Články / Články Dnes je 15. 8. 2022  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Články

         A     A     A

Příprava na velikonoční svátky a jejich slavení (2. část)

Pátek, 15.4.2022
Liturgii Velkého pátku přibližuje P. Pavel Ambros SJ

Pavel Ambros

Velký pátek – zůstaňte, setrvejte, neodcházejte

Oltář je zcela obnažený, bez kříže, bez svící a bez pláten. Velký pátek: křížová cesta, cesta, na které Kristus potkává svědky oslavy svého utrpení Páně. Setrvejte se mnou. To byla výzva, s níž zápasili i učedníci: po Ježíšově zatčení v Getsemanské zahradě utekli. Liturgii Velkého pátku neslavíme mší svatou. Hostie, které přijímáme při svatém přijímání, byly posvěceny v noci na Zelený čtvrtek. Je to slavnostní den, den půstu a zdrženlivosti, jak předpisuje církev. Připomíná Ježíšovo umučení a smrt a pochmurná nálada bohoslužby tomu odpovídá. Bohoslužba začíná a končí v tichu. Vstupují kněží a jejich prvním úkonem je pokleknutí vleže (prostrace) před oltářem, čímž vyjadřují zármutek a bolest církve. Lidé pokleknou.

Když znovu slyšíme o utrpení našeho Pána Ježíše Krista, připomínáme si, čím Ježíš pro nás dobrovolně a z lásky prošel. Ignác by nás na tomto místě chtěl požádat, abychom byli s Ježíšem v jeho utrpení, abychom ho nebrali na sebe, ale abychom mu byli v jeho úzkosti plně přítomni. Abychom byli s ním. Křížová cesta nabízí příklad toho, co to znamená: Veronika uprostřed Ježíšovy dlouhé cesty na Kalvárii vystoupila z davu a vykonala laskavý skutek jako odpověď na jeho utrpení. Udělali jste to někdy pro někoho? Pokud ano, jak?

Když se modlíme přímluvy skutečně univerzální, jak nám byly předány tradicí a vyjadřují naše modlitby za všechny lidi a potřeby našeho světa, připomínáme si, že Kristovo utrpení zahrnuje nejen vás nebo mě, ale celé stvoření. Naznačují všeobecnou moc a sílu Kristova umučení, neboť on visel na kříži za spásu celého světa.

Když uctíváme kříž a projevujeme svou lásku k tomu, který nás tolik miloval, až za nás zemřel, připomínáme si mnoho způsobů, jakými Ježíš trpí i dnes, a to prostřednictvím lidí, které známe, lidí, které neznáme, a celého přirozeného světa. Dnes se díváme nejen na kříž, ale na Kristovo zmučené tělo. Můžeme jej vidět na Ukrajině: skutečné, zmučené Kristovo tělo. Vzpomeňme na kříž vyrobený ze dřeva lodí, na nichž se přepravovali lidé prchající před konflikty, chudobou, ekologickými krizemi a zneužíváním moci, lodí, které se potopily na cestě do bezpečí. Stojíme vždy znovu u paty současných křížů. Když letos prožíváme Velký pátek, vzpomeňte si na současné kříže, o kterých víte. Dokážete být přítomni s Ježíšem u jejich nohou jako Maria a ženy? Můžete být Ježíšovým milovaným učedníkem a být kanálem naděje, lásky a milosrdenství ve své vesnici, městě či městečku?

Rovněž následující den, Bílá sobota, je dnem, kdy zůstáváme. Je dnem ztišení, dnem u hrobu. Ježíš je mrtev; ten, který nás miloval až k smrti, odešel. Ignác nás vyzývá, abychom tento den strávili s Marií, Ježíšovou Matkou, abychom s ní byli v tomto čase; abychom využili všech svých smyslů a prožili, jaký byl tento den pro ni, než se se západem slunce přesuneme do času velké radosti.


Foto: Alena Rousová.


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
5.8.2022 Písmu svatém je však noc především nocí, v níž jsme povoláni držet stráž
29.7.2022 Život závisí na tom, kolik jsme schopni dát
22.7.2022 Modlitba je zkušeností chudoby
15.7.2022 Bůh je ten druhý, který nečekaně přichází do našeho života
8.7.2022 V srdci vždy nosíme touhu poznat ten hlas, který nás povolal k životuNáš tip

S vámi jsem křesťan, pro vás jsem biskup

Pavel Ambros

Čekání na příchod nového biskupa je požehnaným časem. Úloha Božího lidu je nenahraditelná. Kniha předkládá množství podnětů k modlitbě a meditaci nad procesem hledání, jmenování a uvedení biskupa do úřadu. Čtenář se dozví více „ze zákulisí volby“…
více »Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže Za malé a střední podnikatele
Modleme se, aby malí a střední podnikatelé, vážně zasažení hospodářskou a sociální krizí, našli prostředky nezbytné k pokračování svého podnikání ve službách okolí, ve kterém žijí.
Národní úmysl Za lidi na dovolených
Modleme se za všechny, kteří se vydávají na cesty za poznáním a rekreací, aby Boha nalezli v kráse přírody i vznešenosti umění.
více »

Nejbližší akce

Pouť spolupracovníků a přátel jezuitů


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní cvičení, vede Mons. Pavel Posád


Liturgické exercicie pro kněze


Duchovní cvičení pro řeholní sestry všech řádů a kongregací


Duchovní cvičení pro všechny


více »

Kalendárium

Xaver v Japonsku

První sliby na Montmartru

Generál Ricci vězněm v Andělském hradě

Památka sv. Alberta Hurtada


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil