Články / Články Dnes je 27. 5. 2022  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Články

         A     A     A

Příprava na velikonoční svátky a jejich slavení (2. část)

Pátek, 15.4.2022
Liturgii Velkého pátku přibližuje P. Pavel Ambros SJ

Pavel Ambros

Velký pátek – zůstaňte, setrvejte, neodcházejte

Oltář je zcela obnažený, bez kříže, bez svící a bez pláten. Velký pátek: křížová cesta, cesta, na které Kristus potkává svědky oslavy svého utrpení Páně. Setrvejte se mnou. To byla výzva, s níž zápasili i učedníci: po Ježíšově zatčení v Getsemanské zahradě utekli. Liturgii Velkého pátku neslavíme mší svatou. Hostie, které přijímáme při svatém přijímání, byly posvěceny v noci na Zelený čtvrtek. Je to slavnostní den, den půstu a zdrženlivosti, jak předpisuje církev. Připomíná Ježíšovo umučení a smrt a pochmurná nálada bohoslužby tomu odpovídá. Bohoslužba začíná a končí v tichu. Vstupují kněží a jejich prvním úkonem je pokleknutí vleže (prostrace) před oltářem, čímž vyjadřují zármutek a bolest církve. Lidé pokleknou.

Když znovu slyšíme o utrpení našeho Pána Ježíše Krista, připomínáme si, čím Ježíš pro nás dobrovolně a z lásky prošel. Ignác by nás na tomto místě chtěl požádat, abychom byli s Ježíšem v jeho utrpení, abychom ho nebrali na sebe, ale abychom mu byli v jeho úzkosti plně přítomni. Abychom byli s ním. Křížová cesta nabízí příklad toho, co to znamená: Veronika uprostřed Ježíšovy dlouhé cesty na Kalvárii vystoupila z davu a vykonala laskavý skutek jako odpověď na jeho utrpení. Udělali jste to někdy pro někoho? Pokud ano, jak?

Když se modlíme přímluvy skutečně univerzální, jak nám byly předány tradicí a vyjadřují naše modlitby za všechny lidi a potřeby našeho světa, připomínáme si, že Kristovo utrpení zahrnuje nejen vás nebo mě, ale celé stvoření. Naznačují všeobecnou moc a sílu Kristova umučení, neboť on visel na kříži za spásu celého světa.

Když uctíváme kříž a projevujeme svou lásku k tomu, který nás tolik miloval, až za nás zemřel, připomínáme si mnoho způsobů, jakými Ježíš trpí i dnes, a to prostřednictvím lidí, které známe, lidí, které neznáme, a celého přirozeného světa. Dnes se díváme nejen na kříž, ale na Kristovo zmučené tělo. Můžeme jej vidět na Ukrajině: skutečné, zmučené Kristovo tělo. Vzpomeňme na kříž vyrobený ze dřeva lodí, na nichž se přepravovali lidé prchající před konflikty, chudobou, ekologickými krizemi a zneužíváním moci, lodí, které se potopily na cestě do bezpečí. Stojíme vždy znovu u paty současných křížů. Když letos prožíváme Velký pátek, vzpomeňte si na současné kříže, o kterých víte. Dokážete být přítomni s Ježíšem u jejich nohou jako Maria a ženy? Můžete být Ježíšovým milovaným učedníkem a být kanálem naděje, lásky a milosrdenství ve své vesnici, městě či městečku?

Rovněž následující den, Bílá sobota, je dnem, kdy zůstáváme. Je dnem ztišení, dnem u hrobu. Ježíš je mrtev; ten, který nás miloval až k smrti, odešel. Ignác nás vyzývá, abychom tento den strávili s Marií, Ježíšovou Matkou, abychom s ní byli v tomto čase; abychom využili všech svých smyslů a prožili, jaký byl tento den pro ni, než se se západem slunce přesuneme do času velké radosti.


Foto: Alena Rousová.


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
27.5.2022 Právo na strom života
20.5.2022 Nyní je Pánova přítomnost všude
18.5.2022 Přednáška P. Keitha Pecklerse SJ „Liturgie a město“
13.5.2022 Bůh přebývá v lidství
6.5.2022 Nesčetné množství svatýchIgnaciánský rok
20.5.2021-31.7.2022
Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže Za víru mladých
Modleme se za mladé lidi, povolané k plnosti života, aby v Marii nacházeli vzor naslouchání, hloubky rozlišování, odvahy víry a odhodlání ke službě.
Národní úmysl Za dobrovolníky ve farnostech
Modleme se za všechny, kteří přispívají k životu farností, aby je Bůh posiloval a dával jim radost ze služby.
více »

Nejbližší akce

Třetí česko-slovenská víkendovka pro zájemce o jezuitský řád


Přednáška P. Keitha Pecklerse SJ „Liturgie a město“


Vzpomínkové setkání na P. Jana Rybáře SJ


Kněžské svěcení Jiřího Hebrona SJ a Václava Novotného SJ


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní cvičení pro seniory


Duchovní cvičení pro řeholní sestry


Duchovní cvičení v tichu podle sv. Ignáce


Duchovní cvičení pro všechny


více »

Kalendárium

Návrat jezuitů do Prahy


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil