu dovedností v oblasti řízení a vyváženost pohlaví. Většinu našich klíčových děl řídí laičtí spolupracovníci.

Na co jste jako provinciál po roce ve své roli hrdý?

Musím říci, že jsem hrdý na naši provincii, protože navzdory nevelkému počtu jezuitů působíme ve více než třiceti různých dílech spolu s osmnácti sty muži a ženami, kteří sdílejí ignaciánskou vizi služby víře a podpoře spravedlnosti v australské provincii. Většina našich jezuitských společníků je stále velmi aktivní, i když již překročili důchodový věk.

Co je dnes pro jezuity v australské provincii nejnáročnější?

Chybí nám personál, zejména mladší jezuité, kteří by mohli přispět k počtu děl v naší provincii.

Na osobní a duchovní úrovni – jaká jsou vaše očekávání, vaše sny, vaše naděje, že poselství evangelia bude mít skrze práci Tovaryšstva Ježíšova v Austrálii v příštích několika letech vliv?

Mou nadějí a snem je pokračovat v práci na Božím díle a přispívat církvi v Austrálii v oblasti spirituality a také služby chudým a vyloučeným v naší společnosti. Posláním prvních společníků a svatého Ignáce bylo zachraňovat duše a sloužit Bohu prostřednictvím druhých. Australská provincie bude tedy i nadále s radostí a láskou plnit Boží poslání v dnešní společnosti a přinášet dobrou zprávu těm, kdo trpí hmotnou nebo duchovní chudobou.


Zdroj/Foto: jesuits.global.


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
13.7.2022 Jezuitský příspěvek k synodálnímu procesu
25.5.2022 Srí Lanka prožívá vážnou ekonomickou a politickou krizi
4.5.2022 Setkání mladých francouzských jezuitů
4.4.2022 Pro jezuity ve východní Africe jsou výzvy požehnáním
29.3.2022 Tovaryšstvo Ježíšovo v číslechNáš tip

S vámi jsem křesťan, pro vás jsem biskup

Pavel Ambros

Čekání na příchod nového biskupa je požehnaným časem. Úloha Božího lidu je nenahraditelná. Kniha předkládá množství podnětů k modlitbě a meditaci nad procesem hledání, jmenování a uvedení biskupa do úřadu. Čtenář se dozví více „ze zákulisí volby“…
více »Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže Za malé a střední podnikatele
Modleme se, aby malí a střední podnikatelé, vážně zasažení hospodářskou a sociální krizí, našli prostředky nezbytné k pokračování svého podnikání ve službách okolí, ve kterém žijí.
Národní úmysl Za lidi na dovolených
Modleme se za všechny, kteří se vydávají na cesty za poznáním a rekreací, aby Boha nalezli v kráse přírody i vznešenosti umění.
více »

Nejbližší akce

Pouť spolupracovníků a přátel jezuitů


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní cvičení, vede Mons. Pavel Posád


Liturgické exercicie pro kněze


Duchovní cvičení pro řeholní sestry všech řádů a kongregací


Duchovní cvičení pro všechny


více »

Kalendárium

Xaver v Japonsku

První sliby na Montmartru

Generál Ricci vězněm v Andělském hradě

Památka sv. Alberta Hurtada


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil